wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Gmina Szczytno - Bip Archiwalny

STANOWISKO PRACY - INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE

Komórka organizacyjna: Referat Oświaty Kultury Zdrowia i Rekreacji
Symbol stanowiska: SO-Z
Nazwa stanowiska: d/s Oświaty Kultury i Zdrowia

Zadania realizowane na stanowisku pracy:

Do zadań stanowiska należy prowadzenie spraw związanych z zadaniami Gminy jako organu prowadzącego gminne przedszkola, szkoły i placówki oświatowe, sprawy związane z ochroną zdrowia z kulturą, sztuką oraz kulturą fizyczną a w szczególności sprawy dotyczące:
1) zakładania, przekształcania i likwidowania gminnych jednostek oświatowych,
2) utrzymywania tych jednostek,
3) kształtowania sieci przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów,
4) wykonywanie zadań organu nadzorującego placówki oświatowe w zakresie prawidłowego ich funkcjonowania,
5) zatwierdzania arkuszy organizacyjnych przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów,
6) zapewniania dzieciom do lat 6 rocznego przygotowania przedszkolnego,
7) zapewniania bezpłatnego transportu dzieci do i ze szkoły,
8) powierzania stanowisk kierowniczych w oświacie gminnej i odwoływania z tych stanowisk,
9) oceniania dyrektorów gminnych jednostek oświatowych,
10)prowadzenia spraw osobowych dyrektorów gminnych jednostek oświatowych,
11) prowadzenie spraw związanych z awansem zawodowym nauczycieli,
12) tworzenia i utrzymywania oraz przekształcania i likwidacji zakładów opieki zdrowotnej,
13) uzdrowisk i lecznictwa uzdrowiskowego,
14) wychowania do życia w trzeźwości i profilaktyki w zakresie środków odurzających,
15) zwalczania chorób zakaźnych,
16) prowadzenia spraw związanych z bibliotekami m.in. spraw tworzenia, łączenia, przekształcania i likwidacji bibliotek, nadawania im statutów oraz zapewnienia bibliotekom właściwych warunków działania, prowadzenie spraw dotyczących zakładania, utrzymywania i nadzorowania bibliotek publicznych,
17) prowadzenia spraw związanych z realizacją zadań z zakresu ochrony dóbr kultury i muzeów,
18) opracowywania programu działań Referatu i sprawozdań z jego realizacji,
19) tworzenia i aktualizacji planów finansowych związanych z doskonaleniem nauczycieli, oraz koordynacja ich realizacji,
20) opracowania rocznego kalendarza imprez kulturalnych i nadzoru realizacji,
21) współpracy ze związkami zawodowymi i innymi instytucjami Do zadań stanowiska należy prowadzenie spraw związanych z zadaniami Gminy jako organu prowadzącego gminne przedszkola, szkoły i placówki oświatowe, sprawy związane z ochroną zdrowia z kulturą, sztuką oraz kulturą fizyczną a w szczególności sprawy dotyczące:
1) zakładania, przekształcania i likwidowania gminnych jednostek oświatowych,
2) utrzymywania tych jednostek,
3) kształtowania sieci przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów,
4) wykonywanie zadań organu nadzorującego placówki oświatowe w zakresie prawidłowego ich funkcjonowania,
5) zatwierdzania arkuszy organizacyjnych przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów,
6) zapewniania dzieciom do lat 6 rocznego przygotowania przedszkolnego,
7) zapewniania bezpłatnego transportu dzieci do i ze szkoły,
8) powierzania stanowisk kierowniczych w oświacie gminnej i odwoływania z tych stanowisk,
9) oceniania dyrektorów gminnych jednostek oświatowych,
10)prowadzenia spraw osobowych dyrektorów gminnych jednostek oświatowych,
11) prowadzenie spraw związanych z awansem zawodowym nauczycieli,
12) tworzenia i utrzymywania oraz przekształcania i likwidacji zakładów opieki zdrowotnej,
13) uzdrowisk i lecznictwa uzdrowiskowego,
14) wychowania do życia w trzeźwości i profilaktyki w zakresie środków odurzających,
15) zwalczania chorób zakaźnych,
16) prowadzenia spraw związanych z bibliotekami m.in. spraw tworzenia, łączenia, przekształcania i likwidacji bibliotek, nadawania im statutów oraz zapewnienia bibliotekom właściwych warunków działania, prowadzenie spraw dotyczących zakładania, utrzymywania i nadzorowania bibliotek publicznych,
17) prowadzenia spraw związanych z realizacją zadań z zakresu ochrony dóbr kultury i muzeów,
18) opracowywania programu działań Referatu i sprawozdań z jego realizacji,
19) tworzenia i aktualizacji planów finansowych związanych z doskonaleniem nauczycieli, oraz koordynacja ich realizacji,
20) opracowania rocznego kalendarza imprez kulturalnych i nadzoru realizacji,
21) współpracy ze związkami zawodowymi i innymi instytucjami Do zadań stanowiska należy prowadzenie spraw związanych z zadaniami Gminy jako organu prowadzącego gminne przedszkola, szkoły i placówki oświatowe, sprawy związane z ochroną zdrowia z kulturą, sztuką oraz kulturą fizyczną a w szczególności sprawy dotyczące:
1) zakładania, przekształcania i likwidowania gminnych jednostek oświatowych,
2) utrzymywania tych jednostek,
3) kształtowania sieci przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów,
4) wykonywanie zadań organu nadzorującego placówki oświatowe w zakresie prawidłowego ich funkcjonowania,
5) zatwierdzania arkuszy organizacyjnych przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów,
6) zapewniania dzieciom do lat 6 rocznego przygotowania przedszkolnego,
7) zapewniania bezpłatnego transportu dzieci do i ze szkoły,
8) powierzania stanowisk kierowniczych w oświacie gminnej i odwoływania z tych stanowisk,
9) oceniania dyrektorów gminnych jednostek oświatowych,
10)prowadzenia spraw osobowych dyrektorów gminnych jednostek oświatowych,
11) prowadzenie spraw związanych z awansem zawodowym nauczycieli,
12) tworzenia i utrzymywania oraz przekształcania i likwidacji zakładów opieki zdrowotnej,
13) uzdrowisk i lecznictwa uzdrowiskowego,
14) wychowania do życia w trzeźwości i profilaktyki w zakresie środków odurzających,
15) zwalczania chorób zakaźnych,
16) prowadzenia spraw związanych z bibliotekami m.in. spraw tworzenia, łączenia, przekształcania i likwidacji bibliotek, nadawania im statutów oraz zapewnienia bibliotekom właściwych warunków działania, prowadzenie spraw dotyczących zakładania, utrzymywania i nadzorowania bibliotek publicznych,
17) prowadzenia spraw związanych z realizacją zadań z zakresu ochrony dóbr kultury i muzeów,
18) opracowywania programu działań Referatu i sprawozdań z jego realizacji,
19) tworzenia i aktualizacji planów finansowych związanych z doskonaleniem nauczycieli, oraz koordynacja ich realizacji,
20) opracowania rocznego kalendarza imprez kulturalnych i nadzoru realizacji,
21) współpracy ze związkami zawodowymi i innymi instytucjami

Osoby zatrudnione na stanowisku:

Informacje o dniach i godzinach przyjmowania w sprawach skarg i wniosków:

Pon. 10.00 - 18.30
Wtor. 07.00 - 18.00
Środa. 12.00 - 18.30
Czw. 07.00 - 18.00
Piąt. 07.00 - 11.00

    Informacje systemowe

Osoba odpowiedzialna za udostępnienie informacji w BIP Marcin Gołąb
Osoba odpowiedzialna za wytworzenie lub treść informacji Mariusz Woźniak
Data wytworzenia informacji 2004-06-16
Data udostępnienia informacji 2004-06-16