wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Gmina Wiśniew

Informacje systemowe o wybranej jednostce

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Śmiarach

Pełna nazwa jednostki: Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Śmiarach
Nazwa skrócona: Sz. P. w Śmiarach
Grupa jednostek: Oświata i wychowanie, nauka i szkolnictwo wyższe
Podgrupa jednostek: Zespoły szkół (podstawowe+gimnazja)
Adres jednostki: 08-112 Wiśniew, Śmiary 68
Telefon: 25 6417 328
Faks: (brak danych)
Liczba zatrudnionych: 31
Średnie wynagrodzenie: (brak danych)
Czy osoba prawna: NIE
Status prawny lub forma prawna: Jednostka organizacyjna gminy
Nazwa organu tworzącego: Rada Gminy Wiśniew
Akt tworzący (numer, data, tytuł): XXXVI/251/2017 przekształcenie ZO
Plik aktu:
Regulamin jednostki:
Status jednostki:
Kod terytorialny GUS: (brak danych)
NIP: 8212553268
REGON: 001137400
Numer rachunku bankowego: 98 9198 0003 2600 7793 2000 0010
Adres strony internetowej: smiary.edu.pl
Data ostatniej aktualizacji: 2018-12-12

Kierownik jednostki

Imię i Nazwisko:
Od kiedy zatrudniony w urzędzie:
Czy pracownik urzędu:
Wiek:
Poziom wykształcenia:
Kierunek wykształcenia:
Adres e-mail:

Przedmiot działalności i kompetencje

Informacje dodatkowe o działaności

Tryb działania w zakresie gospodarki budżetowej i pozabudżetowej

Majątek którym dysponuje jednostka

Obiekt szkolny, plac szkolny z boiskiem o nawierzchni taranowej do gier drużynowych

Informacje o użytkownikach

Struktura własnościowa

    Informacje systemowe

Osoba odpowiedzialna za udostępnienie informacji w BIP
Osoba odpowiedzialna za wytworzenie lub treść informacji
Data wytworzenia informacji 2016-02-03
Data udostępnienia informacji 2016-02-03