wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Urząd Miasta Pruszcz Gdański

Informacje o Uchwale numer: LII/477/2018

Tytuł aktu prawnego - pełny: zmieniająca uchwałę Nr XLVIII/450/2018 Rady Miasta Pruszcz Gdański z dnia 22 czerwca 2018 r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa, wyznaczenia inkasenta oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.
Tytuł aktu prawnego - skrócony: zmieniająca uchwałę Nr XLVIII/450/2018 Rady Miasta Pruszcz Gdański z dnia 22 czerwca 2018 r.
Numer: LII/477/2018
Status aktu: Uchwalony - obowiązujący
Data podjęcia: 2018-10-03
Czy przepis prawa miejscowego?: TAK
Realizacja zadań publicznych (Grupa zadań): Finanse i budżet (dochody i wydatki samorządu)
Realizacja zadań publicznych (Podgrupa zadań): Budżety i podatki
Realizacja zadań publicznych (Wykaz szczegółowy): Opłaty administracyjne i inne
Data publikacji:
Miejsce publikacji: Dz.Urz.Woj. Pomorskiego
Uwagi: Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.
Uchwała Treść uchwały [171,37 KB], data ogłoszenia pliku: 2018-10-09

    Informacje systemowe

Osoba odpowiedzialna za udostępnienie informacji w BIP Halina Baranowska
Osoba odpowiedzialna za wytworzenie lub treść informacji
Data wytworzenia informacji 2018-10-03
Data udostępnienia informacji 2018-10-03