wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Urząd Miasta Pruszcz Gdański

Informacje o Uchwale numer: X/127/2019

Tytuł aktu prawnego - pełny: zmieniająca uchwałę Nr XXVI/261/2012 Rady Miasta Pruszcz Gdański z dnia 31 grudnia 2012 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty wnoszonej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, zmienioną uchwałą Nr XXXII/313/2013 Rady Miasta Pruszcz Gdański z dnia 26 czerwca 2013 r. oraz uchwałą Nr XXXVI/334/2017 Rady Miasta Pruszcz Gdański z dnia 12 lipca 2017 r.
Tytuł aktu prawnego - skrócony: zmieniająca uchwałę Nr XXVI/261/2012 Rady Miasta Pruszcz Gdański z dnia 31 grudnia 2012 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty wnoszonej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, zmienioną uchwałą Nr XXXII/313/2013 Rady Miasta Pruszcz Gdański z dnia 26 czerwca 2013 r. oraz uchwałą Nr
Numer: X/127/2019
Status aktu: Uchwalony - obowiązujący
Data podjęcia: 2019-11-27
Data wejścia w życie: 2020-02-01
Czy przepis prawa miejscowego?: TAK
Realizacja zadań publicznych (Grupa zadań): Gospodarka komunalna, przestrzenna i budownictwo nieruchomosci
Realizacja zadań publicznych (Podgrupa zadań): Gospodarka komunalna
Realizacja zadań publicznych (Wykaz szczegółowy): Oczyszczanie miast i wsi, utrzymanie porządku i czystości
Data publikacji: 2019-11-27
Miejsce publikacji: Dz.Urz.Woj. Pomorskiego
Uwagi: Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego i wchodzi w życie z dniem 1 lutego 2020 r.
Uchwała Treść uchwały [197,71 KB], data ogłoszenia pliku: 2019-11-28

    Informacje systemowe

Osoba odpowiedzialna za udostępnienie informacji w BIP Dorota Opałka
Osoba odpowiedzialna za wytworzenie lub treść informacji
Data wytworzenia informacji 2019-11-27
Data udostępnienia informacji 2019-11-27