wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Urząd Miasta Pruszcz Gdański

Informacje o Uchwale numer: XXIV/237/2008

Tytuł aktu prawnego - pełny: w sprawie zmiany STATUTU GMINY MIEJSKIEJ PRUSZCZ GDAŃSKI
Tytuł aktu prawnego - skrócony: zmiana STATUTU GMINY MIEJSKIEJ PRUSZCZ GDAŃSKI
Numer: XXIV/237/2008
Status aktu: Uchwalony - obowiązujący
Data podjęcia: 2008-10-29
Czy przepis prawa miejscowego?: NIE
Realizacja zadań publicznych (Grupa zadań): Administracja publiczna
Realizacja zadań publicznych (Podgrupa zadań): Organizacja i funkcjonowanie
Realizacja zadań publicznych (Wykaz szczegółowy): statuty, regulaminy
Realizacja zadań i kompetencji rady (Grupa kompetencji): Kompetencje ustrojowe
Realizacja zadań i kompetencji rady (Kompetencja): inne nie wymienione
Data publikacji:
Informacje dodatkowe i uzupełniające: Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego
Uchwała Treść uchwały [22,5 KB], data ogłoszenia pliku: 2008-11-04

 Załączniki

Załącznik [28,5 KB] , data ogłoszenia pliku: 2008-11-04 Otwórz

    Informacje systemowe

Osoba odpowiedzialna za udostępnienie informacji w BIP Halina Baranowska
Osoba odpowiedzialna za wytworzenie lub treść informacji Halina Baranowska
Data wytworzenia informacji 2008-11-04
Data udostępnienia informacji 2008-11-04