wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Urząd Miasta Pruszcz Gdański

Plany, sprawozdania, kontrole
Plany i sprawozdania z działalności - Komisje Rady - (Archiwum)

Data: Tytuł: Autor:
2019-03-15 Sprawozdanie z działalności Komisji Budżetowej Rady Miasta Pruszcz Gdański VII i VIII kadencji za 2018 rok Andrzej Ślusarczyk
2019-03-15 Sprawozdanie z działalności Komisji Gospodarki Komunalnej Rady Miasta Pruszcz Gdański za 2018 rok Adam Bodo
2019-03-15 Sprawozdanie z działalności Komisji Oświaty Kultury i Sportu Rady Miasta Pruszcz Gdański za 2018 r. Piotr Kaliński
2019-03-15 Sprawozdanie z działalności Komisji Ochrony Zdrowia i Spraw Socjalnych Rady Miasta Pruszcz Gdański za 2018 r. Roman Trembacz
2019-03-15 Sprawozdanie z działalności Komisji Ochrony Środowiska Rady Miasta Pruszcz Gdański za 2018 r. Szyman Zander
2019-03-15 Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Pruszcz Gdański w 2018 r. Danuta Olech
2019-03-07 Plan pracy Komisji Budżetowej na rok 2019 Andrzej Ślusarczyk
2019-03-07 Plan pracy Komisji Gospodarki Komunalnej na rok 2019 Adam Bodo
2019-03-07 Plan pracy Komisji Oświaty, Kultury i Sportu Piotr Kaliński
2019-03-07 Plan pracy Komisji Ochrony Zdrowia i Spraw Socjalnych Roman Trembacz
2019-03-07 Plan pracy Komisji Ochrony Środowiska Szymon Zander
2019-03-07 Plan pracy Komisji Bezpieczeństwa i Przestrzegania Prawa Leszek Parzymies
2019-03-07 Plan pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Jerzy Kłys
2019-02-27 Sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Przestrzegania Prawa Rady Miasta Pruszcz Gdański za 2018 r. Leszek Parzymies
2018-04-05 Sprawozdanie z działalności Komisji rewizyjnej Rady Miasta Pruszcz Gdański w 2017 roku Andrzej Ślusarczyk-Przewodniczący Komisji
2018-03-15 Sprawozdanie z działalności Komisji Budżetowej za 2017 rok Mariusz Badziąg
2018-03-15 Sprawozdanie z działalności Komisji Gospodarki Komunalnej za rok 2017 Adam Bodo
2018-03-15 Sprawozdanie z działalności Komisji Oświaty Kultury i Sportu za 2017 r. Piotr Kaliński
2018-03-15 Sprawozdanie z działalności Komisji Ochrony Zdrowia i Spraw Socjalnych Rady Miasta Pruszcz Gdański za 2017 rok Krzysztof Lisowski
2018-03-15 Sprawozdanie z działalności Komisji Ochrony Środowiska za rok 2017 Danuta Olech
2018-03-15 Sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Przestrzegania Prawa za 2017 rok. Leszek Parzymies
2017-05-16 Sprawozdanie z działalności Komisji Budżetowej Rady Miasta Pruszcz Gdański VII kadencji w latach 2014-2018 w okresie sprawozdawczym od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r. Mariusz Badziąg- Przewodniczący Komisji Budżetowej
2017-05-16 Sprawozdanie z działalności Komisji Gospodarki Komulanej Rady Miasta Pruszcz Gdański VII kadencji w latach 2014-2018 w okresie sprawozdawczym od 1 stycznia 2016 r do 31 grudnia 2016 r. Adam Bodo- Przewodniczący Komisji
2017-05-16 Sprawozdanie z działalności Komisji Oświaty, Kultury i Sportu Rady Miasta Pruszcz Gdański VII kadencji w latach 2014-2018 w okresie sprawozdawczym od 1 stycznia 2016 r do 31 grudnia 2016 r. Piotr Kaliński- Przewodniczący Komisji
2017-05-16 Sprawozdanie z działalności Komisji Ochrony Zdrowia i Spraw Socjalnych Rady Miasta Pruszcz Gdański VII kadencji w latach 2014-2018 w okresie sprawozdawczym od 1 stycznia 2016 r do 31 grudnia 2016 r. Krzysztof Lisowski- Przewodniczący Komisji
2017-05-16 Sprawozdanie z działalności Komisji Ochrony Środowiska Rady Miasta Pruszcz Gdański VII kadencji w latach 2014-2018 w okresie sprawozdawczym od 1 stycznia 2016 r do 31 grudnia 2016 r. Danuta Olech- Przewodnicząca Komisji
2017-05-16 Sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Przestrzegania Prawa Rady Miasta Pruszcz Gdański VII kadencji w latach 2014-2018 w okresie sprawozdawczym od 1 stycznia 2016 r do 31 grudnia 2016 r. Leszek Parzymies- Przewodniczący Komisji
2017-03-13 Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Pruszcz Gdański 2016 Andrzej Ślusarczyk
2016-03-11 Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Pruszcz Gdański w 2015 roku. Andrzej Ślusarczyk-Przwodniczący Komisji rewizyjnej
2016-02-29 Plany pracy komisji stałych Rady Miasta Pruszcz Gdański na 2016 rok Komisje stałe RM
2015-12-31 Sprawozdanie z działalności Komisji Oświaty, Kultury i Sportu Rady Miasta Pruszcz Gdański VII kadencji w latach 2014-2018 Piotr Kaliński
2015-12-31 Sprawozdanie roczne z działalności Komisji Gospodarki Komunalnej Rady Miasta Pruszcz Gdański VII kadencji w latach 2014-2018 Adam Bodo
2015-12-31 Sprawozdanie roczne z działalności Komisji Budżetowej Rady Miasta Pruszcz Gdański VII kadencji w latach 2014-2018 Mariusz Badziąg
2015-12-31 Sprawozdanie roczne z działalności komisji Ochrony Zdrowia i Spraw Socjalnych Rady Miasta Pruszcz Gdański VII kadencji w latach 2014-2018 Krzysztof Lisowski
2015-12-31 Sprawozdanie roczne z działalności Komisji Ochrony Środowiska Rady Miasta Pruszcz Gdański VII kadencji w latach 2014-2018 Danuta Olech
2015-12-31 Sprawozdanie roczne z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Przestrzegania Prawa Rady Miasta pruszcz Gdański VII kadencji w latach 2014-2018 Leszek Parzymies
2015-03-16 Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej za rewizyjnej za 2014 rok Andrzej Ślusarczyk
2015-01-22 Plany pracy komisji stałych Rady Miasta Pruszcz Gdański na 2015 rok Komisje stałe RM
2014-03-03 Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej w 2013 roku. Andrzej Ślusarczyk
2013-03-13 Roczne sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Pruszcz Gd. Andrzej Ślusarczyk