wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Urząd Gminy Bełchatów

Informacje o Uchwale numer: XLV/374/2013

Tytuł aktu prawnego - pełny: Uchwala w sprawie uchwalenia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii dla Gminy
Tytuł aktu prawnego - skrócony: Uchwala w sprawie uchwalenia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii dla Gminy
Numer: XLV/374/2013
Status aktu: Uchwalony - obowiązujący
Data podjęcia: 2013-12-30
Czy przepis prawa miejscowego?: TAK
Realizacja zadań publicznych (Grupa zadań): Ochrona zdrowia
Realizacja zadań publicznych (Podgrupa zadań): Profilaktyka zdrowia
Realizacja zadań publicznych (Wykaz szczegółowy): Przeciwdziałanie alkoholizmowi
Realizacja zadań i kompetencji rady (Grupa kompetencji): inne nie wymienione
Realizacja zadań i kompetencji rady (Kompetencja): inne nie wymienione
Data publikacji:
Uchwała Treść uchwały [270,09 KB], data ogłoszenia pliku: 2014-01-08

    Informacje systemowe

Osoba odpowiedzialna za udostępnienie informacji w BIP Alicja Grabska-Marczak
Osoba odpowiedzialna za wytworzenie lub treść informacji Alicja Grabska-Marczak
Data wytworzenia informacji 2014-01-03
Data udostępnienia informacji 2014-01-03