wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Urząd Gminy Bełchatów

Informacje o Uchwale numer: XLV/375/2013

Tytuł aktu prawnego - pełny: Uchwała w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na rok 2014.
Tytuł aktu prawnego - skrócony: Uchwała w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na rok 2014.
Numer: XLV/375/2013
Status aktu: Uchwalony - obowiązujący
Data podjęcia: 2013-12-30
Czy przepis prawa miejscowego?: TAK
Realizacja zadań publicznych (Grupa zadań): Finanse i budżet (dochody i wydatki samorządu)
Realizacja zadań publicznych (Podgrupa zadań): Budżety i podatki
Realizacja zadań publicznych (Wykaz szczegółowy): Uchwalenie i zmiany budżetu
Realizacja zadań i kompetencji rady (Grupa kompetencji): Kompetencje finansowe
Realizacja zadań i kompetencji rady (Kompetencja): uchwalanie budżetu gminy
Data publikacji:
Uchwała Treść uchwały [910,97 KB], data ogłoszenia pliku: 2014-01-08

 Załączniki

1 Dochody budżetu gminy na 2014 rok [110,94 KB] , data ogłoszenia pliku: 2014-05-29 Otwórz
10 Plan dochodów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej na 2014 rok [79,18 KB] , data ogłoszenia pliku: 2014-05-29 Otwórz
2 Wydatki budżetu gminy na 2014 rok [134,75 KB] , data ogłoszenia pliku: 2014-05-29 Otwórz
3 ZADANIA INWESTYCYJNE NA 2014 ROK [114,67 KB] , data ogłoszenia pliku: 2014-05-29 Otwórz
4 Fundusz sołecki na 2014 rok [113,05 KB] , data ogłoszenia pliku: 2014-05-29 Otwórz
5 Przychody i rozchody budżetu gminy na 2014 rok [71,55 KB] , data ogłoszenia pliku: 2014-05-29 Otwórz
6 Plan dochodów z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatków na realizację zadań gminnego programu profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii na 2014 rok [77,34 KB] , data ogłoszenia pliku: 2014-05-29 Otwórz
7 Plan kwot dotacji udzielonych w 2014 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych [82,33 KB] , data ogłoszenia pliku: 2014-05-29 Otwórz
8 Plan dochodów i wydatków zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na 2014 rok [87,05 KB] , data ogłoszenia pliku: 2014-05-29 Otwórz
9 Plan dochodów budżetu państwa w związku z realizacją zadań zleconych na 2014 rok [75,39 KB] , data ogłoszenia pliku: 2014-05-29 Otwórz

    Informacje systemowe

Osoba odpowiedzialna za udostępnienie informacji w BIP Alicja Grabska-Marczak
Osoba odpowiedzialna za wytworzenie lub treść informacji Alicja Grabska-Marczak
Data wytworzenia informacji 2014-01-03
Data udostępnienia informacji 2014-01-03