wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Urząd Gminy Bełchatów

Informacje o Uchwale numer: XLVII/393/2014

Tytuł aktu prawnego - pełny: Uchwała XLVII/393/2014 Rady Gminy Bełchatów z dnia 17 marca 2014r. w sprawie przyjęcia Programu wsparcia budowy podłączeń budynków do zbiorczego systemu kanalizacyjnego na terenie Gminy Bełchatów w latach 2014 - 2015 wraz z Regulaminem udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu budowy podłączeń budynków do zbiorczego systemu kanalizacyjnego
Tytuł aktu prawnego - skrócony: w sprawie przyjęcia Programu wsparcia budowy podłączeń budynków do zbiorczego systemu kanalizacyjnego na terenie Gminy Bełchatów w latach 2014 - 2015 wraz z Regulaminem udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu budowy podłączeń budynków do zbiorczego systemu kanalizacyjnego
Numer: XLVII/393/2014
Status aktu: Uchwalony - obowiązujący
Data podjęcia: 2014-03-17
Czy przepis prawa miejscowego?: TAK
Realizacja zadań publicznych (Grupa zadań): Ochrona środowiska
Realizacja zadań publicznych (Podgrupa zadań): Ochrona środowiska
Realizacja zadań publicznych (Wykaz szczegółowy): Ochrona gleby i wód podziemnych
Data publikacji:
Miejsce publikacji: Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego
Uchwała Treść uchwały [384,51 KB], data ogłoszenia pliku: 2014-03-24

    Informacje systemowe

Osoba odpowiedzialna za udostępnienie informacji w BIP Alicja Grabska-Marczak
Osoba odpowiedzialna za wytworzenie lub treść informacji Alicja Grabska-Marczak
Data wytworzenia informacji 2014-03-24
Data udostępnienia informacji 2014-03-24