wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Urząd Gminy Bełchatów

Informacje o Uchwale numer: XLVIII/408/2014

Tytuł aktu prawnego - pełny: UCHWAŁA NR XLVIII/408/2014 RADY GMINY BEŁCHATÓW z dnia 23 kwietnia 2014 r. zmieniająca Uchwałę Nr IX/60/2011 z dnia 30 maja 2011r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze, określenia tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym, obowiązkowym wymiarze godzin oraz określenia tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli zatrudnionych w przedszkolu, szkołach podstawowych i gimnazjach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Bełchatów
Tytuł aktu prawnego - skrócony: zmieniająca Uchwałę Nr IX/60/2011 z dnia 30 maja 2011r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze, określenia tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym, obowiązkowym wymiarze godzin oraz określenia tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli zatrudnionych w przedszkolu, szkołach podstawowych i gimnazjach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Bełchatów
Numer: XLVIII/408/2014
Status aktu: Uchwalony - obowiązujący
Data podjęcia: 2014-04-23
Czy przepis prawa miejscowego?: TAK
Realizacja zadań publicznych (Grupa zadań): Edukacja publiczna
Realizacja zadań publicznych (Podgrupa zadań): Dokształcanie nauczycieli i inne jednostki szkolnictwa
Realizacja zadań publicznych (Wykaz szczegółowy): inne nie wymienione
Data publikacji:
Uchwała Treść uchwały [653,38 KB], data ogłoszenia pliku: 2014-05-12

    Informacje systemowe

Osoba odpowiedzialna za udostępnienie informacji w BIP Alicja Grabska-Marczak
Osoba odpowiedzialna za wytworzenie lub treść informacji Alicja Grabska-Marczak
Data wytworzenia informacji 2014-05-12
Data udostępnienia informacji 2014-05-12