wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Urząd Gminy Bełchatów

Informacje o Uchwale numer: IX/89/2015

Tytuł aktu prawnego - pełny: Uchwała IX/89/2015 Rady Gminy Bełchatów z dnia 30 czerwca 2015r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawek tej opłaty dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy
Tytuł aktu prawnego - skrócony: w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawek tej opłaty dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy
Numer: IX/89/2015
Status aktu: Uchwalony - obowiązujący
Data podjęcia: 2015-06-30
Data wejścia w życie: 2015-07-22
Czy przepis prawa miejscowego?: TAK
Realizacja zadań publicznych (Grupa zadań): Ochrona środowiska
Realizacja zadań publicznych (Podgrupa zadań): Ochrona środowiska
Realizacja zadań publicznych (Wykaz szczegółowy): Gospodarka odpadami, wysypiska śmieci, unieszkodliwianie odpadów komunalnych
Data publikacji: 2015-07-07
Miejsce publikacji: Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego
Uchwała Treść uchwały [101,85 KB], data ogłoszenia pliku: 2015-07-07

    Informacje systemowe

Osoba odpowiedzialna za udostępnienie informacji w BIP Marta Bluszcz
Osoba odpowiedzialna za wytworzenie lub treść informacji Marta Bluszcz
Data wytworzenia informacji 2015-07-07
Data udostępnienia informacji 2015-07-07