wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Urząd Gminy Bełchatów

Informacje o Uchwale numer: X/103/2015

Tytuł aktu prawnego - pełny: Uchwała X/103/2015 Rady Gminy Bełchatów z dnia 25 sierpnia 2015r. w sprawie sprostowania omyłki pisarskiej w uchwale nr IX/96/2015 Rady Gminy Bełchatów z dnia 30 czerwca 2015 r. zmieniającej uchwałę w sprawie podziału Gminy Bełchatów na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
Tytuł aktu prawnego - skrócony: w sprawie sprostowania omyłki pisarskiej w uchwale nr IX/96/2015 Rady Gminy Bełchatów z dnia 30 czerwca 2015 r. zmieniającej uchwałę w sprawie podziału Gminy Bełchatów na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
Numer: X/103/2015
Status aktu: Uchwalony - oczekujący
Data podjęcia: 2015-08-25
Data wejścia w życie: 2015-08-25
Czy przepis prawa miejscowego?: TAK
Realizacja zadań publicznych (Grupa zadań): Administracja publiczna
Realizacja zadań publicznych (Podgrupa zadań): Inne nie wymienione
Realizacja zadań publicznych (Wykaz szczegółowy): inne nie wymienione
Data publikacji: 2015-09-02
Miejsce publikacji: Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego
Uchwała Treść uchwały [102,54 KB], data ogłoszenia pliku: 2015-09-02

    Informacje systemowe

Osoba odpowiedzialna za udostępnienie informacji w BIP Dorota Pytlewska
Osoba odpowiedzialna za wytworzenie lub treść informacji Dorota Pytlewska
Data wytworzenia informacji 2015-09-02
Data udostępnienia informacji 2015-09-02