wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Urząd Gminy Bełchatów

Informacje o Uchwale numer: X/98/2015

Tytuł aktu prawnego - pełny: Uchwała X/98/2015 Rady Gminy Bełchatów z dnia 25 sierpnia 2015r. zmieniająca uchwałę Nr L/426/2014 Rady Gminy Bełchatów w sprawie określenia rodzaju dodatkowych usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz wysokości cen za te usługi
Tytuł aktu prawnego - skrócony: zmieniająca uchwałę Nr L/426/2014 Rady Gminy Bełchatów w sprawie określenia rodzaju dodatkowych usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz wysokości cen za te usługi
Numer: X/98/2015
Status aktu: Nieobowiązujący (uchylony)
Data podjęcia: 2015-08-25
Data wejścia w życie: 2015-08-25
Czy przepis prawa miejscowego?: TAK
Realizacja zadań publicznych (Grupa zadań): Ochrona środowiska
Realizacja zadań publicznych (Podgrupa zadań): Ochrona środowiska
Realizacja zadań publicznych (Wykaz szczegółowy): Gospodarka odpadami, wysypiska śmieci, unieszkodliwianie odpadów komunalnych
Data publikacji: 2015-09-02
Miejsce publikacji: Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego
Uchwała Treść uchwały [1,99 MB], data ogłoszenia pliku: 2015-09-02

    Informacje systemowe

Osoba odpowiedzialna za udostępnienie informacji w BIP Dorota Pytlewska
Osoba odpowiedzialna za wytworzenie lub treść informacji Dorota Pytlewska
Data wytworzenia informacji 2015-09-02
Data udostępnienia informacji 2015-09-02