wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Urząd Gminy Bełchatów

INFORMACJA SZCZEGÓŁOWA O WYBRANEJ OSOBIE

Imię i nazwisko: Agnieszka Dżugaj
Telefon komórkowy:
Telefon: 44-632-52-11 wew.24
Fax:
Adres e-mail:
Stanowisko służbowe:
Komórka organizacyjna: Ref. Budżetu i Finansów
Pełnina funkcja w zespole Redakcyjnym BIP: Redaktor BIP
Adres: