wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Urząd Gminy Bełchatów

INFORMACJA SZCZEGÓŁOWA O WYBRANEJ OSOBIE

Imię i nazwisko: Alicja Grabska
Telefon komórkowy:
Telefon:
Fax:
Adres e-mail:
Stanowisko służbowe: Obsługa Rady Gminy
Komórka organizacyjna: Biuro Rady
Pełnina funkcja w zespole Redakcyjnym BIP: Członek Zespołu BIP
Adres: