wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Urząd Gminy Bełchatów

INFORMACJA SZCZEGÓŁOWA O WYBRANEJ OSOBIE

Imię i nazwisko: Halina Kowalska
Telefon komórkowy:
Telefon: (044) 632 59 87
Fax:
Adres e-mail:
Stanowisko służbowe: Inspektor
Komórka organizacyjna: Referat Organizacyjny
Pełnina funkcja w zespole Redakcyjnym BIP: Członek Zespołu BIP
Adres: Urząd Gminy Bełchatów 97-400 Bełchatów Kościuszki 13 632 52 11