wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Urząd Gminy Bełchatów

Szczegóły informacji:

Ogłoszenie w sprawie konsultacji

Data: 2014-10-09
Autor: Brózda Lidia
Treść informacji / streszczenie:

 Wójt Gminy Bełchatów informuje, iż od dnia 9 października do 17 października 2014 roku zostaną przeprowadzone konsultacje projektu „Programu współpracy Gminy Bełchatów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2015 rok”.

Do udziału w konsultacjach zaprasza się wszystkie zainteresowane organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.


 Załączniki

Załącznik nr: 1
Ogłoszenie w sprawie konsultacji [322,07 KB] , data ogłoszenia pliku: 2014-10-09
Załącznik nr: 2
Formularz zgłaszania uwag i opinii [26 KB] , data ogłoszenia pliku: 2014-10-09
Załącznik nr: 3
Projekt programu wspólpracy [3,87 MB] , data ogłoszenia pliku: 2014-10-09

    Informacje systemowe

Osoba odpowiedzialna za udostępnienie informacji w BIP Artur Wilk
Osoba odpowiedzialna za wytworzenie lub treść informacji Lidia Brózda
Data wytworzenia informacji 2014-10-09
Data udostępnienia informacji 2014-10-09