wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Urząd Gminy Bełchatów

Szczegóły informacji:

Ogłoszenie o realizacji zadania publicznego.

Data: 2016-09-15
Autor: Kamila Dłubakowska
Treść informacji / streszczenie:

Ogłoszenie o realizacji zadania publicznego pn. "Zajęcia sportowe sposobem na krzewienie kultury fizycznej wśród mieszkańców Gminy Bełchatów", złożonego w trybie art. 19a Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 239 i 395) przez Ludowy Klub Sportowy "Zjednoczeni" Gmina Bełchatów.

Szczegółowe informacje w załącznikach.


 Załączniki

Załącznik nr: 1
Ogłoszenie [232,04 KB] , data ogłoszenia pliku: 2016-09-15
Załącznik nr: 2
Formularz zgłoszenia uwag [210,19 KB] , data ogłoszenia pliku: 2016-09-15
Załącznik nr: 3
Oferta [875,59 KB] , data ogłoszenia pliku: 2016-09-15

    Informacje systemowe

Osoba odpowiedzialna za udostępnienie informacji w BIP Adrian Ostrowski
Osoba odpowiedzialna za wytworzenie lub treść informacji Kamila Dłubakowska
Data wytworzenia informacji 2016-09-15
Data udostępnienia informacji 2016-09-15