wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Urząd Gminy Bełchatów

Szczegóły informacji:

Ogłoszenie w sprawie konsultacji

Data: 2019-11-19
Autor: Paulina Berent
Treść informacji / streszczenie:

Wójt Gminy Bełchatów informuje, iż od dnia 19 listopada 2019 roku do 27 listopada 2019 roku zostaną przeprowadzone konsultacje projektu „Programu współpracy Gminy Bełchatów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2020 rok".


 Załączniki

Załącznik nr: 1
Ogłoszenie w sprawie konsultacji [212,31 KB] , data ogłoszenia pliku: 2019-11-19
Załącznik nr: 2
Program współpracy [1,68 MB] , data ogłoszenia pliku: 2019-11-19
Załącznik nr: 3
Formularz zgłaszania uwag i opinii [237,81 KB] , data ogłoszenia pliku: 2019-11-19

    Informacje systemowe

Osoba odpowiedzialna za udostępnienie informacji w BIP Artur Wilk
Osoba odpowiedzialna za wytworzenie lub treść informacji Paulina Berent
Data wytworzenia informacji 2019-11-19
Data udostępnienia informacji 2019-11-19