wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Urząd Gminy Bełchatów

Sprawozdania finansowe:

Data: Tytuł: Autor:
2021-05-19 Sprawozdanie finansowe Zespołu Szkolno -Przedszkolnego w Janowie na koniec 2020
2021-05-19 Sprawozdanie finansowe Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Domiechowicach na koniec 2020
2021-05-19 Sprawozdanie finansowe Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Dobrzelowie na koniec 2020 roku
2021-05-19 Sprawozdanie finansowe Szkoły Podstawowej w Dobiecinie na koniec 2020 roku
2021-05-19 Sprawozdanie finansowe Szkoły Podstawowej w Kurnosie Drugim na koniec 2020 roku
2021-05-19 Sprawozdanie finansowe Szkoły Podstawowej w Łękawie na koniec 2020 roku
2021-05-19 Sprawozdanie finansowe Szkoły Podstawowej w Janowie na koniec 2020 roku
2021-05-19 Sprawozdanie finansowe Szkoły Podstawowej w Domiechowicach na koniec 2020 roku
2021-05-19 Sprawozdanie finansowe Szkoły Podstawowej w Dobrzelowie na koniec 2020 roku
2021-05-19 Sprawozdanie finansowe Gminnego Przedszkola w Łękawie na koniec 2020 roku
2021-05-19 Sprawozdanie finansowe Gminnego Przedszkola w Domiechowicach na koniec 2020 roku
2021-05-19 Sprawozdanie finansowe Gminnego Przedszkola w Niedyszynie na koniec 2020
2021-05-19 Sprawozdanie finansowe Gminnego Przedszkola w Kurnosie Drugim na koniec2 020 roku
2021-05-19 Sprawozdanie finansowe Gminnego Przedszkola w Janowie na koniec 2020 roku
2021-05-19 Sprawozdanie finansowe Urzędu Gminy Bełchatów na koniec 2020 roku
2021-05-19 Sprawozdanie finansowe Gminy Bełchatów na koniec 2020 roku
2021-05-19 Sprawozdanie finansowe Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej na koniec 2020 roku
2020-05-11 Sprawozdanie finansowe Gminy Bełchatów na koniec 2019 roku Iwona Pole
2020-05-11 Sprawozdanie finansowe Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bełchatowie na koniec 2019 roku Monika Ruszczyńska
2020-05-08 Sprawozdanie finansowe Szkoły Podstawowej w Łękawie na koniec 2019 roku
2020-05-08 Sprawozdanie finansowe Szkoły Podstawowej w Kurnosie Drugim na koniec 2019 roku
2020-05-08 Sprawozdanie finansowe Szkoły Podstawowej w Janowie na koniec 2019 roku
2020-05-08 Sprawozdanie finansowe Szkoły Podstawowej w Domiechowicach na koniec 2019 roku
2020-05-08 Sprawozdanie finansowe Szkoły Podstawowej w Dobrzelowie na koniec 2019 roku
2020-05-08 Sprawozdanie finansowe Szkoły Podstawowej w Dobiecinie na koniec 2019 roku
2020-05-08 Sprawozdanie finansowe Gminnego Przedszkola w Niedyszynie na koniec 2019 roku
2020-05-08 Sprawozdanie finansowe Gminnego Przedszkola w Łękawie na koniec 2019 roku
2020-05-08 Sprawozdanie finansowe Gminnego Przedszkola w Kurnosie Drugim na koniec 2019 roku
2020-05-08 Sprawozdanie finansowe Gminnego Przedszkola w Janowie na koniec 2019 roku
2020-05-08 Sprawozdanie finansowe Gminnego Przedszkola w Domiechowicach na koniec 2019 roku
2020-05-07 Sprawozdania finansowe Urzędu Gminy Bełchatów na koniec 2019 roku
2019-05-10 Sprawozdania finansowe Gminnego Przedszkola w Domiechowicach na koniec 2018 roku Małgorzata Grzegorek
2019-05-10 Sprawozdania finansowe Szkoły Podstawowej w Janowie na koniec 2018 roku Małgorzata Grzegorek
2019-05-10 Sprawozdania finansowe Szkoły Podstawowej w Kurnosie Drugim na koniec 2018 roku Małgorzata Grzegorek
2019-05-10 Sprawozdania finansowe Szkoły Podstawowej w Dobiecinie na koniec 2018 roku Małgorzata Grzegorek
2019-05-10 Sprawozdania finansowe Szkoły Podstawowej w Dobrzelowie na koniec 2018 roku Małgorzata Grzegorek
2019-05-10 Sprawozdania finansowe Szkoły Podstawowej w Domiechowicach na koniec 2018 roku Małgorzata Grzegorek
2019-05-10 Sprawozdania finansowe Szkoły Podstawowej w Łękawie na koniec 2018 roku Małgorzata Grzegorek
2019-05-09 Sprawozdania finansowe Urzędu Gminy Bełchatów na koniec 2018 roku Małgorzata Grzegorek
2019-05-09 Sprawozdania finasowe Gminy Bełchatów na koniec 2018 roku Małgorzata Grzegorek
2019-05-09 Sprawozdania finansowe Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bełchatowie na koniec 2018 roku Małgorzata Grzegorek