wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Urząd Gminy Bełchatów

Aktualności
Wydarzenia bieżące... - (Archiwum)

Data: Tytuł: Autor:
2012-02-13 Apel do mieszkańców gminy Anna Lewandowska
2011-03-14 Wiosenna zbiórka odpadów wielkogabarytowych Eko-Region
2011-01-14 Nabór na wolne stanowisko pracy starszego mistrza ds. robót elektrycznych w ZGK Dyrektor ZGK
2010-10-14 Drzewko za makulaturę Starostwo Powiatowe
2010-07-22 V Piknik Lotniczy Łask - Buczek Adrian Ostrowski
2010-03-22 "BIZNES NA PIĄTK  II" - dotacje dla osób chcących założyć własną firmę www.frgz.pl
2009-12-31 INFORMACJA O WYNIKACH NABORU NA STANOWISKO PRACOWNIKA SOCJALNEGO Anna Kumor
2009-12-31 INFORMACJA O WYNIKACH NABORU NA STANOWISKO KASJERA W GOPS Anna Kumor
2009-12-15 Nabór na wolne stanowisko pracy młodszego referenta w Referacie Finansowym Sławomir Szymański
2009-12-03 Konkurs na wolne stanowisko urzędnicze - kasjer - 1/5 etatu Anna Kumor
2009-12-03 Konkurs na pracownika socjalnego ( 1 osoba) na wolne stanowisko pracy Anna Kumor
2009-12-02 Obwieszczenie GKW w sprawie składu i dyżurów Gminnej Komisji Wyborczej w Bełchat Halina Kowalska
2009-11-23 Przedłużenie terminu rekrutacji do projektu "Biznes na piątkę" www.frgz.pl
2009-11-17 Zarządzenie Wojewody Łódzkiego Halina Kowalska
2009-11-17 Obwieszczenie Wójta Gminy o numerze i granicach okręgu wyborczego Halina Kowalska
2009-11-17 Komunikat Komisarza Wyborczego Halina Kowalska
2009-11-17 OŚWIADCZENIE O UTWORZENIU KOMITETU WYBORCZEGO WYBORCÓW Halina Kowalska
2009-11-17 Oświadczenie pełnomocnika wyborczego Halina Kowalska
2009-11-17 ZAWIADOMIENIE o utworzeniu komitetu wyborczego wyborców Halina Kowalska
2009-11-17 Oświadczenie osoby wchodzącej w skład komitetu wyborczego Halina Kowalska
2009-11-17 Zgłoszenie kandydata na członka Gminnej Komisji Wyborczej Halina Kowalska
2009-11-17 Zgłoszenie listy kandydatów na radnego Halina Kowalska
2009-11-17 Oświadczenie o wyrażeniu zgody na kandydowanie Halina Kowalska
2009-11-17 Wykaz osób popierających listę kandydatów Halina Kowalska
2009-11-17 Informacja o złożeniu oświadczenia lustracyjnego Halina Kowalska
2009-11-17 Wzór oświadczenia lustracyjnego Halina Kowalska
2009-11-17 Zgłoszenie kandydata na członka ObwodowejKomisji Wyborczej Halina Kowalska
2009-08-05 PROGR. "UCZEN NA WSI" Pomoc w zdobyciu wykształcenia przez osoby niepełnosprawne Anna Więcławek
2009-08-03 Nabór na kierownika ref. skarbu, inwest., gosp. komunalnej, rol. i ochr. środ. Sławomir Szymański
2009-08-03 Szczepienia profilaktyczne przeciwko meningokokom dla młodzieży Sławomir Szymański
2009-07-28 Termin Sesji Nadzwyczajnej Halina Kowalska
2009-06-29 Przetarg na sprzedaż składników majątku ruchomego: kombajn, prasa, ciągnik. Sławomir Szymański
2009-02-17 Konsultacje społeczne dotyczące budowy wschodniej obwodnicy Bełchatowa Biuro Ekspertyz i Projektów Budownictwa Komunikacyjnego "EKKOM" Sp. z o.o.
2009-02-11 Konkurs na stanowisko głównego księgowego - ZGKGB Jan Mędoń
2009-01-09 Kandydaci na stan. Młod. Ref. ds. Obsł. Sekretariatu i test kwalifikacyjny Sławomir Szymański
2008-12-09 Nabór na stanowisko pracy młodszego referenta ds. obsługi sekretariatu. Szymański Sławomir
2008-12-08 Konkurs na stanowisko głównego księgowego w GOPS Anna Kumor
2008-12-08 Nabór na stanowisko Kierownik Referatu Skarbu i Inwestycji Szymański Sławomir
2008-11-27 NABÓR NA STANOWISKO DYREKTORA ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ GMINY BEŁCHATÓW Sławomir Szymański
2008-11-03 Informacja Wójta z działalności miedzy sesjami XX - XXI Sławomir Szymański
2008-10-06 BEZPŁATNE BADANIA WZROKU Anna Więcławek
2008-07-30 Informacja Wójta z działalności miedzy sesjami XVIII - XIX Sławomir Szymański
2008-05-26 Informacja Wójta z działalności miedzy sesjami XVII - XVIII Sławomir Szymański
2007-12-28 Informacja Wójta z działalności miedzy sesjami XIV - XV. Sławomir Szymański
2007-10-29 Informacja Wójta z działalności miedzy sesjami XIII - XIV Sławomir Szymański
2007-09-18 Informacja Wójta z działalności miedzy sesjami XII - XIII Sławomir Szymański
2007-08-13 Informacja Wójta z działalności miedzy sesjami XI - XII Sławomir Szymański
2007-03-06 Informacja dot. spotkania z mieszkańcami w sprawie budowy obwodnicy Bełchatowa. Andrzej Skorupa
2004-05-25 Informacja o udostępnieniu spisów wyborców do wglądu w Urzędzie Gminy Elżbieta Krauze
2004-05-25 Informacja o możliwości dopisania do spisów wyborców Elżbieta Krauze
2004-05-10 Zgłoszenia kandydatów do obwodowych komisji wyborczych Halina Kowalska
2004-04-07 Sprawozdanie opisowe Wójta Gminy Bełchatów z wykonania budżetu za 2003 rok Zofia Zimnawoda
2004-03-31 Informacja Wójta z działalności miedzy sesjami XIV-XV Grzegorz Kępa
2004-03-22 Wykaz miejsc z przeznaczeniem na plakatowanie Halina Kowalska