wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Urząd Gminy Bełchatów

Nabór kandydatów do pracy w urzędzie
Postepowanie kwalifikacyjne - (Archiwum)

Data: Tytuł: Autor:
2021-05-24 Lista kandydatów spełniających wymagania formalne
2021-04-21 Informacja Małgorzata Filipek
2021-04-07 Lista kandydatów spełniających wymagania formalne - Rzecznik prasowy w Urzędzie Gminy Bełchatów
2021-04-07 Lista kandydatów spełniających wymagania formalne - Kierownik Referatu Gospodarczego w Urzędzie Gminy Bełchatów
2021-04-07 Lista kandydatów spełniających wymogi formalne - Kierownik Referatu ds. podatków, opłat i windykacji
2021-02-12 Lista kandydatów spełniających wymagania formalne- inspektor w Referacie ds. kadr
2021-01-19 Lista kandydatów spełniających wymagania formalne- starszy informatyk w Referacie Administracyjnym Małgorzata Filipek
2020-12-22 Lista kandydatów spełniających wymagania formalne - podinspektor w Referacie Budżetu i Finansów Małgorzata Filipek
2020-12-09 Lista kandydatów spełniających wymagania formalne - Radca prawny w Urzędzie Gminy Bełchatów Lidia Brózda
2020-10-16 Informacja o terminie rozmowy kwalifikacyjnej-podinspektor w Referacie Budżetu i Finansów
2020-10-06 Lista kandydatów spełniających wymagania formalne - podinspektor w Referacie Budżetu i Finansów
2020-09-28 Lista kandydatów spełniających wymagania formalne - Inspektor w Referacie Budżetu i Finansów
2020-09-16 Lista kandydatów spełniających wymogi formalne - Podinspektor w Ref. Oświaty - etat I Małgorzata Filipek
2020-09-16 Lista kandydatów spełniających wymogi formalne - podinspektor w Ref. Oświaty - etat II Małgorzata Filipek
2020-09-02 Lista kandydatów spełniających wymogi formalne - Inspektor w Ref. Oświaty Małgorzata Filipek
2020-07-28 Lista kandydatów spełniających wymogi formalne - Inspektor w Ref. Administracyjnym
2020-05-26 Lista kandydatów spełniających wymagania formalne - Inspektor w Ref. ds. Infrastruktury Technicznej Małgorzata Filipek
2020-05-26 Lista kandydatów spełniających wymagania formalne - Inspektor w Ref. Oświaty Małgorzata Filipek
2020-04-08 Lista kandydatów spełniających wymogi formalne na st. Kierownika IT Małgorzata Filipek
2020-04-07 Lista kandydatów spełniająca wymogi formalne na st. Podinspektor w Referacie BF
2020-03-20 Lista kandydatów spełniających wymagania formalne - Podinspektor w Referacie Budżetu i Finansów Małgorzata Filipek
2020-02-19 Informacja w sprawie naboru - audutor wewnętrzny w Urzędzie Gminy Bełchatów
2019-11-20 Lista kandydatów spełniających wymagania formalne - Podinspektor w Referacie ds. Infrastruktury Technicznej Małgorzata Filipek
2019-11-05 Lista kandydatów spełniająca wymagania formalne - Radca Prawny Małgorzata Filipek
2019-11-05 Lista kandydatów spełniająca wymagania formalne - Inspektor w Ref. ds. Infrastruktury Technicznej Małgorzata Filipek
2019-10-22 Lista kandydatów spełniających wymagania formalne - Kierownik Referatu ds. Infrastruktury Technicznej Małgorzata Filipek
2019-10-11 Lista kandydatów spełniająca wymagania formalne na stanowisko: Podinspektor w Referacie Administracyjnym Małgorzata Filipek
2019-09-26 Lista kandydatów spełniająca wymagania formalne na stanowisko: Podinspektor w Referacie Oświaty Lidia Brózda
2019-09-23 Lista kandydatów spełniająca wymagania formalne na stanowisko: Inspektor w Referacie Inwestycji i Zamówień Publicznych Lidia Brózda
2019-09-20 Lista kandydatów spełniających wymagania formalne - podinspektor w Referacie Budżetu i Finansów
2019-09-17 Lista kandydatów spełniająca wymagania formalne - podinspektor- Etat I
2019-09-17 Lista kandydatów spełniająca wymagania formalne - podinspektor- Etat II
2019-09-09 Lista kandydatów spełniająca wymagania formalne na stanowisko Inspektor w Referacie Administracyjnym Małgorzata Filipek
2019-09-09 Lista kandydatów spełniająca wymagania formalne na stanowisko Inspektor w Referacie ds. kadr Małgorzata Filipek
2019-07-30 Lista kandydatów spełniająca wymagania formalne na stanowisko Inspektor w Referacie Administracyjnym Małgorzata Filipek
2019-02-18 Lista kandydatow spełniających wymagania formalne - Dyrektor Wydziału ds. Rozwoju Gminy Małgorzata Filipek
2019-02-05 Lista kandydatow spełniających wymagania formalne - Inspektor w Ref. Inwestycji i Zamówień Publicznych Małgorzata Filipek
2019-01-29 Lista kandydatow spełniająca wymogi formalne - Radca Prawny Małgorzata Fiilpek
2019-01-07 Lista kandydatow spełniająca wymogi formalne - Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Małgorzata Filipek
2018-09-17 Komunikat w sprawie naboru - Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bełchatowie Wioleta Piecuch
2018-07-23 Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko - Inspektor w Referacie Obsługi Finansowej Jednostek Organizacyjnych Sylwia Rozpara
2018-07-23 Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko - Sekretarz Gminy Bełchatów Sylwester Marczak
2018-07-02 Lista kandydatów spełniająca wymagania formalne na stanowisko - Inspektor w Kancelarii Wójta Sławomir Kuśmierek
2018-06-04 Lista kandydatów spełniająca wymagania formalne na stanowisko podinspektor w Referacie Skarbu i Gospodarki Komunalnej
2018-05-28 Komunikat w sprawie naboru - Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bełchatowie Lidia Brózda
2018-02-26 Lista kandydatów spełniających wymagania formalne - Kierownik Referatu ds. Promocji i Komunikacji Spoełecznej Lidia Brózda
2018-02-14 Komunikat w sprawie naboru - Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bełchatowie Lidia Brózda
2018-01-29 Lista kandydatów spełniająca wymagania formalne - starszy inspektor ds. bhp i ppoż. Lidia Brózda
2017-11-17 Lista kandydatów spełniająca wymagania formalne Lidia Brózda
2017-11-06 Lista kandydatów spełniających wymagania - Inspektor w Referacie Oświaty Lidia Brózda
2017-10-06 Lista kandydatów spełniających wymagania - Specjalista ds. polityki informacyjnej Lidia Brózda
2017-07-24 Lista kandydatów spełniających wymagania formalne - Inspektor w Zespole Komunikacji Społecznej
2017-07-17 Lista kandydatów spełniających wymagania formalne - Dyrektor Kancelarii Wójta Lidia Brózda
2017-05-26 Lista kandydatów spełniających wymagania formalne - Podinspektor w Referacie Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska Lidia Brózda
2017-03-13 Lista kandydatów spełniająca wymagania formalne na stanowisko: Inspektor w Referacie Budżetu i Finansów Anna Sadurska
2017-01-30 Lista kandydatów spełniających wymagania formalne - inspektor w Zespole ds. Obsługi Rady Gminy Bełchatów Wioleta Piecuch
2016-12-12 Lista kandydatów spełniających wymagania formalne - inspektor w Referacie Skarbu i Gospodarki Komunalnej Piecuch Wioleta
2016-11-21 Lista kandydatów spełniających wymagania formalne - inspektor w Referacie Kultury, Sportu i Zdrowia Piecuch Wioleta
2016-06-27 Lista kandydatów spełniających wymogi formalne Wioleta Piecuch
2016-05-16 Lista kandydatów spełniających wymagania formalne - inspektor ds. ewidencji działalności gospodarczej. Dorota Pytlewska
2015-12-29 Lista kandydatów spełniających wymogi formalne - Radca Prawny Dorota Pytlewska
2015-11-16 Lista kandydatów spełniających wymogi formalne - specjalista ds. technicznych Brózda Sebastian
2015-08-24 Lista kandydatów spełniających wymogi formalne - podinspektor ds. administracji i obsługi Rady Gminy Sebastian Brózda
2015-07-06 Lista kandydatów spełniających wymogi formalne - główny specjalista ds. mienia komunalnego Sebastian Brózda
2015-06-18 Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko: inspektor ds. obrony cywilnej, zarządzania kryzysowego i ochrony przeciwpożarowej Brózda Sebastian
2015-04-15 Informacja o zmianie informacji z dnia 14 kwietnia 2015 r.
2015-04-14 Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko: podinspektor ds. ochrony środowiska
2015-04-14 Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko: inspektor ds. inwestycji i zamówień publicznych
2015-03-25 Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko rzecznik prasowy w Urzędzie Gminy w Bełchatowie Sebastian Brózda
2015-01-12 Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na st. dyrektora Gminnego Zespołu Obsługi Szkół w Bełchatowie Brózda Sebastian
2014-09-02 Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na st. inspektor ds. kadr Miłosz Rudnicki
2014-09-01 Lista kandydatów spełniających wymagania formalne - Inspektor ds. obsługi klienta
2013-08-28 Lista osób spełn. wym. form. na st. podinsp. ds. OC, zarz. kryzys. oraz ochr. p. Rudnicki Miłosz
2013-05-09 Lista kandydatów spełniających wym. formalne na st. Podinspektor ds. budownictwa Rudnicki Miłosz
2013-04-11 Kandydaci spełniający wymogi formalne na st. inspektora ds. budownictwa- etap II Miłosz Rudnicki
2013-04-03 Lista kandydatów spełniających wymogi formalne na st. Inspektor ds. budownictwa Miłosz Rudnicki
2012-11-21 Lista kandydatów spełniających wymogi formalne na st. Kierownik Ref. Transportu Miłosz Rudnicki
2012-10-17 Lista kandydatów spełniających wymogi formalne na st. Dyrektora GZOSz Miłosz Rudnicki
2012-10-17 Lista kandydatów spełniających wymogi formalne na st. Inpektor ds. zam. publ. Miłosz Rudnicki
2012-10-17 Lista kandydatów spełniających wymogi formalne na st. Insp. ds. promocji Miłosz Rudnicki
2012-10-08 Lista kandydatów spełniających wymogi formalne na stanowisko Informatyk Miłosz Rudnicki
2012-08-10 Lista osób spełniających wymogi formalne na st. Inspektora ds. podatku Miłosz Rudnicki
2012-08-10 Lista osób spełniających wymogi formalne na st. Inspektora ds. budżetowych Miłosz Rudnicki
2012-08-10 Lista osób spełn. wym. form. na st. Spec. rozliczeń transferów bezgotówkowych Miłosz Rudnicki
2012-05-30 Lista osób spełniających wymogi formalne na st. Inspektora ds. zamówień publ. Miłosz Rudnicki
2012-03-23 Lista osób spełniających wymogi formalne na st. Radcy Prawnego Miłosz Rudnicki
2012-02-02 Lista osób spełniających wymogi formalne na st. Animatora Sportu - Orlik 2012 Miłosz Rudnicki
2012-01-30 Lista osób spełniających wymogi form. na st. Dyrektora ds. Gospodarki Komunalnej Miłosz Rudnicki
2012-01-17 Lista osób spełniających wymogi formalne na st. Podinsp. ds. obsługi Rady Gminy Miłosz Rudnicki
2011-12-08 Lista osób spełniających wymogi formalne na st. Podinsp. ds. Ochrony Środowiska Miłosz Rudnicki
2011-11-30 Lista osób spełniających wymogi formalne na st. Inspektora ds. kadrowych Miłosz Rudnicki
2011-09-27 Lista osób spełniających wymogi formalne na st. Podinspektora ds. Rolnictwa Miłosz Rudnicki
2011-09-16 Lista kandydatów zakwalif. do dalszego etapu na Podinsp. ds. Księgowości i Płac Miłosz Rudnicki
2011-09-15 Lista kandydatów spełniających wymogi formalne - Referent ds. Obrony Cywilnej Miłosz Rudnicki
2011-09-13 Lista kandydatów spełniających wymogi formalne - Podinsp. ds. Księgowości i Płac Miłosz Rudnicki
2011-09-08 Lista kandydatów spełniających wym. form. na stan. Kier. w Ref. Inwest. i Zam.P. Miłosz Rudnicki
2011-09-06 Informacja w sprawie naboru na stanowisko pracy: Księgowy w ZGK Jan Mędoń
2011-07-21 Informacja w sprawie naboru na stanowisko pracownika socjalnego w GOPS Bełchatów Anna Kumor
2011-06-02 Lista kandydatów spełniających wymogi formalne - Zast.Gł.Księgowego w ref. Fin. Miłosz Rudnicki
2011-05-26 Lista kandydatów spełniających wymogi formalne - Zast. Kier. w Ref. Adm.-Gosp. Miłosz Rudnicki
2011-05-26 Lista kandydatów spełniających wymogi formalne na stan. Kier. w Ref. Skarbu Miłosz Rudnicki
2011-05-26 Lista kandydatów spełniających wymogi formalne na stan. ds. Nadzoru Inwestycji Miłosz Rudnicki
2011-01-28 Lista kandydatów spełniających wymogi formalne na stanowisko st., mistrza Dyrektor ZGK
2010-01-18 Lista kandydatów spełniających wymogi formalne na st. młodszego referenta w SI Sławomir Szymański
2010-01-18 Lista kandydatów spełniających wymogi formalne na stanowisko młodszego referenta Sławomir Szymański
2010-01-08 Lista kandydatów spełniających wymogi formalne na stanowisko młodszego referenta Sławomir Szymański
2010-01-08 Lista kandydatów spełniających wymogi formalne na st. młodszego referenta w SI Sławomir Szymański
2009-12-22 Lista kandydatów spełniających wymogi formalne na stanowisko kasjera Anna Kumor
2009-12-22 Lista kandydatów spełniających wymogi formalne na st. pracownika socjalnego Anna Kumor
2009-08-21 Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko Kierownika SI Sławomir Szymański
2009-07-13 Lista kandydatów spełniających wymogi formalne w ZGK Gminy Bełchatów Jan Mędoń
2009-01-19 Lista kandydatów spełniających wymogi formalne w GOPS Anna Kumor
2009-01-09 Kandydaci na stan. Młod. Ref. ds. Obsł. Sekretariatu i test kwalifikacyjny Sławomir Szymański
2008-11-27 NABÓR NA STANOWISKO DYREKTORA ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ GMINY BEŁCHATÓW Sławomir Szymański
2008-02-22 LISTA KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE - PODINSPEKTOR Henryka Walczak
2008-02-06 LISTA KANDYDATÓW SPEłNIAJACYCH WYMAGANIA FORMALNE NA STANOWISKIO INSPEKTOR Henryka Walczak
2008-02-06 LISTA KANDYDATÓW SPEłNIAJACYCH WYMAGANIA FORMALNE NA STANOWISKO INFORMATYK Henryka Walczak
2007-03-20 Lista kandydatów spełniających wymagania formalne Sławomir Szymański