wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Urząd Gminy Bełchatów

Plany, sprawozdania, kontrole
Plany i sprawozdania z działalności - Komisje Rady - (Archiwum)

Data: Tytuł: Autor:
2018-12-28 Plan pracy Komisji Rewizyjnej na 2019 r.
2018-12-28 Plan pracy Komisji Budżetu i Programu Gospodarczego na 2019 r.
2018-12-28 Plan pracy Komisji Rolnictwa, Handlu i usług na 2019 r.
2018-12-28 Plan pracy Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury, Sportu i Spraw Socjalnych na 2019 r.
2018-12-28 Plan pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji na 2019 r.
2018-11-28 Plan pracy Komisji Bezpieczeństwa, Komunikacji i Spraw Komunalnych na 2019 r.
2009-03-09 Plan pracy Komisji Rewizyjnej na 2009 rok Halina Kowalska
2009-03-09 Plan pracy Komisji Budżetu i Programu Gospodarczego na 2009 rok Halina Kowalska
2009-03-09 Plan pracy Komisji Rolnictwa, Handlu i Usług na 2009 rok Halina Kowalska
2009-03-09 Plan pracy Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Sportu i Spraw Socjalnych na 2009 Halina Kowalska
2009-03-09 Plan pracy Komisji Bezpieczeństwa, Komunikacji i Spraw Komunalnych na 2009 rok Halina Kowalska
2008-03-20 Sprawozdanie z działalności Komisji Bezp., Komunikacji i Spraw Kom. za 2007r. Halina Kowalska
2008-03-20 Sprawozdanie z działalności Komisji Oświaty za 2007r. Halina Kowalska
2008-03-20 Sprawozdanie z działalności Komisji Rolnictwa za 2007 r. Halina Kowalska
2008-03-20 Sprawozdanie z działalności Komisji Budżetu i Programu Gospodarczego za 2007r. Halina Kowalska
2008-03-20 Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej w 2007r. Halina Kowalska
2008-01-15 PLAN PRACY KOMISJI REWIZYJNEJ NA 2008 ROK Halina Kowalska
2008-01-15 PLAN PRACY KOMISJI BUDŻETU I PROGRAMU GOSPODARCZEGO na 2008 rok Halina Kowalska
2008-01-15 PLAN PRACY KOMISJI ROLNICTWA, HANDLU I USŁUG na 2008 rok Halina Kowalska
2008-01-15 PLAN PRACY KOMISJI OŚWIATY NA 2008 ROK Halina Kowalska
2008-01-15 PLAN PRACY KOMISJI BEZPIECZEŃSTWA NA 2008 rok Halina Kowalska
2007-11-23 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI KOMISJI REWIZYJNEJ ZA 2005 ROK Halina Kowalska
2007-11-23 Sprawozdanie z działalności Komisji Rolnictwa, Handlu i Usług za 2005 rok Halina Kowalska
2007-11-23 Sprawozdanie z działalności Komisji Budżetu i Programu Gospodarczego za 2005 rok Halina Kowalska
2007-11-23 Sprawozdanie z działalności Komisji Bezp., Komunikacji i Spraw Komunaln. za 2006 Halina Kowalska
2007-11-23 Sprawozdanie z działalności Komisji Budżetu i Programu Gospodarczego za 2006 rok Halina Kowalska
2007-11-23 Sprawozdanie z działalności Komisji Rolnictwa, Handlu i Usług za 2006 rok Halina Kowalska
2007-11-23 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI KOMISJI REWIZYJNEJ ZA 2006 ROK Halina Kowalska
2007-11-23 Sprawozdanie z działalności Komisji Oświaty za 2006 r. Halina Kowalska
2007-11-23 PLAN PRACY KOMISJI REWIZYJNEJ NA 2007 ROK Halina Kowalska
2007-11-23 PLAN PRACY KOMISJI BUDŻETU I PROGRAMU GOSPODARCZEGO na 2007 rok Halina Kowalska
2007-11-23 PLAN PRACY KOMISJI ROLNICTWA, HANDLU I USŁUG na 2007 rok Halina Kowalska
2007-11-23 PLAN PRACY KOMISJI OŚWIATY NA 2007 ROK Halina Kowalska
2007-11-23 PLAN PRACY KOMISJI BEZPIECZEŃSTWA NA 2007 rok Halina Kowalska
2007-03-05 Sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa za rok 2004 Halina Kowalska
2007-03-05 Sprawozdanie z działalności Komisji Budżetu za 2004 rok Halina Kowalska
2007-03-05 Sprawozdanie z działalności Komisji Oświaty za 2004 rok. Halina Kowalska
2007-03-05 Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej za 2004 rok. Halina Kowalska
2007-03-05 Sprawozdanie z działalności Komisji Rolnictwa za 2004 rok. Halina Kowalska
2007-03-05 Sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa za 2005 rok. Halina Kowalska
2007-03-05 Sprawozdanie z działalności Komisji Oświaty za 2005 rok. Halina Kowalska
2004-06-15 Komisja Budżetu - 5.12.2002 r. - 31.12.2003 r. Halina Kowalska
2004-06-15 Komisja Bezpieczeństwa - 5.12.2002 r. - 31.12.2003 r. Halina Kowalska
2004-06-15 Komisja Rolnictwa - 6.12.2002r. - 31.12.2003 r. Halina Kowalska
2004-06-15 Komisja Oświaty - 5.12.2002 r. - 31.12.2003 r. Halina Kowalska
2004-06-15 Komisja Rewizyjna - 6.12.2002 r. - 31.12.2003 r. Halina Kowalska