wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Urząd Gminy Bełchatów

Urzędowe tablice ogłoszeń

Wyszukiwanie w tekście (data, znak sprawy, czego dotyczy,adresat)
Wybierz tablicę:
v
Od kiedy na tablicy 
Do kiedy na tablicy 
Tytuł ogloszenia - czego dotyczy 
2021-10-13 Ogłoszenie Wójta Gminy Bełchatów o rozpatrzeniu petycji w sprawie dotyczącej: sprzeciwu na budowę farmy fotowoltaicznej o mocy do 26 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce nr ewid. 388/5 w obrębie Myszaki, gmina Bełchatów.
2021-07-192024-12-31Pismo Ministerstwa Klimatu i Środowiska zawiadamiające o rozpoczęciu w cyklu 5 letnim opracowania pod nazwą: Wykonanie Wielkoobszarowej Inwentaryzacji Stanu Lasu w kraju w latach 2020-2024.
2021-07-13 Petycja w sparwie sprzeciwu na budowę farmy fotowoltaicznej o mocy 26 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o nr ewid. 388/5 w obrębie Myszaki, gmina Bełchatów.
2021-07-06 Petycja w sprawie sprzeciwu na budowę farmy fotowoltaicznej o mocy 26 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o nr ewid. 388/5 w obrębie Myszaki, gmina Bełchatów.
2021-05-27 Wykaz osób, którym udzielono pomocy publicznej oraz ulg, odroczeń, umorzeń w 2020 r.
2020-12-28 Wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2020-05-29 Wykaz osób, którym udzielono pomocy publicznej oraz ulg, odroczeń, umorzeń w 2019 r.
2019-03-19 Protokół z sondażu przeprowadzonego w związku z planowaną zmianą granic administracyjnych gminy Bełchatów
2018-12-19 Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie - Informacja
2018-11-19 Wyniki przeprowadzonych konsultacji społecznych
Strona 1 of 3 (25 ogłoszeń)Poprzednia[1]23Następna