wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Urząd Gminy Bełchatów

Urząd Gminy Bełchatów - Budżet jednostki i jego realizacja

Informacje:

Data Tytuł Autor informacji
2021-09-07 Opinia RIO w sprawie wykonania budżetu Gminy Belchatów za I półrocze 2021 r.
2021-07-22 Sprawozdanie Rb-NDS o nadwyżce / deficycie za II kwartał 2021 Małgorzata Grzegorek
2021-05-19 Sprawozdanie finansowe Zespołu Szkolno -Przedszkolnego w Janowie na koniec 2020
2021-05-19 Sprawozdanie finansowe Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Domiechowicach na koniec 2020
2021-05-19 Sprawozdanie finansowe Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Łękawie na koniec 2020 roku
2021-05-19 Sprawozdanie finansowe Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kurnosie Drugim na koniec 2020 roku
2021-05-19 Sprawozdanie finansowe Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Dobrzelowie na koniec 2020 roku
2021-05-19 Sprawozdanie finansowe Szkoły Podstawowej w Dobiecinie na koniec 2020 roku
2021-05-19 Sprawozdanie finansowe Szkoły Podstawowej w Kurnosie Drugim na koniec 2020 roku
2021-05-19 Sprawozdanie finansowe Szkoły Podstawowej w Łękawie na koniec 2020 roku
2021-05-19 Sprawozdanie finansowe Szkoły Podstawowej w Janowie na koniec 2020 roku
2021-05-19 Sprawozdanie finansowe Szkoły Podstawowej w Domiechowicach na koniec 2020 roku
2021-05-19 Sprawozdanie finansowe Szkoły Podstawowej w Dobrzelowie na koniec 2020 roku
2021-05-19 Sprawozdanie finansowe Gminnego Przedszkola w Łękawie na koniec 2020 roku
2021-05-19 Sprawozdanie finansowe Gminnego Przedszkola w Domiechowicach na koniec 2020 roku
2021-05-19 Sprawozdanie finansowe Gminnego Przedszkola w Niedyszynie na koniec 2020
2021-05-19 Sprawozdanie finansowe Gminnego Przedszkola w Kurnosie Drugim na koniec2 020 roku
2021-05-19 Sprawozdanie finansowe Gminnego Przedszkola w Janowie na koniec 2020 roku
2021-05-19 Sprawozdanie finansowe Urzędu Gminy Bełchatów na koniec 2020 roku
2021-05-19 Sprawozdanie finansowe Gminy Bełchatów na koniec 2020 roku
2021-05-19 Sprawozdanie finansowe Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej na koniec 2020 roku
2021-04-26 Opinia RIO z wykonania budżetu za 2020 r RIO
2021-02-22 Sprawozdanie Rb-NDS o nadwyżce / deficycie za IV kwartał 2020 r. Małgorzata Grzegorek
2020-12-14 Opinia RIO w sprawie projektu budżetu Gminy Bełchatów na 2021 rok RIO
2020-12-14 Opinia RIO w sprawie projektu uchwały o WPF na lata 2021-2030 Gminy Bełchatów RIO
2020-10-13 Opinia RIO z przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2020 r. RIO w Łodzi
2020-07-29 Sprawozdanie Rb-NDS o nadwyżce / deficycie za okres od początku roku do dnia 30 czerwca 2020 roku Małgorzata Grzegorek
2020-05-11 Sprawozdanie finansowe Gminy Bełchatów na koniec 2019 roku Iwona Pole
2020-05-11 Sprawozdanie finansowe Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bełchatowie na koniec 2019 roku Monika Ruszczyńska
2020-05-08 Sprawozdanie finansowe Szkoły Podstawowej w Łękawie na koniec 2019 roku
2020-05-08 Sprawozdanie finansowe Szkoły Podstawowej w Kurnosie Drugim na koniec 2019 roku
2020-05-08 Sprawozdanie finansowe Szkoły Podstawowej w Janowie na koniec 2019 roku
2020-05-08 Sprawozdanie finansowe Szkoły Podstawowej w Domiechowicach na koniec 2019 roku
2020-05-08 Sprawozdanie finansowe Szkoły Podstawowej w Dobrzelowie na koniec 2019 roku
2020-05-08 Sprawozdanie finansowe Szkoły Podstawowej w Dobiecinie na koniec 2019 roku
2020-05-08 Sprawozdanie finansowe Gminnego Przedszkola w Niedyszynie na koniec 2019 roku
2020-05-08 Sprawozdanie finansowe Gminnego Przedszkola w Łękawie na koniec 2019 roku
2020-05-08 Sprawozdanie finansowe Gminnego Przedszkola w Kurnosie Drugim na koniec 2019 roku
2020-05-08 Sprawozdanie finansowe Gminnego Przedszkola w Janowie na koniec 2019 roku
2020-05-08 Sprawozdanie finansowe Gminnego Przedszkola w Domiechowicach na koniec 2019 roku
2020-05-07 Sprawozdania finansowe Urzędu Gminy Bełchatów na koniec 2019 roku
2020-02-20 Sprawozdanie Rb-NDS o nadwyżce / deficycie za IV kwartał 2019 r. Małgorzata Grzegorek
2020-02-17 Sprawozdanie Rb-NDS o nadwyżce / deficycie za 2019 r.
2020-02-07 Opinia RIO dotycząca możliwości sfinansowania deficytu budżetowego oraz prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Bełchatów RIO
2019-12-20 Opinia RIO dotycząca projektu budżetu Gminy Bełchatów na 2020 rok RIO
2019-12-20 Opinia RIO do projektu uchwały o wieloletniej prognozie finansowej oraz możliwości sfinansowania planowanego deficytu budżetu Gminy Bełchatów RIO
2019-09-09 Sprawozdania finansowe Rb-NDS o nadwyżce / deficycie na koniec I, II, III i IV kwartału 2018 roku Małgorzata Grzegorek
2019-09-09 Sprawozdania finansowe Rb-NDS o nadwyżce / deficycie na koniec I, II, III i IV kwartału 2019 roku Małgorzata Grzegorek
2019-05-10 Sprawozdania finansowe Gminnego Przedszkola w Domiechowicach na koniec 2018 roku Małgorzata Grzegorek
2019-05-10 Sprawozdania finansowe Szkoły Podstawowej w Janowie na koniec 2018 roku Małgorzata Grzegorek
2019-05-10 Sprawozdania finansowe Szkoły Podstawowej w Kurnosie Drugim na koniec 2018 roku Małgorzata Grzegorek
2019-05-10 Sprawozdania finansowe Szkoły Podstawowej w Dobiecinie na koniec 2018 roku Małgorzata Grzegorek
2019-05-10 Sprawozdania finansowe Szkoły Podstawowej w Dobrzelowie na koniec 2018 roku Małgorzata Grzegorek
2019-05-10 Sprawozdania finansowe Szkoły Podstawowej w Domiechowicach na koniec 2018 roku Małgorzata Grzegorek
2019-05-10 Sprawozdania finansowe Szkoły Podstawowej w Łękawie na koniec 2018 roku Małgorzata Grzegorek
2019-05-09 Sprawozdania finansowe Urzędu Gminy Bełchatów na koniec 2018 roku Małgorzata Grzegorek
2019-05-09 Sprawozdania finasowe Gminy Bełchatów na koniec 2018 roku Małgorzata Grzegorek
2019-05-09 Sprawozdania finansowe Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bełchatowie na koniec 2018 roku Małgorzata Grzegorek
2019-02-06 Opinia RIO dotycząca możliwości sfinansowania deficytu budżetowego oraz prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Bełchatów RIO
2018-10-02 Opinia RIO z przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2018 r. RIO w Łodzi
2018-05-24 Uchwała RIO w sprawie opinii o sprawozdaniu Wójta Gminy Bełchatów z wykonania budżetu za 2017 rok RIO
2018-02-13 Opinia RIO dotycząca możliwości sfinansowania deficytu budżetowego oraz prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Bełchatów RIO
2017-12-12 Opinia RIO dotycząca projektu budżetu Gminy Bełchatów na 2018 rok RIO
2017-12-12 Opinia RIO do projektu uchwały o wieloletniej prognozie finansowej oraz możliwości sfinansowania planowanego deficytu budżetu Gminy Bełchatów RIO
2017-10-05 Opinia RIO z przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2017 r. RIO
2017-07-07 Uchwała RIO w sprawie opinii o możliwości spłaty kredytu RIO
2017-06-06 Uchwała RIO w sprawie opinii dot. wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Bełchatów o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Bełchatów z wykonania budżetu za 2016 rok RIO
2017-05-10 Uchwała RIO w sprawie opinii o sprawozdaniu Wójta Gminy Bełchatów z wykonania budżetu za 2016 rok RIO
2017-02-02 Opinia RIO dotycząca możliwości sfinansowania deficytu budżetowego oraz prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Bełchatów RIO
2016-10-21 Sprawozdanie finansowe Rb-NDS o nadwyżce / deficycie za III kwartał 2016 r. Rozpara Sylwia
2016-09-30 Opinia RIO dotycząca informacji z przebiegu wykonania budżetu Gminy Bełchatów za I półrocze 2016 r. RIO
2016-06-14 Uchwała RIO w sprawie opinii dot. wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Bełchatów o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Bełchatów z wykonania budżetu za 2015 rok RIO
2016-05-31 Uchwała RIO w sprawie opinii o sprawozdaniu Wójta Gminy Bełchatów z wykonania budżetu za 2015 rok RIO
2016-04-22 Sprawozdanie finansowe Rb-NDS o nadwyżce / deficycie za I kwartał 2016 r. Sadurska Anna
2016-02-10 Opinia RIO dotycząca możliwości sfinansowania deficytu budżetowego oraz prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Bełchatów RIO
2015-12-15 Opinia RIO dotycząca projektu budżetu Gminy Bełchatów na 2016 rok RIO
2015-12-15 Opinia RIO do projektu uchwały o wieloletniej prognozie finansowej oraz możliwości sfinansowania planowanego deficytu budżetu Gminy Bełchatów RIO
2015-10-30 Opinia RIO z przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2015 r. RIO
2015-06-03 Opinia RIO z wykonania budżetu za 2014 r. RIO
2015-03-09 Sprawozdania Rb-NDS, Rb-Z i Rb-N za IV kwartał 2014 r. Sadurska Anna
2015-02-19 Opinia RIO dotycząca możliwości sfinansowania deficytu budżetowego oraz prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Bełchatów RIO
2014-12-19 Opinia RIO dotycząca projektu budżetu Gminy Bełchatów na 2015 rok RIO
2014-12-19 Opinia RIO do projektu uchwały o wieloletniej prognozie finansowej oraz możliwości sfinansowania planowanego deficytu budżetu Gminy Bełchatów RIO
2014-11-20 Opinia RIO z przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2014 RIO
2014-10-24 Rb-NDS kwartalne sprawozdanie o nadwyżce / deficycie za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2014 Sadurska Anna
2014-07-29 Rb-NDS kwartalne sprawozdanie o nadwyżce / deficycie za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2014 Sadurska Anna
2014-07-02 Opinia RIO w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Bełchatów za 2013 rok. RIO
2014-06-04 Opinia RIO w sprawie sprawozdania Gminy Bełchatów z wykonania budżetu za 2013 rok. RIO
2014-04-30 Rb-NDS kwartalne sprawozdanie o nadwyżce / deficycie za okres od początku roku do dnia 31 marca roku 2014 Sadurska Anna
2014-01-10 Uchwała Nr II/360/2013 z dnia 23 grudnia 2013 r. Składu Orzekającego RIO RIO
2014-01-10 Uchwała Nr II/361/2013 z dnia 23 grudnia 2013 r. Składu Orzekającego RIO RIO
2013-06-28 Uchwała Nr II/136/2013 Składu Orzekającego RIO w Łodzi z dn. 04 czerwca 2013 r. RIO
2013-06-28 Uchwała Nr II/167/2013 Składu Orzekającego RIO w Łodzi z dn. 19 czerwca 2013 r. RIO
2013-01-03 Uchwała Nr II/391/2012 Składu Orzekającego RIO w Łodzi z dnia 21 grudnia 2012 r. RIO
2013-01-03 Uchwała Nr II/392/2012 Składu Orzekającego RIO w Łodzi z dnia 21 grudnia 2012 r. RIO
2013-01-03 Uchwała Nr II/393/2012 Składu Orzekającego RIO w Łodzi z dnia 21 grudnia 2012 r. RIO
2011-01-28 Uchwała Nr II/71/2011 Składu Orzekającego RIO w Łodzi z dnia 25 stycznia 2011 r. RIO
2011-01-28 Uchwała Nr II/72/2011 Składu Orzekającego RIO w Łodzi z dnia 25 stycznia 2011 r. RIO
2004-04-07 Sprawozdanie opisowe Wójta Gminy Bełchatów z wykonania budżetu za 2003 rok Zofia Zimnawoda