wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Urząd Gminy Bełchatów

Procedura tworzenia, uchwalania i kontroli realizacji budżetu

Ilość wyników na stronie:
Numer Data podjęcia Tytuł Prawo Miejscowe Status aktu
88/2021 2021-07-14 w sprawie wprowadzenia INSTRUKCJI BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO dla budynku Urzędu Gminy Bełchatów NIE Uchwalony obowiązujący
15/2021 2021-02-02 w sprawie przyznania dotacji dla ochotniczych straży pożarnych na 2021 rok NIE Uchwalony obowiązujący
61/2020 2020-04-06 w sprawie zapewnienia bezpieczeństwa pracy oraz środków ochrony indywidualnej w stanie epidemii pracownikom Urzędu Gminy w Bełchatowie NIE Uchwalony obowiązujący
43/2018 2018-05-07 w sprawie powołania oraz przygotowania do działania na terenie gminy Bełchatów formacji obrony cywilnej. NIE Uchwalony obowiązujący
38/2015 2015-04-03 w sprawie utworzenia, organizacji i funkcjonowania Stałego Dyżuru Wójta Gminy Bełchatów na potrzeby podwyższania gotowości obronnej państwa oraz uruchamiania realizacji zadań obronnych wynikających z wyższych stanów gotowości obronnej państwa. NIE Uchwalony obowiązujący
IV/40/2015 2015-01-28 w sprawie udzielenia dotacji dla Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Bełchatów NIE Uchwalony obowiązujący
LIV/462/2014 2014-09-24 w sprawie udzielenia dotacji na zakup średniego samochodu pożarniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Hucie NIE Uchwalony obowiązujący
LIII/454/2014 2014-09-02 w sprawie udzielenia dotacji dla Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Bełchatów NIE Uchwalony obowiązujący
73/2012 2012-06-22 zasad opracowania Planu Obrony Cywilnej dla Gminy Bełchatów. NIE Uchwalony obowiązujący
25/2012 2012-03-15 powołania organizacji oraz trybu pracy Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego. NIE Uchwalony obowiązujący
96/2011 2011-11-21 opracowania gminnego planu ewakuacji II stopnia ludności zwierząt i mienia. NIE Uchwalony obowiązujący
89/2011 2011-10-31 aktualizacji " Planu Operacyjnego Funkcjonowania gminy Bełchatów w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny". NIE Uchwalony obowiązujący
40/2011 2011-07-12 powołania oraz przygotowania do działania na terenie gminy Bełchatów formacji obrony cywilnej oraz Systemu Wykrywania i Alarmowania. NIE Uchwalony obowiązujący
20/2008 2008-05-28 w sprawie: przeprowadzenia okresowej inwentaryzacji sprzętu obrony cywilnej według stanu na dzień 31.12.2007 roku. NIE Uchwalony obowiązujący
44/2007 2007-12-17 w sprawie powołania, organizacji oraz trybu pracy Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego. NIE Uchwalony obowiązujący