wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Urząd Miejski w Piastowie

Informacje o Uchwale numer: XLIV/254/2013

Tytuł aktu prawnego - pełny: Uchwała zmieniająca Uchwałę Nr XLIII/201/2013z dnia 18 grudnia 2008 roku w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego na drogach gminnych.
Tytuł aktu prawnego - skrócony: Uchwała zmieniająca Uchwałę Nr XLIII/201/2013z dnia 18 grudnia 2008 roku w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego na drogach gminnych.
Numer: XLIV/254/2013
Status aktu: Uchwalony - obowiązujący
Data podjęcia: 2013-12-03
Czy przepis prawa miejscowego?: NIE
Realizacja zadań publicznych (Grupa zadań): Finanse i budżet (dochody i wydatki samorządu)
Realizacja zadań publicznych (Podgrupa zadań): Budżety i podatki
Realizacja zadań publicznych (Wykaz szczegółowy): Podatki i opłaty lokalne
Realizacja zadań i kompetencji rady (Grupa kompetencji): Kompetencje finansowe
Realizacja zadań i kompetencji rady (Kompetencja): podejmowanie uchwał w sprawach podatków i opłat
Data publikacji:
Miejsce publikacji: Dziennik Urzędwoy Województwa Mazowieckiego
Uchwała Treść uchwały [33 KB]

    Informacje systemowe

Osoba odpowiedzialna za udostępnienie informacji w BIP Barbara Rotowska
Osoba odpowiedzialna za wytworzenie lub treść informacji Barbara Rotowska
Data wytworzenia informacji 2013-12-05
Data udostępnienia informacji 2013-12-05