wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Urząd Miejski w Piastowie

Informacje o Uchwale numer: IX/41/2007

Tytuł aktu prawnego - pełny: Uchwała w sprawie wyboru Komisji doraźnej ds. opracowania projektu zmian w Statucue Miasta Piastowa
Tytuł aktu prawnego - skrócony: Uchwała w sprawie wyboru Komisji doraźnej ds. opracowania projektu zmian w Statucue Miasta Piastowa
Numer: IX/41/2007
Status aktu: Uchwalony - obowiązujący
Data podjęcia: 2007-03-20
Data wejścia w życie: 2007-03-20
Czy przepis prawa miejscowego?: NIE
Realizacja zadań publicznych (Grupa zadań): Administracja publiczna
Realizacja zadań publicznych (Podgrupa zadań): Organizacja i funkcjonowanie
Realizacja zadań publicznych (Wykaz szczegółowy): inne nie wymienione
Realizacja zadań i kompetencji rady (Grupa kompetencji): Kompetencje organizacyjne
Realizacja zadań i kompetencji rady (Kompetencja): powoływanie stałych i doraźnych komisji do określonych zadań oraz ustalanie ich przedmiotu działania i składu osobowego (z wyłączeniem komisji rewizyjnej)
Data publikacji: 2007-03-21
Uchwała Treść uchwały [7,84 KB]

    Informacje systemowe

Osoba odpowiedzialna za udostępnienie informacji w BIP Maria Schabińska
Osoba odpowiedzialna za wytworzenie lub treść informacji Maria Schabińska
Data wytworzenia informacji 2007-03-21
Data udostępnienia informacji 2007-03-21