wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Urząd Miejski w Piastowie

Komisje i ich przedmiot działania

Pełna nazwa komisji rady 
Symbol 
Typ komisji 
Komisja RewizyjnaKom.Rew.kontrolna
Komisja BudżetuKom.Budż.finansowa
Komisja OświatyKom.Ośw.oświata
Komisja Bezpieczeństwa i Spraw SpołecznychKom.Bezp. i Spr.Społ.bezp.pom.społeczna
Komisja Kultury i SportuKom.Kult.i Sport.sport i kultura
Komisja Gospodarki i Ochrony ŚrodowiskaKom.Gosp.i Ochr. Środ.gospod.i ochr. środ.    Informacje systemowe

Osoba odpowiedzialna za udostępnienie informacji w BIP
Osoba odpowiedzialna za wytworzenie lub treść informacji
Data wytworzenia informacji
Data udostępnienia informacji