wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Urząd Miejski w Piastowie

Zadania i kompetencje Burmistrza Miasta

1. Jest organem wykonawczym gminy.
2. Wykonuje uchwały rady i zadania gminy określone przepisami prawa.
3. Wykonuje uprawnienia zwierzchnika służbowego w stosunku do pracowników urzędu
oraz kierowników gminnych jednostek organizacyjnych.
4. Kieruje bieżącymi sprawami gminy oraz reprezentuje ją na zewnątrz.
5. Nadzoruje prowadzenie gospodarki finansowej gminy.
6. Pełni funkcę szefa obrony cywilnej gminy i nadzoruje zadania związane z
obronnością.

    Informacje systemowe

Osoba odpowiedzialna za udostępnienie informacji w BIP Ewa Soroka
Osoba odpowiedzialna za wytworzenie lub treść informacji Marek Kubicki
Data wytworzenia informacji 2011-01-01
Data udostępnienia informacji 2011-01-01