wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Urząd Miejski w Piastowie

Zarządzenia i inne akty wewnętrzne

Ilość wyników na stronie:
Numer Data podjęcia Tytuł Prawo Miejscowe Status aktu
46/2017 2017-03-30 w sprawie: przeznaczenia do zbycia lokalu mieszkalnego oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości lokalowych stanowiących własność Gminy Miasta Piastów przeznaczonych do zbycia NIE Uchwalony obowiązujący
44/2017 2017-03-15 w sprawie: ogłoszenia przetargu nieograniczonego na wykonanie zamówienia publicznego na – Sprzątanie i zamiatanie chodników, jezdni i parkingów znajdujących się na terenie Miasta Piastowa. NIE Uchwalony obowiązujący
43/2017 2017-03-15 w sprawie: powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na wykonanie zamówienia publicznego – Sprzątanie i zamiatanie chodników, jezdni i parkingów znajdujących się na terenie Miasta Piastowa. NIE Uchwalony obowiązujący
41/2017 2017-03-06 w sprawie: powołania komisji konkursowej w celu wyłonienia najlepszego kandydata na wolne stanowiska urzędnicze w Wydziale Inwestycji (zespół ds. geodezji i gospodarki gruntami) w Urzędzie Miejskim w Piastowie. NIE Uchwalony obowiązujący
38/2017 2017-02-23 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę NIE Uchwalony obowiązujący
37/2017 2017-02-22 w sprawie: powołania komisji konkursowej w celu wyłonienia najlepszego kandydata na wolne stanowiska urzędnicze (stanowisko ds. administrowania i rozliczania funduszy zewnętrznych) w Urzędzie Miejskim w Piastowie. NIE Uchwalony obowiązujący
31/2017 2017-02-02 powołanie komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na NIE Uchwalony obowiązujący
30/2017 2017-02-02 ogłoszenia przetargu nieograniczonego na wykonanie zamówienia publicznego na – Przebudowa nawierzchni w ul. Łowickiej i ul. Sokolej wraz z odwodnieniem w Piastowie. NIE Uchwalony obowiązujący
29/2017 2017-02-01 powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na NIE Uchwalony obowiązujący
28/2017 2017-02-01 ogłoszenia przetargu nieograniczonego na wykonanie zamówienia publicznego na – Przebudowa nawierzchni w ul. J. Sobieskiego wraz z odwodnieniem w Piastowie. NIE Uchwalony obowiązujący
28A/2017 2017-01-31 w sprawie: planu finansowego Urzędu Miejskiego w Piastowie oraz planu finansowego dochodów i wydatków budżetu Miasta Piastowa na 2017 rok. NIE Uchwalony obowiązujący
27/2017 2017-01-31 w sprawie: dokonania zmian w Uchwale Budżetowej Miasta Piastowa na 2017 rok Nr XXVIII NIE Uchwalony obowiązujący
26/2017 2017-01-31 powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na NIE Uchwalony obowiązujący
25/2017 2017-01-31 w sprawie: ogłoszenia przetargu nieograniczonego na wykonanie zamówienia publicznego na – Przebudowa nawierzchni wraz z odwodnieniem w ul. Klonowej w Piastowie. NIE Uchwalony obowiązujący
24/2017 2017-01-30 powołania komisji konkursowej w celu wyłonienia najlepszych kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze w Wydziale Finansowym Urzędu Miejskiego w Piastowie. NIE Uchwalony obowiązujący
Pierwsza 1 2 3 4 5  ... Ostatnia