wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Urząd Miejski w Pajęcznie

Informacje systemowe o wybranej jednostce

Herb jednostki
Pełna nazwa jednostki: Urząd Miejski w Pajęcznie
Adres jednostki: 98-330 Pajęczno, ul. Parkowa 8/12
Kod terytorialny GUS:
NIP: 574-00-20-930
REGON: 000524252
Numer rachunku bankowego:
Liczba mieszkańców: 11733
Powierzchnia ogółem (km2): 114
Aktualizacja stanu wg stanu na dzień: 19.10.2018
Osoba odpowiedzialna za udostępnienie informacji w BIP: Andrzej Strzelczak
Osoba odpowiedzialna za wytworzenie lub treść informacji: Justyna Stochniałek
Data wytworzenia informacji: 2004-03-02
Data udostępnienia informacji: 2004-03-02

Kierownik jednostki

Imię i Nazwisko: Piotr Michał Mielczarek
Od kiedy zatrudniony w urzędzie: 2018-11-23
Czy pracownik urzędu: Tak
Poziom wykształcenia: Wyższe
Adres e-mail:
Szczegółowe informacjie o kierowniku jednostki: Pokaż

 Radni oraz okręgi wyborcze

Liczba radnych - ogółem: 15
Liczba Radnych - od nowej kadencji: 15
Liczba okręgów wyborczych: 15

 Granice okręgów wyborczych

Okręg Nr 1
miasto: ulice
Botaniczna, Chopina, Dąbrowskiego, Grunwaldzka, Jagodowa, Jeżynowa, Malinowa, Moniuszki, Orzechowa, Poziomkowa, Rowerowa, Sienkiewicza, I.Paderewskiego, Wieluńska

Okręg Nr 2
miasto: ulice
Armii Krajowej, Długosza, Gałczyńskiego, Jagiellońska, Jana Pawła II, Józefa Piłsudskiego, Konstytucji, Leszka Czarnego, Makuszyńskiego, Miłosza, Narutowicza, Norwida, Prusa, Reymonta, Spokojna, Szymborskiej, Sportowa, Srebrna, Tuwima, Zielona, Złota, Żeromskiego

Okręg Nr 3
miasto: ulice
Kościuszki od nr 72 do końca (nr parzyste) i od nr 85 do końca (nr nieparzyste), Rekreacyjna, Majorat


Okręg Nr 4
miasto: ulice
Osiedlowa, Przedszkolna


Okręg Nr 5
miasto: ulice
Cmentarna, Górna, Kościuszki od nr 2 do nr 70 (nr parzyste) i od nr 1 do 83 (nr nieparzyste), Leśna,
700-lecia, 1 Maja, Mała, Międzyzakładowa, Parkowa, Plac Dworcowy, Przemysłowa, Sosnowa, Spółdzielcza, Wiśniowa

 

Okręg Nr 6
miasto: ulice
Częstochowska od nr 2 do 40 (nr parzyste) i od nr 1 do 31 (nr nieparzyste), Lipowa, Mickiewicza, Olszówka, Polna, Targowa, Źródelna

 

Okręg Nr 7
miasto: ulice
Plac M. Bielskiego, Brzozowa, Bukowa, Częstochowska od nr 42 do końca (nr parzyste) i od nr 33 do końca (nr nieparzyste), Jaśminowa, Jodłowa, Kalinowa, Klonowa, Kochanowskiego, Kwiatowa, Letnia, Piaskowa, Północna, Reja, Różana, Słoneczna, Słowackiego, Spacerowa, Ściegienna, Wiosenna, Wspólna, Wrzosowa, Wschodnia, Wypoczynkowa, Wysoka, Zachodnia, Zagajnikowa, Żywiczna

 

Okręg Nr 8
miasto: ulice

Długa, Kilińskiego, Kopernika, Krótka, Krucza, Okólna, Ogrodowa, Południowa, Poprzeczna, Sadowa, Strażacka, Kard. S. Wyszyńskiego, Zdrojowa


Okręg Nr 9
Sołectwa:
Łężce, Siedlec

Okręg Nr 10
Sołectwa:
Czerkiesy, Makowiska, Podmurowaniec

Okręg Nr 11
Sołectwa:
Janki, Ładzin - Murowaniec, Podładzin, Stare Gajęcice

Okręg Nr 12
Sołectwa:
Nowe Gajęcice, Patrzyków


Okręg Nr 13
Sołectwa:
Niwiska Górne, Niwiska Dolne, Wydrzynów


Okręg Nr 14
Sołectwa:
Dylów Rządowy, Dylów Szlachecki

Okręg Nr 15
Sołectwa:
Dylów A, Tuszyn, Kurzna - Barany, Lipina, Wręczyca

 Informacje dotyczące bezrobocia

Liczba bezrobotnych - ogółem: 4567
Liczba bezrobotnych - z prawem do zasiłku: 932
Stopa bezrobocia: 15
Aktualizacja danych wg stanu na dzień: 0001-01-01

 Majątek którym dysponuje gmina

Grunty - 24.254 tys.
Budynki - 26.285 tys.
Budowle - 9.119 tys.
Środki Transportu - 156 tys.
Pozostałe - 55 tys.

 Majątek którym dysponuje urząd

Grunty - 24.254 tys.
Budynki - 10.736 tys.
Budowle - 8.674 tys.
Środki Transportu - 111 tys.
Pozostałe - 47 tys.

 Tryb działania w zakresie wykonywania zadań publicznych

1. Mieszkańcy gminy podejmują rozstrzygnięcia w głosowaniu powszechnym /poprzez wybory i referendum/ lub za pośrednictwem organów gminy.
2. W sprawach szczególnie ważnych dla gminy mieszkańcy mogą się wypowiedzieć w drodze referendum.
3. Wyłącznie w drodze referendum rozstrzyga się sprawy:
1) odwołania Rady Miejskiej przed upływem kadencji;
2) odwołania Burmistrza przed upływem kadencji;
3) samoopodatkowania się.
4. Zasady t tryb przeprowadzania referendum określa ustawa z dnia 15 września 2000r. o referendum lokalnym.

1. Gmina działa poprzez swoje organy.
2. Organami Gminy są:
1) Rada Miejska;
2) Burmistrz.

1. Działalność organów Gminy jest jawna. Ograniczenia jawności mogą wynikać wyłącznie z ustaw.
2. Jawność działania organów Gminy obejmuje w szczególności prawo obywateli do uzyskiwania informacji, wstępu na sesje Rady Miejskiej i posiedzenia jej komisji, a także dostępu do dokumentów wynikających z wykonywania zadań publicznych, w tym protokołów organów Gminy i komisji Rady.
3. Zawiadomienia o terminie i przedmiocie obrad sesji powinny być podane do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy i Miasta przy ul. Parkowej 8/12.
4. Zawiadomienia o sesji Rady Miejskiej wywiesza się co najmniej na 7 dni przed planowanymi posiedzeniami.
5. Zawiadomienia o posiedzeniach komisji Rady Miejskiej wywiesza się co najmniej na 3 dni przed posiedzeniami.
6. Zawiadomienia z zachowaniem terminów zawartych w ust. 4 i 5 mogą być ogłaszane w sposób zwyczajowo przyjęty w lokalnej prasie a także wywieszone na słupach i tablicach ogłoszeniowych na terenie Gminy.
7. Dokumenty o których mowa w ust. 2 lub potwierdzone kopie udostępnia się w obecności upoważnionego pracownika Urzędu Gminy i Miasta do nieodpłatnego, powszechnego wglądu w każdy roboczy poniedziałek w godzinach od 900 - 1200 w Urzędzie Gminy i Miasta przy ul. Parkowej 8/12 pokój 200.
8. W zakresie udostępniania informacji niejawnych stosuje się przepisy o ochronie informacji niejawnych i danych osobowych.
1. Mieszkańcy gminy podejmują rozstrzygnięcia w głosowaniu powszechnym /poprzez wybory i referendum/ lub za pośrednictwem organów gminy.
2. W sprawach szczególnie ważnych dla gminy mieszkańcy mogą się wypowiedzieć w drodze referendum.
3. Wyłącznie w drodze referendum rozstrzyga się sprawy:
1) odwołania Rady Miejskiej przed upływem kadencji;
2) odwołania Burmistrza przed upływem kadencji;
3) samoopodatkowania się.
4. Zasady t tryb przeprowadzania referendum określa ustawa z dnia 15 września 2000r. o referendum lokalnym.

1. Gmina działa poprzez swoje organy.
2. Organami Gminy są:
1) Rada Miejska;
2) Burmistrz.

1. Działalność organów Gminy jest jawna. Ograniczenia jawności mogą wynikać wyłącznie z ustaw.
2. Jawność działania organów Gminy obejmuje w szczególności prawo obywateli do uzyskiwania informacji, wstępu na sesje Rady Miejskiej i posiedzenia jej komisji, a także dostępu do dokumentów wynikających z wykonywania zadań publicznych, w tym protokołów organów Gminy i komisji Rady.
3. Zawiadomienia o terminie i przedmiocie obrad sesji powinny być podane do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy i Miasta przy ul. Parkowej 8/12.
4. Zawiadomienia o sesji Rady Miejskiej wywiesza się co najmniej na 7 dni przed planowanymi posiedzeniami.
5. Zawiadomienia o posiedzeniach komisji Rady Miejskiej wywiesza się co najmniej na 3 dni przed posiedzeniami.
6. Zawiadomienia z zachowaniem terminów zawartych w ust. 4 i 5 mogą być ogłaszane w sposób zwyczajowo przyjęty w lokalnej prasie a także wywieszone na słupach i tablicach ogłoszeniowych na terenie Gminy.
7. Dokumenty o których mowa w ust. 2 lub potwierdzone kopie udostępnia się w obecności upoważnionego pracownika Urzędu Gminy i Miasta do nieodpłatnego, powszechnego wglądu w każdy roboczy poniedziałek w godzinach od 900 - 1200 w Urzędzie Gminy i Miasta przy ul. Parkowej 8/12 pokój 200.
8. W zakresie udostępniania informacji niejawnych stosuje się przepisy o ochronie informacji niejawnych i danych osobowych.
1. Mieszkańcy gminy podejmują rozstrzygnięcia w głosowaniu powszechnym /poprzez wybory i referendum/ lub za pośrednictwem organów gminy.
2. W sprawach szczególnie ważnych dla gminy mieszkańcy mogą się wypowiedzieć w drodze referendum.
3. Wyłącznie w drodze referendum rozstrzyga się sprawy:
1) odwołania Rady Miejskiej przed upływem kadencji;
2) odwołania Burmistrza przed upływem kadencji;
3) samoopodatkowania się.
4. Zasady t tryb przeprowadzania referendum określa ustawa z dnia 15 września 2000r. o referendum lokalnym.

1. Gmina działa poprzez swoje organy.
2. Organami Gminy są:
1) Rada Miejska;
2) Burmistrz.

1. Działalność organów Gminy jest jawna. Ograniczenia jawności mogą wynikać wyłącznie z ustaw.
2. Jawność działania organów Gminy obejmuje w szczególności prawo obywateli do uzyskiwania informacji, wstępu na sesje Rady Miejskiej i posiedzenia jej komisji, a także dostępu do dokumentów wynikających z wykonywania zadań publicznych, w tym protokołów organów Gminy i komisji Rady.
3. Zawiadomienia o terminie i przedmiocie obrad sesji powinny być podane do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy i Miasta przy ul. Parkowej 8/12.
4. Zawiadomienia o sesji Rady Miejskiej wywiesza się co najmniej na 7 dni przed planowanymi posiedzeniami.
5. Zawiadomienia o posiedzeniach komisji Rady Miejskiej wywiesza się co najmniej na 3 dni przed posiedzeniami.
6. Zawiadomienia z zachowaniem terminów zawartych w ust. 4 i 5 mogą być ogłaszane w sposób zwyczajowo przyjęty w lokalnej prasie a także wywieszone na słupach i tablicach ogłoszeniowych na terenie Gminy.
7. Dokumenty o których mowa w ust. 2 lub potwierdzone kopie udostępnia się w obecności upoważnionego pracownika Urzędu Gminy i Miasta do nieodpłatnego, powszechnego wglądu w każdy roboczy poniedziałek w godzinach od 900 - 1200 w Urzędzie Gminy i Miasta przy ul. Parkowej 8/12 pokój 200.
8. W zakresie udostępniania informacji niejawnych stosuje się przepisy o ochronie informacji niejawnych i danych osobowych.
1. Mieszkańcy gminy podejmują rozstrzygnięcia w głosowaniu powszechnym /poprzez wybory i referendum/ lub za pośrednictwem organów gminy.
2. W sprawach szczególnie ważnych dla gminy mieszkańcy mogą się wypowiedzieć w drodze referendum.
3. Wyłącznie w drodze referendum rozstrzyga się sprawy:
1) odwołania Rady Miejskiej przed upływem kadencji;
2) odwołania Burmistrza przed upływem kadencji;
3) samoopodatkowania się.
4. Zasady t tryb przeprowadzania referendum określa ustawa z dnia 15 września 2000r. o referendum lokalnym.

1. Gmina działa poprzez swoje organy.
2. Organami Gminy są:
1) Rada Miejska;
2) Burmistrz.

1. Działalność organów Gminy jest jawna. Ograniczenia jawności mogą wynikać wyłącznie z ustaw.
2. Jawność działania organów Gminy obejmuje w szczególności prawo obywateli do uzyskiwania informacji, wstępu na sesje Rady Miejskiej i posiedzenia jej komisji, a także dostępu do dokumentów wynikających z wykonywania zadań publicznych, w tym protokołów organów Gminy i komisji Rady.
3. Zawiadomienia o terminie i przedmiocie obrad sesji powinny być podane do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy i Miasta przy ul. Parkowej 8/12.
4. Zawiadomienia o sesji Rady Miejskiej wywiesza się co najmniej na 7 dni przed planowanymi posiedzeniami.
5. Zawiadomienia o posiedzeniach komisji Rady Miejskiej wywiesza się co najmniej na 3 dni przed posiedzeniami.
6. Zawiadomienia z zachowaniem terminów zawartych w ust. 4 i 5 mogą być ogłaszane w sposób zwyczajowo przyjęty w lokalnej prasie a także wywieszone na słupach i tablicach ogłoszeniowych na terenie Gminy.
7. Dokumenty o których mowa w ust. 2 lub potwierdzone kopie udostępnia się w obecności upoważnionego pracownika Urzędu Gminy i Miasta do nieodpłatnego, powszechnego wglądu w każdy roboczy poniedziałek w godzinach od 900 - 1200 w Urzędzie Gminy i Miasta przy ul. Parkowej 8/12 pokój 200.
8. W zakresie udostępniania informacji niejawnych stosuje się przepisy o ochronie informacji niejawnych i danych osobowych.

 Sposoby stanowienia aktów publicznoprawnych

Na podstawie upoważnień ustawowych Rada Miejska stanowi akta prawa miejscowego obowiązującego na obszarze Gminy.
2. Akty prawa miejscowego stanowione są w poszczególnych sprawach:
1) wewnętrznego ustroju Gminy oraz jednostek pomocniczych;
2) organizacji urzędów i instytucji gminnych;
3) zasad zarządu mieniem Gminy;
4) zasad i trybu korzystania z gminnych obiektów użyteczności publicznej.
3. W zakresie nieuregulowanym w odrębnych ustawach lub innych przepisach powszechnie obowiązujących Rada Miejska może wydawać przepisy porządkowe, jeżeli jest to niezbędne dla ochrony życia lub zdrowia obywateli oraz dla zapewnienia porządku spokoju i bezpieczeństwa publicznego.
4. Gminne przepisy porządkowe o których mowa w ust. 3 mogą przewidywać za ich naruszenie karę grzywny wymienioną w trybie i na zasadach określonych w prawie o wykroczeniach.

1. Akty prawa miejscowego ustanawia Rada Miejska w formie uchwały.
2. Gminne przepisy porządkowe, w przypadkach nie cierpiących zwłoki może wydać Burmistrz w formie zarządzenia.
3. Gminne przepisy porządkowe o których mowa w ust. 2 podlegają zatwierdzeniu na najbliższej sesji Rady Miejskiej. Tracą one moc w razie odmowy zatwierdzenia bądź nie przedstawienia do zatwierdzenia na najbliższej sesji Rady Miejskiej. Termin utraty mocy obowiązującej określa Rada Miejska.
4. Burmistrz przesyła przepisy porządkowe do wiadomości burmistrzom, wójtom sąsiednich gmin i Staroście Powiatu Pajęczańskiego następnego dnia po ich ustanowieniu.

1. Akty prawa miejscowego ogłasza się w Wojewódzkim Dzienniku Urzędowym.
2. Dzień wydania Wojewódzkiego Dziennika Urzędowego jest dniem ogłoszenia aktu prawa miejscowego.
3. Akty prawa miejscowego wchodzą w życie po upływie 14 dni od ich ogłoszenia chyba, że ustawa lub przepis gminny stanowi inaczej.
4. Przepisy porządkowe ogłasza się w drodze obwieszczeń, a także w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie Gminy. Przepisy te wchodzą w życie z dniem ogłoszenia.
5. Przepisy porządkowe podlegają także ogłoszeniu w Wojewódzkim Dzienniku Urzędowym.Na podstawie upoważnień ustawowych Rada Miejska stanowi akta prawa miejscowego obowiązującego na obszarze Gminy.
2. Akty prawa miejscowego stanowione są w poszczególnych sprawach:
1) wewnętrznego ustroju Gminy oraz jednostek pomocniczych;
2) organizacji urzędów i instytucji gminnych;
3) zasad zarządu mieniem Gminy;
4) zasad i trybu korzystania z gminnych obiektów użyteczności publicznej.
3. W zakresie nieuregulowanym w odrębnych ustawach lub innych przepisach powszechnie obowiązujących Rada Miejska może wydawać przepisy porządkowe, jeżeli jest to niezbędne dla ochrony życia lub zdrowia obywateli oraz dla zapewnienia porządku spokoju i bezpieczeństwa publicznego.
4. Gminne przepisy porządkowe o których mowa w ust. 3 mogą przewidywać za ich naruszenie karę grzywny wymienioną w trybie i na zasadach określonych w prawie o wykroczeniach.

1. Akty prawa miejscowego ustanawia Rada Miejska w formie uchwały.
2. Gminne przepisy porządkowe, w przypadkach nie cierpiących zwłoki może wydać Burmistrz w formie zarządzenia.
3. Gminne przepisy porządkowe o których mowa w ust. 2 podlegają zatwierdzeniu na najbliższej sesji Rady Miejskiej. Tracą one moc w razie odmowy zatwierdzenia bądź nie przedstawienia do zatwierdzenia na najbliższej sesji Rady Miejskiej. Termin utraty mocy obowiązującej określa Rada Miejska.
4. Burmistrz przesyła przepisy porządkowe do wiadomości burmistrzom, wójtom sąsiednich gmin i Staroście Powiatu Pajęczańskiego następnego dnia po ich ustanowieniu.

1. Akty prawa miejscowego ogłasza się w Wojewódzkim Dzienniku Urzędowym.
2. Dzień wydania Wojewódzkiego Dziennika Urzędowego jest dniem ogłoszenia aktu prawa miejscowego.
3. Akty prawa miejscowego wchodzą w życie po upływie 14 dni od ich ogłoszenia chyba, że ustawa lub przepis gminny stanowi inaczej.
4. Przepisy porządkowe ogłasza się w drodze obwieszczeń, a także w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie Gminy. Przepisy te wchodzą w życie z dniem ogłoszenia.
5. Przepisy porządkowe podlegają także ogłoszeniu w Wojewódzkim Dzienniku Urzędowym.Na podstawie upoważnień ustawowych Rada Miejska stanowi akta prawa miejscowego obowiązującego na obszarze Gminy.
2. Akty prawa miejscowego stanowione są w poszczególnych sprawach:
1) wewnętrznego ustroju Gminy oraz jednostek pomocniczych;
2) organizacji urzędów i instytucji gminnych;
3) zasad zarządu mieniem Gminy;
4) zasad i trybu korzystania z gminnych obiektów użyteczności publicznej.
3. W zakresie nieuregulowanym w odrębnych ustawach lub innych przepisach powszechnie obowiązujących Rada Miejska może wydawać przepisy porządkowe, jeżeli jest to niezbędne dla ochrony życia lub zdrowia obywateli oraz dla zapewnienia porządku spokoju i bezpieczeństwa publicznego.
4. Gminne przepisy porządkowe o których mowa w ust. 3 mogą przewidywać za ich naruszenie karę grzywny wymienioną w trybie i na zasadach określonych w prawie o wykroczeniach.

1. Akty prawa miejscowego ustanawia Rada Miejska w formie uchwały.
2. Gminne przepisy porządkowe, w przypadkach nie cierpiących zwłoki może wydać Burmistrz w formie zarządzenia.
3. Gminne przepisy porządkowe o których mowa w ust. 2 podlegają zatwierdzeniu na najbliższej sesji Rady Miejskiej. Tracą one moc w razie odmowy zatwierdzenia bądź nie przedstawienia do zatwierdzenia na najbliższej sesji Rady Miejskiej. Termin utraty mocy obowiązującej określa Rada Miejska.
4. Burmistrz przesyła przepisy porządkowe do wiadomości burmistrzom, wójtom sąsiednich gmin i Staroście Powiatu Pajęczańskiego następnego dnia po ich ustanowieniu.

1. Akty prawa miejscowego ogłasza się w Wojewódzkim Dzienniku Urzędowym.
2. Dzień wydania Wojewódzkiego Dziennika Urzędowego jest dniem ogłoszenia aktu prawa miejscowego.
3. Akty prawa miejscowego wchodzą w życie po upływie 14 dni od ich ogłoszenia chyba, że ustawa lub przepis gminny stanowi inaczej.
4. Przepisy porządkowe ogłasza się w drodze obwieszczeń, a także w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie Gminy. Przepisy te wchodzą w życie z dniem ogłoszenia.
5. Przepisy porządkowe podlegają także ogłoszeniu w Wojewódzkim Dzienniku Urzędowym.

    Informacje systemowe

Osoba odpowiedzialna za udostępnienie informacji w BIP Justyna Stochniałek
Osoba odpowiedzialna za wytworzenie lub treść informacji Andrzej Strzelczak
Data wytworzenia informacji 2003-06-25
Data udostępnienia informacji 2003-06-25