wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Urząd Miejski w Pajęcznie

Informacje o Uchwale numer: 302/XXXI/18

Tytuł aktu prawnego - pełny: UCHWAŁA NR 302/XXXI/18 RADY MIEJSKIEJ W PAJĘCZNIE z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat w przedszkolach publicznych i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Pajęczno
Tytuł aktu prawnego - skrócony: Uchwała w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat w przedszkolach publicznych i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Pajęczno
Numer: 302/XXXI/18
Status aktu: Uchwalony - oczekujący
Data podjęcia: 2018-06-29
Data wejścia w życie: 2018-08-03
Czy przepis prawa miejscowego?: TAK
Realizacja zadań publicznych (Grupa zadań): Edukacja publiczna
Realizacja zadań publicznych (Podgrupa zadań): Wychowanie przedszkolne
Realizacja zadań publicznych (Wykaz szczegółowy): Wychowanie przedszkolne
Data publikacji: 2018-07-20
Miejsce publikacji: Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego z 2018r. poz. 3879 20 lipca 2018
Uwagi: http://dziennik.lodzkie.eu/ActDetails.aspx?year=2018&poz=3879 - uchwałą nr 386/XLIV/23 Rady Miejskiej w Pajęcznie paragraf 3 ust. 1 otrzymuje nowe brzmienie
Uchwała Treść uchwały [99,38 KB], data ogłoszenia pliku: 2018-07-11

    Informacje systemowe

Osoba odpowiedzialna za udostępnienie informacji w BIP Ewa Rybak
Osoba odpowiedzialna za wytworzenie lub treść informacji Justyna Stochniałek
Data wytworzenia informacji 2018-07-11
Data udostępnienia informacji 2018-07-11