wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Urząd Miejski w Pajęcznie

Informacje o Uchwale numer: 64/VIII/19

Tytuł aktu prawnego - pełny: UCHWAŁA NR 64/VIII/19 RADY MIEJSKIEJ W PAJĘCZNIE z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty
Tytuł aktu prawnego - skrócony: Uchwała w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty
Numer: 64/VIII/19
Status aktu: Nieobowiązujący (uchylony)
Data podjęcia: 2019-06-28
Data wejścia w życie: 2019-07-01
Czy przepis prawa miejscowego?: NIE
Realizacja zadań publicznych (Grupa zadań): Finanse i budżet (dochody i wydatki samorządu)
Realizacja zadań publicznych (Podgrupa zadań): Wpływy z pozostałych podatków i opłat lokalnych
Realizacja zadań publicznych (Wykaz szczegółowy): Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw
Data publikacji: 2019-07-05
Miejsce publikacji: Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego z 2019 poz. 3833 z dn. 5 lipca 2019
Uwagi: http://dziennik.lodzkie.eu/ActDetails.aspx?year=2019&poz=3833 uchylona uchwałą nr 100/XIII/19 z dnia 30.12.2019 r.
Uchwała Treść uchwały [93,62 KB], data ogłoszenia pliku: 2019-07-03

    Informacje systemowe

Osoba odpowiedzialna za udostępnienie informacji w BIP Ewa Rybak
Osoba odpowiedzialna za wytworzenie lub treść informacji Justyna Stochniałek
Data wytworzenia informacji 2019-07-03
Data udostępnienia informacji 2019-07-03