wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Urząd Miejski w Pajęcznie

Szczegóły informacji:

OGŁOSZENIE KONSULTACJI PROJEKTU UCHWAŁY W SPRAWIE PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY PAJĘCZNO Z OPP NA 2024 ROK

Data: 2023-10-05
Autor: Ewa Tokarczyk
Treść informacji / streszczenie:

 OGŁOSZENIE KONSULTACJI

projektu uchwały w sprawie „Programu Współpracy Gminy Pajęczno z organizacja

mi pozarządowymi oraz podmiotami , o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o  działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na  2024 rok”

Na podstawie Uchwały Nr 335/XXXVIII/10 Rady Miejskiej w Pajęcznie z dnia 29 października 2010 r. w sprawie przyjęcia „Regulaminu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji,

Burmistrz Pajęczna

zaprasza do udziału w konsultacjach projektu uchwały Rady Miejskiej w Pajęcznie w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Pajęczno z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami , o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o  działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na  2024 rok.

 Termin konsultacji

- termin rozpoczęcia konsultacji: 05.10.2023 r.

- termin zakończenia konsultacji 27.10.2023 r.

Do udziału w konsultacjach uprawnione są organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie działające na rzecz Miasta i Gminy Pajęczno.

Sposób wzięcia udziału w konsultacjach:

W ramach konsultacji odbędzie się otwarte spotkanie z przedstawicielami organizacji pozarządowych, z możliwością składania opinii i uwag.

Termin spotkania 27.10.2023 r. godz. 11:00,  sala konferencyjna Urzędu Miejskiego w Pajęcznie;

Opinie oraz uwagi można wyrazić również  pisemnie. Komórką organizacyjną Urzędu Miejskiego w Pajęcznie wyznaczoną do udzielania wyjaśnień i przyjmowania opinii jest Zespół ds. Oświaty, Promocji i Spraw Społecznych, ul. Parkowa 8/12, 98-330 Pajęczno, tel. 34 3 111-523 wew. 254. Opinie można także przesłać w wersji elektronicznej na adres: [email protected].

 

Burmistrz Pajęczna

/-/ Piotr Mielczarek

 


 Załączniki

Załącznik nr: 0
Projekt uchwały [25,08 KB] , data ogłoszenia pliku: 2023-10-05

    Informacje systemowe

Osoba odpowiedzialna za udostępnienie informacji w BIP
Osoba odpowiedzialna za wytworzenie lub treść informacji
Data wytworzenia informacji 2023-10-05
Data udostępnienia informacji 2023-10-05