wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Urząd Miejski w Pajęcznie

Szczegóły informacji:

INFORMACJA O WYNIKACH KONSULTACJI

Data: 2023-11-07
Autor: Ewa Tokarczyk
Treść informacji / streszczenie:

Pajęczno, dnia 07 listopada 2023 roku

 

Informacja o wynikach konsultacji

projektu uchwały Rady Miejskiej w Pajęcznie w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy i Miasta Pajęczno z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie, na rok 2024.

 Konsultacje z organizacjami pozarządowymi zostały przeprowadzone w celu poznania opinii i uwag podmiotów sektora pozarządowego w sprawie projektu uchwały dotyczącego Programu współpracy Gminy i Miasta Pajęczno z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2024. Do udziału w konsultacjach uprawnione były organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie działające na rzecz Gminy i Miasta Pajęczna.

Konsultacje prowadzone były w od 05 października do 27 października 2023 roku

 W ramach konsultacji:

- umieszczono ogłoszenie o konsultacjach oraz projektem wyżej wskazanej uchwały na stronie internetowej,  Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Pajęcznie a także na tablicy ogłoszeń.

W ogłoszeniu przewidziano następujące formy konsultacji:

  1. otwarte spotkanie z przedstawicielami organizacji pozarządowych, z możliwością składania opinii i uwag w dniu 27 października 2023 roku o godzinie 11.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Pajęcznie.
  2. wyrażenie na piśmie opinii i uwag przez organizacje pozarządowe oraz z podmioty,
    o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do projektu programu w terminie do dnia 27 października 2023 roku do godziny 11.00 za pośrednictwem Zespołu ds. Oświaty, Promocji i Spraw Społecznych.
     

Podsumowanie konsultacji

Do Urzędu Miejskiego w Pajęcznie nie wpłynęła żadna uwaga i opinia dotycząca projektu uchwały Programu współpracy Gminy Pajęczno z organizacjami pozarządowymi oraz  podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2024. W spotkaniu 27 października 2023 r. nie uczestniczył żaden przedstawiciel organizacji pozarządowej.

 

 

 


    Informacje systemowe

Osoba odpowiedzialna za udostępnienie informacji w BIP
Osoba odpowiedzialna za wytworzenie lub treść informacji
Data wytworzenia informacji 2023-11-07
Data udostępnienia informacji 2023-11-07