wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Urząd Miejski w Pajęcznie

Ochrona środowiska:

Data: Tytuł: Autor:
2023-11-29 Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia wodociag janki 392/2023 i wodociag Pajeczno 394/2023 Aleksandra Bilska
2023-11-21 OBWIESZCZENIE- PODANIE DO PUBLICZNEJ WIADOMOSCI INFORMACJI O WYDANEJ DECYZJI O SRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH DLA PRZEDSIEWZIĘCIA ĄPrzebudowa i rozbudowa ul. Źródelnej, Zagajnikowej i Polnej w PajęcznieÓ. Aleksandra Bilska
2023-11-07 OCENA JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOZYCIA WODOCIAG CZERKIESY 361/HK/23 Aleksandra Bilska
2023-10-19 Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia wodociąg Czerkiesy PPIS w Pajęcznie
2023-10-13 OBWIESZCZENIE- ZAWIADOMIENIE STRON O ZEBRANYM MATERIALE DOWODOWYM DO WYDANIA DECYZJI OOŚ W POSTEPOWANIU DOTYCZĄCYM PRZEDSIĘWZIĘCIA - PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA UL. ŹRÓDELNEJ, ZAGAJNIKOWEJ I POLNEJ W PAJĘCZNIE Aleksandra Bilska
2023-09-26 Ocena jakości wody przeznaczonej do spozycia wodociag janki 321/2023 i wodociag Pajęczno 320/2023 Aleksandra Bilska
2023-09-25 KOMUNIKAT Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Pajęcznie z dnia 22.09.2023 r. skierowany do odbiorców wody z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Czerkiesy (miejscowość: Czerkiesy) Robert Mordal
2023-09-20 OBWIESZCZENIE ZAWIADOMIENIE DO STRON POSTĘPOWANIA - DOTYCZĄCE TERMINU WYDANIA DECYZJIO SRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH DLA PRZEDSIĘWZIĘCIA POD NAZWĄ . ĄZwiększenie pojemności składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Dylowie A gm. Pajęczno (kwatera II), poprzez zmianę układu wjazdu technologicznego oraz poprzez podwyższenie rzędnych składowania na podkwaterach IIa i IIb Aleksandra Bilska
2023-08-28 Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia wodociag Pajeczno Nr 285/HK/23 Aleksandra Bilska
2023-08-23 Ocena jakości wody przeznaczonej do spozycia Niwiska Górne 282/2023 Janki 283/2023 Nowe Gajecice 277/2023 Aleksandra Bilska
2023-08-22 KOMUNIKAT PPIS W PAJĘCZNIE DOTYCZĄCY UJECIA WODY W CZERKIESACH Z DNIA 22.08.2023 Aleksandra Bilska
2023-08-02 Ocena jakości wody - wodociag Czerkiesy 245/2023 Aleksandra Bilska
2023-08-01 OBWIESZCZENIE - Państwowe Gospodarwstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Sieradzu informuje o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego- przebudowa odcinaka rowu trawiastego na działce ewid. nr 4229/2 obreb 0023 miasto Pajeczno, wykonanie wylotu zezwnętrznej inasatalacji kanalizacji deszczowej na działce nr ewid. 4274 obręb miasto Pajęczno oraz usługę wodną polegająca na odprowadzaniu wód opadaowych lub roztopowych pochodzących z projektowanego budynku usługowo-hadlowego oraz terenu przyległego poprzez wylot Aleksandra Bilska
2023-07-25 SEO.6220.8.2023 POSTĘPOWANIE W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI O SRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH DLA PRZEDSIĘWZIĘCIA POLEGAJACEGO NA KONTYNUACJI EKSPLOATACJI I ODWODNIENIU ZŁOŻA WAPIENI I MARGLI JURAJSKICH PAJĘCZNO-MAKOWISKA I (GMINA PAJĘCZNO, powiat pajęczański, woj. łódzkie) Aleksandra Bilska
2023-07-06 Ocena Jakości wody przeznaczonej do spożycia wodociąg Janki 206/2023 Ocena Jakości wody przeznaczonej do spożycia wodociąg Pajęczno 209/2023 Aleksandra Bilska
2023-06-27 OBWIESZCZENIE - POSTANOWIENIE O ZAWIESZENIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH dla planowanego przedsięwzięcia pod nazwą ĄRozbudowa i Przebudowa miejskiej oczyszczalni ścieków w PajęcznieÓ zlokalizowanego na działce 336/9 obręb m. Pajeczno, jednostka ewid. 100904_4 Pajeczno- miasto. Aleksandra Bilska
2023-06-26 POSTĘPOWANIE W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI O SRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH DLA PRZEDSIĘWZIĘCIA POD NAZWĄ . ĄZwiększenie pojemności składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Dylowie A gm. Pajęczno (kwatera II), poprzez zmianę układu wjazdu technologicznego oraz poprzez podwyższenie rzędnych składowania na podkwaterach IIa i IIb Aleksandra Bilska
2023-06-22 Informacja o miejscu publikacji informacji o planowanych pomiarach pól elektromegnetycznych NetWorks
2023-06-21 Ocena jakości wody przeznaczonej do spozycia wodociąg Czerkiesy 178/HK/23 Aleksandra Bilska
2023-06-14 Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia wodociag Pajeczno 173/HK/23 Aleksandra Bilska
2023-05-29 OBWIESZCZENIE ZAWIAADOMIENIE STRON POSTĘPOWANIA O WYDANYM POSTANOWIENIU DOTYCZĄCYM OBOWIAZAKU PRZEPROWADZENIA OCENY ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO I OKREŚLENIA ZAKRESU RAPORTU Aleksandra Bilska
2023-05-25 Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia wodociag Janki 157/2023 Aleksandra Bilska
2023-05-19 Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia wodociag Niwiska Górne 149/2023 Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia wodociag Pajeczno 150/2023 Aleksandra Bilska
2023-05-18 Obwieszczenie - Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Sieradzu SKO>4161.6.23 dotyczące wydania decyzji utrzymujacej w mocy decyzję Burmistrza Pajęczna o środowiskowych uwarunkowaniach z 17 marca 2023 znak NK.6220.1.2021 Aleksandra Bilska
2023-05-16 SEO.6220.1.2023 OBWIESZCZENIE ZAWIADOMIENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI O SRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH DLA PRZEDSIĘWZIĘCIA pRZEBUDOWA I ROZBUDOWA ULICY ZRODELNEJ, ZAGAJNIKOWEJ I POLNEJ W PAJĘCZNIE Aleksandra Bilska
2023-05-16 NK.6220.1.2023 OBWIESZCZENIE - ZAWIADOMIENIE STRON SPOSTEPOWANIA O WYDANEJ DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH DLA PRZEDSIĘWZIĘCIA POD NAZWĄ PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 3510E NA ODCINKU PAJĘCZNO - NIWISKA Aleksandra Bilska
2023-05-10 Ocena jakości wody przeznaczonej do spozycia wodociag Pajęczno 136-2023 Aleksandra Bilska
2023-04-25 Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia wodociag Pajęczno 118/2023 Aleksandra Bilska
2023-04-24 Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia wodociąg Janki 107/2023 Janki 111/2023 Nowe Gajęcice 106/2023 Aleksandra Bilska
2023-04-19 IX sprzątanie Brzegów Warty, Odry i innych rzek oraz jezior w Polsce Aleksandra Bilska
2023-04-12 Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia wodociag Pajęczno 101-2023 Aleksandra Bilska
2023-04-07 NK.6220.1.2023 OBWIESZCZENIE ZAWIADOMIENIE NA PODSTAWIE ART. 10 I ART. 49 KPA O ZEBRANYM MATERIALE DOWODOWYM DO WYDANIA DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH DLA PRZEDSIĘWZIĘCIA POD NAZWĄ - PRZEBUDOWA I ROZBUDOW ADROGI POWIATOWEJ NR 3510E NA ODCINKU PAJECZNO - NIWISKA Aleksandra Bilska
2023-04-04 Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia Niwiska Górne 91/2023 Aleksandra Bilska
2023-03-30 OKRĘGOWY URZAD GÓRNICZY W KIELCACH - PISMO INFORMACYJNE DO MIESZKAŃCÓW Aleksandra Bilska
2023-03-23 Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia wodociag Janki 70/2023 Pajęczno 71/2023 Nowe Gajęcice 69/2023 Czerkiesy 68/2023 Pajęczno 73/2023 Aleksandra Bilska
2023-03-01 Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia wodocjiag Nowe Gajęcice 46-2023 Aleksandra Bilska
2023-02-27 Ocena jakosci wody przeznaczonej do spożycia wodociag Pajeczno 37-2023 Aleksandra Bilska
2023-02-21 Ocena jakości wody przeznaczonej do spozycia wodociąg Czerkiesy 29-2023, wodociag Janki 30-2023 Aleksandra Bilska
2023-02-20 OBWIESZCZENIE Urząd Marszalkowski Województwa Łódzkiego znak sprawy GKIII.7427.1.1.2023.AW Aleksandra Bilska
2023-02-17 NK.6220.1.1.2023 OBWIESZCZENIE ZAWIADOMIENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH DLA PRZEDSIĘWZIĘCIA - PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 3510E NA ODCINKU PAJĘCZNO -NIWISKA, 2023 OBWIESZCZENIE Aleksandra Bilska
2023-02-06 Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia wodociag Pajęczno 18-2023 i wodociąg Niwiska Górne 19-2023 Aleksandra Bilska
2023-02-03 Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia wodociąg Pajeczno 9/2023 Aleksandra Bilska
2023-01-31 NK.6220.3.2022 OBWIESZCZENIE DO STRON POSTĘPOWANIA - ZAWIADOMIENIE O WYDANEJ DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH DLA PRZEDSIĘWZIĘCIA POD NAZWĄBUDOWA ELEKTROWNI SŁONECZNEJ ĄPAJĘCZNOÓ O MOCY ŁACZNEJ DO 95 MW WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ W GMINIE PAJĘCZNO Aleksandra Bilska
2023-01-25 Ocena jakości wody przeznaczonej do spozycia wodociąg Czerkiesy 3/2023 Janki 5/2023 Nowe Gajęcice 4/2023 Aleksandra Bilska
2023-01-18 CEMENTOWANIA WARTA S.A Z/S W TRĘBACZEWIE - POWIADOMIENIE O MIJSCU, TERMINIE I CZASIE WYZNACZONYM DO ODPALANIA ŁADUNKU WYBUCHOWEGO W ZWIAZKU Z EKSPLOATACJA ZŁOŻA Aleksandra Bilska
2023-01-03 Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia wodociag Pajęczno 420/2022 Niwiska Górne 419/2022 Czerkiesy 418/2022 Aleksandra Bilska
2022-12-23 Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia wodociąg Pajęczno 413-2022 i wodociąg Janki 412-2022 Aleksandra Bilska
2022-12-19 Ocena Jakości wody przeznaczonej do spozycia wodociąg Pajęczno Aleksandra Bilska
2022-12-19 Ocena Jakości wody przeznaczonej do spozycia wodociąg Janki 401/2022 wodociag Nowe Gajęcice 409/2022 Aleksandra Bilska
2022-12-07 OBWIESZCZENIE - ZAWIADOMIENIE STRON POSTĘPOWANIA O ZEBRANYM MATERIALE DO WYDANIA DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH DLA PRZEDSIĘWZIĘCIA BUDOWA ELEKTROWNI SŁONECZNEJ PAJĘCZNO O MOCY ŁACZNEJ DO 95 MW WRAZ Z INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA W GMINIE PAJECZNO Aleksandra Bilska
2022-11-30 nk.6220.4.2022 OBWIESZCZENIE ZAWIADOMIENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA DOTYCZĄCEGO WYDANIA DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH DLA PRZEDSIĘWZIĘCIA ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA MIEJSKIEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W PAJĘCZNIE aleksandra Bilska
2022-10-20 NK.6220.3.1.2022 OBWIESZCZENIE - Zawiadomienie o wszczĘciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: BUDOWA ELEKTROWNI SŁONECZNEJ PAJECZNO O MOCY ŁACZNEJ DO 95 MW WRAZ Z INFRASTRUKTRURĄ TOWARZYSZĄCA W GMINIE PAJĘCZNO Aleksandra Bilska
2022-10-14 Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia wodociag Pajęczno 329/2022 Aleksandra Bilska
2022-10-11 Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia wodociąg Janki, Czerkiesy, Pajęczno Aleksandra Bilska
2022-10-04 NK.6220.1.3.10.2021 OBWIESZCZENIE - ZAWIADOMIENIE STRON POSTĘPOWANIA WO YDANEJ DECYZJI W SPRAWOIE UMOWRZENIA POSTĘPOWANIA DOTYCZĄCEGO WYDANIA DECYZJI O SRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH DLA PRZEDSIĘWZIĘCIA BUDOWA ELEKTROWNI SŁONECZNEJ ĄPAJĘCZNO PV IÓ O MOCY ŁĄCZNEJ DO 70 MW WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ GMINA PAJĘCZNO Aleksandra Bilska
2022-09-29 Ocena jakosci wody przeznaczonej do spożycia wodociąg Janki 298/2022 Aleksandra Bilska
2022-09-29 Ocena jakosci wody przeznaczonej do spożycia wodociąg Pajęczno 297/2022 Aleksandra Bilska
2022-09-27 KOMUNIKAT DOTYCZĄCY PRZYDATNOŚCI DO SPOŻYCIA WODY Z WODOCIĄGU ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA JANKI PPIS w Pajęczne
2022-09-26 NK.6220.1.2022 OBWIESZCZENIE DO STRON POSTĘPOWANIA O WYDANEJ DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH DLA PRZEDSIĘWZIĘCIA POLEGAJĄCEGO NA Przebudowie drogi gminnej nr 109174E Niwiska Dolne- Grądy na działce numer ewid. 350 obręb Niwiska Dolne.   Aleksandra Bilska
2022-09-05 Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia wodociąg Pajęczno 275/2022 PPIS w Pajęcznie
2022-09-01 Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia wodociag Czerkiesy 266/2022 PPIS w Pajęcznie
2022-08-25 KOMUNIKAT DYREKTORA MIEJSKIEGO ZAKŁADU KOMUNALNEGO W PAJĘCZNIE z 25 sierpnia 2022 r. skierowany do odbiorców wody z wodociagu zbiorowego zaopatrzenia Janki Dyrektor MZK
2022-08-23 NK.6220.1.2022 OBWIESZCZENIE - Zawiadomienie o zebranym materiale dowodowym do wydania decyzji w postępowaniu dotyczącym decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na -przebudowie drogi gminnej nr 109174E Niwiska Dolne-Grądy na działce numer ewid. 350 obręb Niwiska Dolne Aleksandra Bilska
2022-08-18 Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia - wodociag Pajęczno, Nowe Gajęcice, Niwiska Górne PPIS w Pajęcznie
2022-07-25 NK.6220.3.7.2021 OBWIESZCZENIE - zawiadomienie stron postępowania o wydanym postanowieniu dotyczącym odwieszenie postępowania i wystąpienia o uzgodnienia raportu oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pod nazwą BUDOWA ELEKTROWNI SŁONECZNEJ ĄPAJĘCZNO PV IÓ O MOCY ŁACZNEJ DO 70 MW WRAZ Z INFRASTRUKTIRA TOWARZYSZĄCA GMINA PAJĘCZNO. Aleksandra Bilska
2022-07-19 Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia wodociąg Niwiska Górne 213-2022 PPIS w Pajęcznie
2022-07-14 Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie w Warszawie Zawiadomienie dotyczace wykonaia uszczelnienoa koryta rzeki Niecierz Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej Warszawa
2022-07-14 OBWIESZCZENIE - Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Sieradzu Informacja o przekazaniu wniesionego sprzeciwu od wydanej decyzji SKO z 13 czerwca 2022 r. znak SKO.4161.11.22 wraz z odpowiedzią na sprzeciw do Wojewodzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Sieradzu
2022-07-12 Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia wodociąg Pajęczno, Janki, Czerkiesy PPIS w Pajęcznie
2022-07-12 Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia wodociąg Pajęczno.Janki, Nowe Gajęcice PPIS w Pajęcznie
2022-06-30 Ocena jakości wody - wodociąg Pajeczno 174/2022 wodociąg Niwiska Górne 173/2022 PPIS w Pajęcznie
2022-06-21 KOMUNIKAT Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Pajęcznie z dnia 21.06.2022 r. skierowany do obiorców wody z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Nowe Gajęcice miejscowości: Nowe Gajęcice, Patrzyków PPIS w Pajęcznie
2022-06-14 OBWIESZCZENIE Samorządowego Kolegium Odwolawczego w Sieradzu o wydanej decyzji dotyczącej postępowania odwoławczego w sprawie decyzji Burmistrza Pajęczna z dnia 26 kwietnia 2022 r. znak: NK.6220.2. 36.2020 Aleksandra Bilska
2022-06-03 Obwieszczenie - Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwziecie pod nazwą : Przebudowa drogi gminnej nr 109174E Niwiska Dolne - Grądy na dz. Nr 350 obręb Niwiska Dolne, Gmina Pajęczno Aleksandra Bilska
2022-06-03 Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia wodociąg Pajęczno 148/2022 PPIS w Pajęcznie
2022-05-20 Obwieszczenie- zawiadomienie do stron postępowania o przekazaniu odowłania od Decyzji Burmistrza Pajęczna z dnia 26 kwietnia 2022 r. w sprawie znak NK.6220.2.2020 Aleksandra Bilska
2022-05-19 Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia - wodociąg Pajęczno wodociąg Janki PPIS w Pajęcznie
2022-05-11 Ocena jakości wody przeznaczonej do spozycia wodociąg Pajeczno 116/2022 PPIS w Pajecznie
2022-05-09 Ocena jakosci wody przeznaczonej do spozycia - wodociąg Janki, Pajęczno, Czerkiesy PPIS w Pajęcznie
2022-04-26 OBWIESZCZENIE - ZAWIADOMIENIE DO STRON POSTĘPOWANIA O WYDANEJ W DNIU 26 KWIETNIA 2022 ROKU DECYZJI W SPRAWIE WNIOSKU O WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWRARUNKOWANIACH DLA PRZEDSIĘWZIĘCIA POD NAZWĄ . Zwiększenie pojemności składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Dylowie A gm. Pajęczno (kwatera II), poprzez zmianę układu wjazdu technologicznego oraz poprzez podwyższenie rzędnych składowania na podkwaterach IIa i IIb Aleksandra Bilska
2022-04-19 Ocena jakości wody wodociag Czerkiesy 84-2022 PPIS Pajęczno
2022-04-08 OBWIESZCZENIE - INFORMACJA DO STRON POSTĘPOWANIA W SPRAWIE WYDANIA POSTANOWIENIA O ZAWIESZENIU POSTĘPOWANIA DOTYCZĄCEGO WYDANIA DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH DLA PRZEDSIĘWZIECIA PN. BUDOWA ELEKTROWNI SŁONECZNEJ -PAJĘCZNO PV I - O MOCY ŁACZNEJ DO 70 MW WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCAĄ GMINA PAJĘCZNO Aleksandra Bilska
2022-04-08 Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia - wodociąg Pajęczno 61/2022 PPIS w Pajęcznie
2022-04-08 Ocena jakosci wody przeznaczonej do spozycia - wodociag Niwiska Górne 74/2022 i wodociag Janki 75/2022 PPIS w Pajęcznie
2022-03-30 Ocena jakości wody przeznaczonej do spozycia 48-2022 wodociag Pajęczno PPIS w Pajęcznie
2022-03-09 Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia wodociag Janki 27-2022 PPIS w Pajęcznie
2022-03-03 Komunikat dla odbiorców wody z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia CZERKIESY PPIS w Pajęcznie
2022-03-03 Komunikat dla odbiorców wody z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia NOWE GAJĘCICE PPIS W PAJĘCZNIE
2022-03-03 Ocena jakości wody przeznaczonej do spozycia wodociag Pajęczno 23-2022 z 03 marca 2022 r. PPIS w Pajęcznie
2022-02-23 ZAWIADOMIENIE-OBWIESZCZENIE DO STRON POSTĘPOWANIA W SPRAWIE DOTYCZĄCEJ WYDANIA DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH DLA PRZEDSIĘWZIECIA POD NAZWĄ -Zwiększenie pojemności składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Dylowie A gm. Pajęczno (kwatera II), poprzez zmianę układu wjazdu technologicznego oraz poprzez podwyższenie rzędnych składowiska na podkwaterach IIa i IIb. Aleksandra Bilska
2022-02-14 Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia - wodociag Pajęczno
2022-02-08 POWIADOMIENIE O MIEJSCU, TERMINACH I CZASIE WYZNACZONYM DO ODPALANIA ŁADUNKÓW MATERIAŁU WYBUCHOWEGO W ZWIĄZKU Z EKSPLOATACJA ZŁOŻA DZIAŁOSZYN-TRĘBACZEW, NIWISKA GÓRNE-GRĄDY, PAJĘCZNO-MAKOWISKA I CEMENTOWNIA WARTA S.A.
2022-01-19 Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z nadzorowanym w wodociągach na terenie gminy Pajęczno za 2021 rok PPIS w Pajęcznie
2022-01-19 OBWIESZCZENIE - ZAWIADOMIENIE DO STRON O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH DLA PRZEDSIĘWZIĘCIA POLEGAJACEGO NA BUDOWIE ELEKTROWNI SŁONECZNEJ PAJECZNO PV I O MOCY ŁACZNEJ DO 70 MW WRAZ Z INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACĄ GMINA PAJĘCZNO Aleksandra Bilska
2021-12-31 OCENY JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA - WODOCIĄG JANKI, PAJĘCZNO, CZERKIESY, NIWISKA GÓRNE 31.12.2021 PPIS W PAJĘCZNIE
2021-12-22 Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia 387/2021 wodociag Pajeczno PPIS w Pajęcznie
2021-12-10 OBWIESZCZENIE UDZIAŁ SPOŁECZEŃSTWA W POSTĘPOWANIU W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH dla przedsięwzięcia pn. Zwiększenie pojemności składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Dylowie A gm. Pajęczno (kwatera II), poprzez zmianę układu wjazdu technologicznego oraz poprzez podwyższenie rzędnych składowania na podkwaterach IIa i IIb Aleksandra Bilska
2021-12-09 Ocena jakości wody wodociag Janki 391-2021 PPIS w Pajęcznie
2021-12-09 Ocena jakości wody - wodoaciag Pajęczno 378 -2021 367-2021 PPIS w Pajęcznie
2021-12-09 Ocena jakości wody - wodoaciag Nowe Gajęcice 377 -2021 368-2021 PPIS w Pajęcznie
2021-12-08 OBWIESZCZENIE - ZAWIADOMIENIE DO STRON POSTĘPOWANIA Zwiększenie pojemności składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Dylowie A gm. Pajęczno (kwatera II), poprzez zmianę układu wjazdu technologicznego oraz poprzez podwyższenie rzędnych składowania na podkwaterach IIa i IIb Aleksandra Bilska
2021-12-03 Obwieszczenie - Zawiadomienie do stron postępowania w sprawie wydania decyzji o środowskowych uwarunkowaniach dla przedsięwziecia Zwiększenie pojemności składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Dylowie A gm. Pajęczno (kwatera II), poprzez zmianę układu wjazdu technologicznego oraz poprzez podwyższenie rzędnych składowania na podkwaterach IIa i IIb Aleksandra Bilska
2021-12-02 OBWIESZCZENIE - ZAWIADOMIENIE STRON POSTĘPOWANIA W TRYBIE ART. 49 KPA O WYDANEJ DECYZJI O ŚRODOWSKOWYCH UWARUNKOWANIACH DLA PRZEDSIĘWZIĘCIA POD NAZWĄ Przebudowa istniejącego budynku ubojni i rozbioru mięsa na budynek rozbioru i pakowania mięsa wraz z infrastrukturą techniczną na terenie istniejącego zakładu Mir-Kar, zlokalizowanego w miejscowości Makowiska przy ul. Radomszczańskiej 82, gmina Pajęczno, powiat pajęczańskI Aleksandra Bilska
2021-11-23 OBWIESZCZENIE - ZAWIADOMIENIE W SPRAWIE WYDŁUŻENIE TERMINU NA WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH Aleksandra Bilska
2021-11-10 OBWIESZCZENIE - ZAWIADOMIENIE DO STRON POSTĘPOWANIA W SPRAWIE ZNAK NK.6220.1.2021 Aleksandra Bilska
2021-10-18 Ocena jakości wody - wodociąg Pajęczno z dnia 13 października 2021 nr 330/2021 PPIS w Pajęcznie
2021-09-29 Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia wodociąg Czerkiesy -29.09.2021 r. Nr 314/2021 PPIS w Pajęcznie
2021-09-29 Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia wodociąg Janki-29.09.2021 r. Nr 310/2021 PPIS w Pajęcznie
2021-09-29 Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia wodociąg Nowe Gajęcice-29.09.2021 r. Nr 313/2021 PPIS w Pajęcznie
2021-09-29 Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia wodociąg Pajęczno z 29.09.2021 r. Nr 311/2021 PPIS w Pajęcznie
2021-09-27 Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia wodociąg Niwiska Górne-27.09.2021 r. Nr 299/2021 PPIS w Pajęcznie
2021-09-27 Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia wodociąg Pajęczno z 27.09.2021 r. Nr 298/2021 PPIS w Pajęcznie
2021-08-25 Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia nr 263/2021 oraz nr 274/2021 wodociąg Pajęczno PPIS w Pajęcznie
2021-08-13 OBWIESZCZENIE - ZAWIADOMIENIE STRON POSTĘPOWANIA W SPRAWIE TERMINU WYDANIA DECYZJI
2021-08-03 244/2021 Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia - wodociag Niwiska Górne PPIS w Pajecznie
2021-07-19 OCENY JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA 218, 219, 220, 221, 222, 223 PPIS W PAJĘCZNIE
2021-06-22 NK.6220.1.2021 OBWIESZCZENIE - ZAWIADOMIENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH Aleksandra Bilska
2021-05-28 OCENA JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA WODOCIĄG JANKI I PAJĘCZNO PPIS w PAJĘCZNIE
2021-05-17 Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia wodociąg Janki, wodociąg Czerkiesy, wodociąg Pajęczno, wodociąg Nowe Gajęcicie PPIS w Pajęcznie
2021-04-19 OBWIESZCZENIE - WYZNACZENIE NOWEGO TERMINU NK.6220.2.26.2020
2021-04-13 Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia - wodociąg Janki PPIS w Pajęcznie
2021-03-25 Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia 72/2021-wodociąg Janki PPIS w Pajęcznie
2021-03-01 Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia wodociąg Pajęczno 55/2021
2021-02-18 Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia - wodociag Pajęczno PPIS w Pajęcznie
2021-02-10 Ocena jakości wody - wodociąg Czerkiesy i wpdociąg Nowe Gajęcice PPIS w Pajęcznie
2021-02-02 Komunikat Głownego lekarza Weterynarii - obowiązek szczepienia zwierząt domowych Główny Lekarz Weterynarii
2021-01-15 Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia Nr 4/2021 Wodociąg Janki oraz Nr 3/2021 Wodociąg Pajęczno PPIS w Pajęcznie
2021-01-15 14/2021 Ocena jakości wody wodociag Niwiska Górne PPIS w Pajęczno
2021-01-15 12-2021 Ocena jakości wody wodociag Czerkiesy PPIS w Pajęcznie
2021-01-15 11-2021 Ocena jakości wody wodociag Pajęczno PPIS w Pajęcznie
2020-12-23 ZAWIADOMIENIE - INFORMACJA DO STRON POSTĘPOWANIA O WYDANEJ DECYZJI Tomasz Mielczarek
2020-12-23 OBWIESZCZENIE -PODANIE DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI INFORMACJI O WYDANEJ DECYZJI - NK.6220.3.2020 Tomasz Mielczarek
2020-12-18 NK.6220.2.19.2020 Obwieszczenie - zawiadomienie stron postepowania o wydłużeniu terminu na wydanie decyzji - nowy termin 30.04.2021 Aleksandra Bilska
2020-12-07 Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia Nr 344/2020, Nr 346/2020, Nr 343/2020 PPIS w Pajęcznie
2020-11-26 Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia Nr 353/2020 PPIS w Pajęcznie
2020-11-20 NK.6220.3.10.2020 OBWIESZCZENIE - ZAWIADOMIENIE - INFORMACJA O ZEBRANYM MATERIALE DOWODOWYM DO WYDANIA DECYZJI Tomasz Mielczarek
2020-11-04 OCENA JAKOSCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA WODOCIAG PAJECZNO I NOWE GAJĘCICE PPIS PAJĘCZNO
2020-11-02 OCENA JAKOŚCI WODY PRZEZNAXCZONEJ DO SPOŻYCIA PPIS W PAJĘCZNIE
2020-10-30 OBWIESZCZENIE - ZAWIADOMIENIE DOTYCZĄCE WYDANEJ OPINII PPIS Aleksandra Bilska
2020-10-21 NK.6220.2.14.2020 OBWIESZCZENIE - ZAWIADOMIENIE O WYDANYM POSTANOWIENIU
2020-10-06 OBWIESZCZENIE - ZAWIADOMIENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA NK.6220.3.2020 Aleksandra Bilska
2020-09-23 Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia 268/2020 Wodociąg Janki PPIS w Pajęcznie
2020-09-23 Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia 269/2020 Wodociąg Pajęczno PPIS w Pajęcznie
2020-09-23 Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia 273/2020 Wodociąg Pajęczno PPIS w Pajęcznie
2020-09-18 Obwieszczenie-Zawiadomienie o wydanym Postanowieniu Burmistrza Pajęczna z dnia 17 września 2020 roku znak: 6220.2.12.2020 Tomasz Mielczarek
2020-09-03 Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia Nr 252/2020 Wodociąg Nowe Gajęcice PPIS w Pajęcznie
2020-09-03 Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia Nr 253/2020 Wodociąg Czerkiesy PPIS w Pajęcznie
2020-09-03 Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia Nr 254/2020 Wodociąg Niwiska Górne PPIS w Pajęcznie
2020-09-01 Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia 235/2020 wodociąg Pajęczno PPIS w Pajęcznie
2020-08-31 Obwieszczenie-Zawiadomienie o przedłużeniu terminu na wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwziecia pn.Zwiększenie składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Dylowie ĄA'' gm. Pajęczno (kwatera II), poprzez zmianę układu wjazdu technologicznego oraz poprzez podwyższenie rzędnych składowania na podkwaterach IIa i IIb przedsięwzięcie będzie zlokalizowane na działkach ewidencyjnych o numerach 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 obręb Dylów A) teren Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Dylowie A gm. Pajęczno. Tomasz Mielczarek
2020-08-13 Ocena okresowa jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w nadzorowanym w nadzorowanym wdociągu zbiorowego zaopatrzenia Pajęczno za I półrocze 2020 roku PPIS w Pajęcznie
2020-08-12 Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia nr 209/2020 wodociag Pajęczno PPIS w Pajęcznie
2020-08-11 NFORMACJA O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO Z WNIOSKU SPÓŁKI EKO-REGION Sp z o.o. Dyrektor Regionalny Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Poznaniu
2020-07-29 OBWIESZCZENIE DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ W WARSZAWIE Z DNIA 20 LIPCA 2020 ROKU PAŃSTWOWE GOSPODARSTWO WODNE WODY POLSKIE DYREKTOR REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ W WARSZAWIE
2020-07-29 Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia 199/2020 wodociąg Janki PPIS w Pajęcznie
2020-07-09 Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia 186/2020 Wodociąg Niwiska Górne PPIS w Pajęcznie
2020-07-09 Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia 187/2020 Wodociąg Pajęczno PPIS w Pajęcznie
2020-07-06 NK.6220.1.2020 Zawiadomienie – Obwieszczenie o zebraniu kompletnego materiału dowodowego umożliwiającego wydanie decyzji o środowiskowych dla przedsięwzięcia polegającego na ĄZmianie sposobu użytkowania hali magazynowej na halę magazynowo - produkcyjną na działce numer ewid. 37 w miejscowości Łężce Tomasz Mielczarek
2020-07-02 NK.6220.2.1.2020 Zawiadomienie-Obwieszczenie o wszczęciu postępowania na wniosek z dnia 29 maja 2020 r. (data wpływu – 05.06.2020 r.) spółki EKO-REGION Sp. zo.o. z/s w Bełchatowie ul. Bawełniana 18 98-400 Bełchatów w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Zwiększenie składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Dylowie A gm. Pajęczno (kwatera II), poprzez zmianę układu wjazdu technologicznego oraz poprzez podwyższenie rzędnych składowania na podkwaterach IIa i IIb przedsięwzięcie będzie zlokalizowane na działkach ewidencyjnych o numerach 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 obręb Dylów A) teren Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Dylowie A gm. Pajęczno. Tomasz Mielczarek
2020-07-02 NK.6220.2.5.2020 ZAWIADOMIENIE o możliwości udziału społeczeństwa w postępowaniu administracyjnym w ramach którego przeprowadzana jest ocena oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko prowadzonym na wniosek spółki EKO-REGION Sp. z o.o. ul. Bawełniana 18 w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko pn. Ą Zwiększenie składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Dylowie A gm. Pajęczno (kwatera II), poprzez zmianę układu wjazdu technologicznego oraz poprzez podwyższenie rzędnych składowania na podkwaterach IIa i IIb Tomasz Mielczarek
2020-06-30 Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia 177/2020 wodociąg Czerkiesy PPIS w Pajęcznie
2020-06-19 KOMUNIKAT PAŃSTWOWEGO POWIATOWEGO INSPEKTORA SANITARNEGO W PAJĘCZNIE PPIS W PAJĘCZNIE
2020-06-19 Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia nr 141/2020-wodociąg Pajęczno z 19.06.2020 r. PPIS w Pajęcznie
2020-06-09 Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia - wodociąg Nowe Gajęcice z 09.06.2020 r. PPIS w Pajęcznie
2020-06-09 KOMUNIKAT - INFORMACJA O PRZYDATNOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA WODOCIAG NOWE GAJĘCICE PPIS w Pajęcznie
2020-05-13 Komunikat PPIS w Pajęcznie w sprawie warunkowej przydatności wody przeznaczonej do spożycia wodociąg Pajęczno PSSE w Pajęcznie
2020-05-13 Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Pajęcznie w sprawie warunkowej przydatności wody przeznaczonej do spożycia wodociąg Gajęcice Nowe PPIS w Pajęcznie
2020-05-06 Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia wodociąg Janki, Czerkiesy PPIS w Pajęcznie
2020-04-10 Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia 103-2020 z dnia 06.04.2020 wodociąg Janki PPIS w Pajęcznie
2020-04-10 Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia 104-2020 z dnia 06.04.2020 wodociąg Niwiska Górne PPIS W PAJECZNIE
2020-04-10 Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia 97-2020 z dnia 01.04.2020 wodociąg Pajęczno PPIS W PAJĘCZNIE
2020-04-10 Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia105-2020 z dnia 06.04.2020 wodociąg Pajęczno PPIS W PAJĘCZNIE
2020-03-24 Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia wodociąg Pajęczno 88/2020 PPIS w Pajęcznie
2020-03-13 Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia wodociąg Janki 06 marca 2020 r. PPIS
2020-03-06 Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia wodociag Pajęczno, Janki, Niwiska Górne, Czerkiesy PPIS w Pajęcznie
2020-02-07 Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia - wodociag Pajęczno PPIS w Pajęcznie
2019-12-20 Ocena jakośći wody przeznaczonej do spożycia wodociąg Niwiska Górne, Jank, Nowe Gajęcice, Czerkiesy PPIS w Pajecznie
2019-12-13 Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia wodociag Janki , Pajęczno, Niwiska Górne PPIS w Pajęcznie
2019-11-22 Informacja o osiągnietych poziomach recyklingu przez Gmine Pajeczno w 2018 roku Aleksandra Bilska
2019-11-20 ZAWIADOMIENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA PAŃSTWOWE GOSPODARSTWO WODNE WODY POLSKIE
2019-11-20 INFORMACJA O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA PAŃSTWOWE GOSPODARSTWO WODNE WODY POLSKIE
2019-09-05 Decyzja 30/19 z dnia 05 września 2019 r. stwierdzająca przydatność wody do spożycia wodociąg Niwiska Górne PPIS w Pajęcznie
2019-09-05 Ocena jakosci wody przeznaczonej do spożycia przydatność wody do spożycia wodociąg Niwiska Górne 05.09.2019 PPIS w Pajęczno
2019-07-30 Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia - wodociąg Janki PPIS w Pajęcznie
2019-07-30 Ocena jakosci wody przeznaczonej do spożycia - wodociag Janki PPIS w Pajęcznie
2019-07-26 Ocena jakosci wody przeznaczonej do spożycia - wodociag Niwiska Górne PPIS w Pajecznie
2019-06-28 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pajęcznie PPiS.HK.411.5.64.2019 Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia - wodociąg Niwiska Górne PPIS w Pajecznie
2019-06-06 Ocena jakości wody przeznaczonej do spozycia - wodociag Janki PPIS W PAJĘCZNIE
2019-06-06 Ocena jakości wody przeznaczonej do spozycia - wodociag M.PAJĘCZNO PPIS W PAJĘCZNIE
2018-12-27 Ocena okresowa jakości wody do spożycia przez ludzi w nadzorowanych wodociągach gminy i miasta Pajęczno w 2018 r. PPIS w Pajęcznie
2018-11-29 Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia - listopad 2018 PPIS w Pajęcznie
2018-11-07 Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia - wodociąg Pajęczno, Czerkiesy, Niwiska Górne, Gajęcice Nowe - 07.11.2018 PPIS w Pajecznie
2018-09-21 Poziomy recylingu osiągniete przez Gminę Pajęczno w 2017 roku Aleksandra Bilska
2018-07-04 Ocena jakości wody przeznaczonej do spozycia - wodociag Niwiska Górne 04 lipca 2018 r. PPIS w Pajęcznie
2018-07-04 Ocena jakości wody przeznaczonej do spozycia - wodociag Nowe Gajęcice 04 lipca 2018 r. PPIS w Pajęcznie
2018-07-04 Ocena jakości wody przeznaczonej do spozycia - wodociag Czerkiesy 04 lipca 2018 r. PPIS w Pajęcznie
2018-06-21 Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia - wodociag Janki 21.06.2018
2018-06-18 Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia - wodociąg Pajęczno 18.06.2018
2018-04-27 Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia - wodociag Janki i Pajęczno z 27.04.2018 PPIS w Pajęcznie
2018-04-06 Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia- wodociąg Pajęczno, Czeriesy, Nowe Gajęcice, Niwiska Górne PPIS w Pajęcznie
2018-04-06 Ocena jakości wody przeznaczonej do spozycia - wodociąg Czerkiesy PPIS w Pajęcznie
2018-03-06 NK.6220.4.2017 OBWIESZCZENIE O WYDANEJ DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH Aleksandra Bilska
2018-03-06 Informacja o dokonaniu zgłoszenia wodnoprawnego Nadzór Wodny w Pajęcznie
2018-02-07 Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia - wodociag Pajęczno PPIS w Pajęcznie
2017-12-12 Ocena jakosci wody przeznaczonej do spożycia - wodociąg Janki PPIS w Pajęcznie
2017-12-01 NK.6220.1.2017 OBWIESZCZENIE O WYDANEJ DECYZJI O SRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH - STRONY POSTĘPOWANIA Aleksandra Bilska
2017-12-01 NK.6220.1.2017 OBWIESZCZENIE O WYDANEJ DECYZJI O SRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH W DNIU 01 grudnia 2017 r. znak: na realizację przedsięwzięcia polegającego na: dalszej eksploatacji złoża wapieni jurajskich ĄNiwiska Górne-GrądyÓ oraz określenie warunków realizacji tego przedsięwzięcia. Aleksandra Bilska
2017-11-09 NK.6220.1.2017 OBIWIESZCZENIE - INFORMACJA O ZEBRANYM MATERIALE DOWODOWYM DO WYDANIA DECYZJI DO STRON POSTĘPOWANIA Aleksandra Bilska
2017-11-08 Ocena jakosci wody przeznaczonej do spozycia wodociag Pajęczno - 08.11.2017 PPIS w Pajecznie
2017-11-08 Ocena jakosci wody przeznaczonej do spozycia wodociag Nowe Gajecice - 08.11.2017 PPIS w Pajęcznie
2017-11-08 Ocena jakosci wody przeznaczonej do spozycia wodociag Niwiska Górne - 08.11.2017 PPIS w Pajęcznie
2017-11-08 Ocena jakosci wody przeznaczonej do spozycia wodociag Czerkiesy - 08.11.2017 PPIS w Pajęcznie
2017-10-24 NK.6220.2.2017 OBWIESZCZENIE O WYDANEJ DECYZJI - ZAWIADOWMIENIE STRON POSTĘPOWANIA Aleksandra Bilska
2017-10-24 NK.6220.2.2017 OBWIESZCZENIE O WYDANEJ DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH DLA PRZEDSIĘWZIECIA POLEGAJĄCEGO NA: ĄPrzebudowie i rozbudowie drogi powiatowej nr 4536E Rychłocice-Osjaków-Siemkowice-Pajęczno na odc. granicy gminy Pajęczno-Pajęczno, ul. SienkiewiczaÓ
2017-10-10 NK.6220.1.2017 OGŁOSZENIE - UDZIAŁ SPOŁECZEŃSTWA Aleksandra Bilska
2017-09-25 Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia wodociąg Janki, Nowe Gajęcice, Czerkiesy, Niwiska Górne, Pajęczno - z 12 września 2017 roku PPIS w Pajęcznie
2017-09-25 NK.6220.2.2017 OBWIESZCZENIE o odstąpieniu od oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcie pn.ĄPrzebudowie i rozbudowie drogi powiatowej nr 4536E Rychłocice-Osjaków-Siemkowice-Pajęczno na odc. granicy gminy Pajęczno-Pajęczno, ul. SienkiewiczaÓ Aleksandra Bilska
2017-09-11 Informacje o osiągniętych w roku kalendarzowym 2016wymaganych poziomach recyklingu i przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania Aleksandra Bilska
2017-09-04 Komunikat Prezesa Krajowej Izby Kominiarzy do właścicieli i zarządców budynków w związku z rozpoczęciem sezonu grzewczego 2017/2018 KRAJOWA IZBA KOMINIARZY
2017-08-03 OGŁOSZENIE - Zarząd Wojwództwa Łódzkiego ogłasza, że udostępnia społeczeństwu projekt uchwały Sejmiku Wojwództwa Łódzkiego w sprawie wprowadzenia na obszarze wojewodztwa łódzkiego ograniczeń w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw UM w ŁODZi
2017-08-03 NK.6220.2.2017 OBWIESZCZENIE - Zawiadomienie stron postępowania o wsczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach Aleksandra Bilska
2017-07-26 Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia wodociag Janki z dnia 26-07-2017 PPIS w Pajęcznie
2017-07-26 Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia wodociag Pajęczno z dnia 26-07-2017 PPIS w Pajęcznie
2017-07-13 Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia wodociag Niwiska Górne z 13.07.2017 PPIS w Pajęcznie
2017-07-13 Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia wodociag Nowe Gajecice 13.07.2017 PPIS w Pajęcznie
2017-07-13 Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia wodociag Janki 13.07.2017 PPIS w Pajęcznie
2017-07-13 Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia wodociag Czerkiesy 13.07.2017
2017-07-13 Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia wodociag Pajęczno 13.07.2017 PPIS w Pajęcznie
2017-07-05 Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia - wodociag Nowe Gajęcice PPIS w Pajęcznie
2017-07-05 Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia - wodociag Niwiska Górne PPIS w Pajęcznie
2017-07-05 Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia - wodociag Czerkiesy PPIS w Pajęcznie
2017-05-23 NK.6220.1.2017 OBWIESZCZENIE DO STRON POSTEPOWANIA W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA DLA PRZEDSIĘWZIĘCIA PN. DALSZA EKSPLOATACJA ZŁOŻA NIWISKA GÓRNE-GRĄDY- ZAWIADOMIENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA, WYSTĄPIENIE O UZGODNIENIE DO RDOŚ W ŁODZI Aleksandra Bilska
2017-05-10 Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia - wodociąg Pajęczno z dnia 10 maja 2017 r. PPIS w Pajęcznie
2017-05-10 Ocena jakości wody przeznaczonej do spozycia - wodociąg Janki z dnia 10 maja 2017 r. PPIS w Pajęcznie
2017-03-07 15-17 DECYZJA STWIERDZENIE PRZYDATNOŚCI WODY DO SPOZYCIA WODOCIĄG NIWISKA GÓRNE PPIS PAJĘCZNO
2017-03-07 17-17 DECYZJA STWIERDZENIE PRZYDATNOŚCI WODY DO SPOZYCIA WODOCIĄG JANKI PPIS PAJĘCZNO
2017-03-07 19-17 DECYZJA STWIERDZENIE PRZYDATNOŚCI WODY DO SPOZYCIA WODOCIĄG CZERKIESY PPIS PAJECZNO
2017-03-07 21-17 DECYZJA STWIERDZENIE PRZYDATNOŚCI WODY DO SPOZYCIA WODOCIĄG PAJĘCZNO PPIS PAJĘCZNO
2017-03-07 22-17 DECYZJA STWIERDZENIE PRZYDATNOŚCI WODY DO SPOZYCIA WODOCIĄG NOWE GAJĘCICE PPIS PAJĘCZNO
2017-02-27 OBWIESZCZENIE O WYDANEJ DECYZJI O SRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH NK.6220.5.2016 Z 24 LUTEGO 2017 R. Aleksandra Bilska
2017-02-03 Decyzja 1/17 stwierdzajaca przydatność wody do spożycia w wodociagu PPIS w Pajęcznie
2017-01-13 NK.6220.6.2016 OBWIESZCZENIE O WYDANEJ DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH
2017-01-05 Powiadomienie od Cementowni WARTA S.A. z/s w Trebaczewie o miejscu, terminach i czasie wyznaczonym do odpalania ładunków materiału wybuchowego w zwiazku z eksploatacja złoża "Działoszyn-Trebaczew", "Niwiska górne-Grady" oraz Pajeczno-Makowiska I" na rok 2017. Cementownia WARTA S.A.
2016-12-23 APEL MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI I GŁÓWNEGO LEKARZA WETERYNARII
2016-12-14 185-16 DECYZJA STWIERDZAJACA PRZYDATNOŚĆ WODY DO SPOŻYCIA W WODOCIAGU NOWE GAJĘCICE PPIS W PAJĘCZNIE
2016-12-14 187-16 DECYZJA STWIERDZAJACA PRZYDATNOŚĆ WODY DO SPOŻYCIA W WODOCIAGU JANKI PPIS W PAJĘCZNIE
2016-12-02 186-16 DECYZJA STWIERDZAJACA PRZYDATNOŚĆ WODY DO SPOŻYCIA W WODOCIAGU JANKI PPIS W PAJĘCZNIE
2016-12-02 189-16 DECYZJA STWIERDZAJACA PRZYDATNOŚĆ WODY DO SPOŻYCIA W WODOCIAGU NIWISKA GÓRNE PPIS W PAJĘCZNIE
2016-12-02 188-16 DECYZJA STWIERDZAJACA PRZYDATNOŚĆ WODY DO SPOŻYCIA W WODOCIAGU CZERKIESY PPIS W PAJĘCZNIE
2016-11-16 DECYZJA 171-16 STWIERDZENIE PRZYDATNOŚCI WODY DO SPOŻYCIA W WODOCIĄGU JANKI PPIS W PAJĘCZNIE
2016-11-15 OBWIESZCZENIE DOTYCZĄCE WSZCZĘCIA POSTĘPOWANIA NK.6220.7.2016 Aleksandra Bilska
2016-10-27 DECYZJA 159-16 STWIERDZENIE PRZYDATNOŚCI WODY DO SPOŻYCIA W WODOCIĄGU CZERKIESY PPIS PAJĘCZNO
2016-10-27 DECYZJA 160-16 STWIERDZENIE PRZYDATNOŚCI WODY DO SPOŻYCIA W WODOCIĄGU NOWE GAJĘCICE PPIS W PAJĘCZNIE
2016-10-27 DECYZJA 161-16 STWIERDZENIE PRZYDATNOŚCI WODY DO SPOŻYCIA W WODOCIĄGU NIWISKA GÓRNE PPIS W PAJĘCZNIE
2016-10-24 NK.6220.6.2016 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. ĄBudowa stacji paliw z samoobsługową myjnią samochodową wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną WOJ. ŁÓDZKIE, POWIAT PAJĘCZAŃSKI, MIASTO PAJĘCZNO, UL. 1 MAJA, DZ. EW. NR 59/2, 58/4, OBREB: 0023 M. PAJĘCZNO Ó Aleksandra Bilska
2016-10-19 NK.6220.5.2016 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. ĄBudowa aktywnego systemu odgazowania kwater składowiska odpadów biodegradowalnych przez wykonanie studni odgazowujących, montaż instalacji gazu wysypiskowego biegnącej od studni do jednostki kogeneracyjnej o mocy 160 kW (gaz wysypiskowy spalany w celach energetycznych) Ó Aleksandra Bilska
2016-10-13 Decyzja 142/16 Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Pajęcznie stwierdzajaca przydatność wody do spozycia w wodociągu Pajęczno PPIS w Pajęcznie
2016-09-12 Komunikat Prezesa Krajowej Izby kominiarzy do właścicieli i zarządców budynków w związku z rozpoczęciem sezonu grzewczego 2016/2017 Krajowa Izba Kominiarzy
2016-08-02 Decyzja 102/16 stwierdzajaca przydatność wody do spożycia wodociąg Pajęczno PPIS w Pajęcznie
2016-07-28 DECYZJA 98-16 STWIERDZAJĄCA PRZYDATNOŚC WODY DO SPOŻYCIA WODOCIĄG JANKI PPIS W PAJĘCZNIE
2016-07-20 Informacje o osiągniętych w danym roku kalendarzowym wymaganych poziomach recyklingu i przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania Aleksandra Bilska
2016-07-05 OBWIESZCZENIE - ZAWIADOMIENIE STRON POSTĘPOWANIA O WYDANEJ DECYZJI O ŚRODOWIKOWYCH UWARUNKOWANIACH DLA PRZEDSIĘWZIECIA POLEGAJACEGO NA wydobyciu kopaliny ze złoża piasków skaleniowo-kwarcowych Dylów w granicach planowanego obszaru górniczego Dylów Aleksandra Bilska
2016-07-05 OBWIESZCZENIE - PODANIE DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI INFORMACJI O WYDANEJ DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH DLA PRZEDSIĘWZIECIA POLEGAJACEGO NA wydobyciu kopaliny ze złoża piasków skaleniowo-kwarcowych Dylów w granicach planowanego obszaru górniczego Dylów Aleksandra Bilska
2016-06-30 Decyzja 80/16 stwierdzajaca przydatność wody do spozycia w wodociągu Czerkiesy
2016-06-30 Decyzja 81/16 stwierdzajaca przydatność wody do spozycia w wodociągu Nowe Gajęcice
2016-06-30 Decyzja 82/16 stwierdzajaca przydatność wody do spozycia w wodociągu Niwiska Górne
2016-06-14 Informacja Okręgowego Urzędu Górniczego w Kielcach dotycząca zakazu wydobywania kopalin bez koncesji Okręgowy Urząd Górniczy w Kielcach
2016-06-10 Decyzja 70/16 stwierdzenie przydatności wody do spożycia - wodociąg Pajęczno PPIS w Pajęcznie
2016-06-10 Decyzja 71/16 stwierdzenie przydatności wody do spożycia - wodociąg Janki PPIS w Pajęcznie
2016-05-25 Decyzje w sprawie przydatnosci wody do spożycia wodociag Janki i wodociag Pajęczno
2016-04-25 OBWIESZCZENIE- Zawiadomienie stron postepowania o zebranym materiale dowodowym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniah dla przedsięwzięcia polegającego na . Ąwydobyciu kopaliny ze złoża piasków skaleniowo-kwarcowych ĄDylówÓ w granicach projektowanego obszaru górniczego ĄDylówÓ Aleksandra Bilska
2016-04-20 Decyzja 51/16 stwierdzająca przydatnośc wody do spozycia w wodociagu Pajęczno Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pajęcznie
2016-04-05 VI.6220.1.2014 OBWIESZCZENIE- ZAWIADOMIENIE STRON O WYDANEJ DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH DLA PRZEDSIĘWZIĘCIA POLEGAJĄCEGO NA Budowie zespołu elektrowni wiatrowych wraz z urządzeniami do przesyłania energii elektrycznej i infrastruktura towarzyszącą w gminie Pajęczno Aleksandra Bilska
2016-04-05 VI.6220.1.2014 OBWIESZCZENIE- PODANIE DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI INFORMACJI O WYDANEJ DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH DLA PRZEDSIĘWZIĘCIA POLEGAJĄCEGO NA Budowie zespołu elektrowni wiatrowych wraz z urządzeniami do przesyłania energii elektrycznej i infrastruktura towarzyszącą w gminie Pajęczno Aleksandra Bilska
2016-03-04 Decyzja 17/16 - stwierdzenie przydatnosci wody do spożycia w wodociągu Niwiska Górne PPIS
2016-03-03 Decyzja 14/16 - stwierdzenie przydatnosci wody do spożycia w wodociągu Pajęczno PPIS
2016-03-03 Decyzja 15/16 stwierdzajaca przydatność wody do spożycia w wodociągu Czerkiesy PPIS
2016-03-03 Decyzja 16/16 - stwierdzenie przydatnosci wody do spożycia w wodociągu Nowe Gajęcice PPIS
2016-02-22 OGŁOSZENIE - INFORMACJA O ROZPOCZĘCIU UDZIAŁU SPOŁECZEŃSTWA W POSTĘPOWANIU O WYDANIE DECYZJI O SRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH WYDOBYCIU KOPALINY ZE ZŁOŻA PISAKÓW SKALENIOWO-KWARCOWYCH ĄDYLÓWÓ W GRANICACH PROJEKTOWANEGO OBSZARU GÓRNICZEGO ĄDYLÓWÓ.
2016-02-19 Informacja na temat przydatnosci wody do spozycia w wodociągu Pajeczno
2016-02-17 NK.6220.2.2016 ZAWIADOMIENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA ĄPrzebudowie drogi leśnej – dojazdu pożarowego nr l 53P o długości ok.2,0 km, zaczynającego się od drogi powiatowej nr 1500E Pajęczno- Sulmierzyce i przebiegającej przez oddziały leśne nr 26/27 do drogi powiatowej nr 3515E Siedlec- Wistka i dalej od drogi 3515E przez oddziały leśne nr 30/31 i 33/34Ó
2016-02-11 OBWIESZCZENIE - ZAWIADAMOMIENIE O ZEBRANYM MATERIALE DOWODOWYM DO WYDANIA DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH DLA PRZEDSIĘWZIĘCIA POLEGAJACEGO NA - BUDOWIE ZESPOŁU ELEKTROWNI WIATROWYCH WRAZ Z URZĄDZENIAMI DO PRZESYŁANIA ENERGII ELEKTRYCZNEJ I INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZACA W GMINIE PAJĘCZNO Aleksandra Bilska
2016-01-27 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwsiewziecia polegajacego na Rozbudowie budynku mroźni składowej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie zakładu uboju i rozbioru mięsa MIR-KAR Aleksandra Bilska
2015-12-04 VI.6220.1.2014 OGŁOSZENIE O UDZIALE SPOŁECZEŃSTWA - W SPRAWIE O WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH DLA PRZEDSIĘWZIĘCIA POLEGAJĄCEGO NA BUDOWIE ZESPOŁU ELEKTROWNI WIATROWYCH WRAZ Z URZADZENIAMI DO PRZESYŁANIA ENERGII ELEKTRYCZNEJ I INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ W GMINIE PAJECZNO
2015-11-30 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia ĄBudowa hali magazynowej z częścią administracyjno-socjalna na terenie zakładu przetwórstwa warzyw i owoców FRUBEX-BIS na działkach nr ewid. 56/17 w obrębie Pajęczno przy ul. 700 – Lecia 4 w PajęcznieÓ. Aleksandra Bilska
2015-04-15 Opinia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi
2015-04-13 INFORMACJA O ODSTAPIENIU OD STRATEGICZNEJ OCENY ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO DLA PROGRAMU USUWANIA WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBESTU Z TERENU GMINY I MIASTA PAJĘCZNO
2015-03-02 Opinia Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Łodzi Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Łodzi
2014-10-29 Projekt Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy i Miasta Pajęczno
DECYZJA 158-16 STWIERDZENIE PRZYDATNOŚCI WODY DO SPOŻYCIA W WODOCIĄGU PAJĘCZNO
KOMUNIKAT PAŃSTWOWEGO POWIATOWEGO INSPEKTORA SANITARNEGO W PAJĘCZNIE z 25 sierpnia 2022 r. skierowany do odbiorcow wody z wodociagu zbiorowego zaopatrzenia Janki
Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia wodociag Nowe Gajecice 252/2023 i wodociag Janki 253/2023 Aleksandra Bilska