wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Urząd Miejski w Pajęcznie

Informacja szczegółowa o wybranej osobie

Imię i nazwisko: Michał Podolak Podolak
Nazwa stanowiska: Dyrektor Miejsko Gminnego Osrodka Kultury i Sporty w Pajęcznie
Od kiedy pełni funkcję: 2020-06-04
Poziom wykształcenia: brak danych

Informacje Dodatkowe:

Zgodnie z art. 24 ust 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U z 2021 r poz. 1372 z późn. zm.), analizy danych zawartych w oświadczeniu majątkowym dokonują osoby, którym złożono oświadczenie majątkowe. Osoby, którym złożono oświadczenie majątkowe, przekazują jeden egzemplarz urzędowi skarbowemu właściwemu ze względu na miejsce zamieszkania osoby składającej oświadczenie majątkowe. Oświadczenie majątkowe przechowuje się przez 6 lat.

    OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE: MICHAŁ PODOLAK PODOLAK

Rok (Malejąco)
Metadane oświadczenia 
2021
Typ oświadczenia: Oświadczenia o stanie majątkowym
Kategoria osób zobowiązanych do złożenia oświadczenia: Kierownicy miejskich jednostek organizacyjnych
Pełniona funkcja w czasie składania oświadczenia:
Termin składania oświadczenia: 2022-04-30
Faktyczna data złożenia: 2022-04-29
Załączniki: Załącznik 1, data ogłoszenia pliku: 2022-05-27
2020
Typ oświadczenia: Oświadczenia o stanie majątkowym
Kategoria osób zobowiązanych do złożenia oświadczenia: Kierownicy miejskich jednostek organizacyjnych
Pełniona funkcja w czasie składania oświadczenia: Dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury w Pajęcznie
Termin składania oświadczenia: 2021-04-30
Faktyczna data złożenia: 2021-04-30
Załączniki: Załącznik 1, data ogłoszenia pliku: 2021-05-10
2019
Typ oświadczenia: Oświadczenia o stanie majątkowym
Kategoria osób zobowiązanych do złożenia oświadczenia: Kierownicy miejskich jednostek organizacyjnych
Pełniona funkcja w czasie składania oświadczenia: Dyrektor Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Pajęcznie
Termin składania oświadczenia:
Faktyczna data złożenia: 2020-06-30
Załączniki: Załącznik 1, data ogłoszenia pliku: 2021-04-14

    Informacje systemowe

Osoba odpowiedzialna za udostępnienie informacji w BIP
Osoba odpowiedzialna za wytworzenie lub treść informacji
Data wytworzenia informacji 2020-07-08
Data udostępnienia informacji 2020-07-08