wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Urząd Miejski w Pajęcznie

Informacja szczegółowa o wybranej osobie

Imię i nazwisko: Bożena Biernat
Nazwa stanowiska: Kierownik Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pajęcznie
Od kiedy pełni funkcję: 2001-01-01
Poziom wykształcenia: brak danych

Informacje Dodatkowe:

Zgodnie z art. 24 ust 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U z 2021 r poz. 1372 z późn. zm.), analizy danych zawartych w oświadczeniu majątkowym dokonują osoby, którym złożono oświadczenie majątkowe. Osoby, którym złożono oświadczenie majątkowe, przekazują jeden egzemplarz urzędowi skarbowemu właściwemu ze względu na miejsce zamieszkania osoby składającej oświadczenie majątkowe. Oświadczenie majątkowe przechowuje się przez 6 lat.

    OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE: BOŻENA BIERNAT

Rok (Malejąco)
Metadane oświadczenia 
2021
Typ oświadczenia: Oświadczenia o stanie majątkowym
Kategoria osób zobowiązanych do złożenia oświadczenia: Kierownicy miejskich jednostek organizacyjnych
Pełniona funkcja w czasie składania oświadczenia:
Termin składania oświadczenia: 2022-04-30
Faktyczna data złożenia: 2022-04-26
Załączniki: Załącznik 1, data ogłoszenia pliku: 2022-05-27
Załącznik 2, data ogłoszenia pliku: 2022-09-02
Załącznik 3, data ogłoszenia pliku: 2022-09-08
Załącznik 4, data ogłoszenia pliku: 2022-11-07
2020
Typ oświadczenia: Oświadczenia o stanie majątkowym
Kategoria osób zobowiązanych do złożenia oświadczenia: Kierownicy miejskich jednostek organizacyjnych
Pełniona funkcja w czasie składania oświadczenia: Kierownik Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pajęcznie
Termin składania oświadczenia: 2021-04-30
Faktyczna data złożenia: 2021-04-29
Załączniki: Załącznik 1, data ogłoszenia pliku: 2021-05-10
2019
Typ oświadczenia: Oświadczenia o stanie majątkowym
Kategoria osób zobowiązanych do złożenia oświadczenia: Kierownicy miejskich jednostek organizacyjnych
Pełniona funkcja w czasie składania oświadczenia: Kierownik Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pajęcznie
Termin składania oświadczenia: 2020-05-31
Faktyczna data złożenia: 2020-05-27
Załączniki: Załącznik 1, data ogłoszenia pliku: 2020-06-09
2018
Typ oświadczenia: Oświadczenia o stanie majątkowym
Kategoria osób zobowiązanych do złożenia oświadczenia: Kierownicy miejskich jednostek organizacyjnych
Pełniona funkcja w czasie składania oświadczenia: Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pajęcznie
Termin składania oświadczenia: 2019-04-30
Faktyczna data złożenia: 2019-04-26
Załączniki: Załącznik 1, data ogłoszenia pliku: 2019-05-07
2017
Typ oświadczenia: Oświadczenia o stanie majątkowym
Kategoria osób zobowiązanych do złożenia oświadczenia: Kierownicy miejskich jednostek organizacyjnych
Pełniona funkcja w czasie składania oświadczenia: Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pajęcznie
Termin składania oświadczenia: 2018-04-30
Faktyczna data złożenia: 2018-04-23
Załączniki: Załącznik 1, data ogłoszenia pliku: 2018-05-23
2016
Typ oświadczenia: Oświadczenia o stanie majątkowym
Kategoria osób zobowiązanych do złożenia oświadczenia: Kierownicy miejskich jednostek organizacyjnych
Pełniona funkcja w czasie składania oświadczenia: Kierownik Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pajęcznie
Termin składania oświadczenia: 2017-04-30
Faktyczna data złożenia: 2017-04-25
Załączniki: Załącznik 1, data ogłoszenia pliku: 2017-06-01
2015
Typ oświadczenia: Oświadczenia o stanie majątkowym
Kategoria osób zobowiązanych do złożenia oświadczenia: Kierownicy miejskich jednostek organizacyjnych
Pełniona funkcja w czasie składania oświadczenia:
Termin składania oświadczenia: 2016-04-30
Faktyczna data złożenia: 2016-06-30
Załączniki: Załącznik 1
2015
Typ oświadczenia: Oświadczenia o stanie majątkowym
Kategoria osób zobowiązanych do złożenia oświadczenia: Kierownicy miejskich jednostek organizacyjnych
Pełniona funkcja w czasie składania oświadczenia: Kierownik Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pajęcznie
Termin składania oświadczenia: 2016-04-30
Faktyczna data złożenia: 2016-04-28
Załączniki: Załącznik 1
2014
Typ oświadczenia: Oświadczenia o stanie majątkowym
Kategoria osób zobowiązanych do złożenia oświadczenia: Kierownicy miejskich jednostek organizacyjnych
Pełniona funkcja w czasie składania oświadczenia: Kierownik Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pajęcznie
Termin składania oświadczenia: 2015-04-30
Faktyczna data złożenia: 2015-04-15
Załączniki: Załącznik 1
2013
Typ oświadczenia: Oświadczenia o stanie majątkowym
Kategoria osób zobowiązanych do złożenia oświadczenia: Kierownicy miejskich jednostek organizacyjnych
Pełniona funkcja w czasie składania oświadczenia: Kierownik
Termin składania oświadczenia: 2014-04-30
Faktyczna data złożenia: 2014-04-29
Załączniki: Załącznik 1
2012
Typ oświadczenia: Oświadczenia o stanie majątkowym
Kategoria osób zobowiązanych do złożenia oświadczenia: Kierownicy miejskich jednostek organizacyjnych
Pełniona funkcja w czasie składania oświadczenia: Kierownik Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pajęcznie
Termin składania oświadczenia: 2013-04-30
Faktyczna data złożenia: 2013-04-30
Załączniki: Załącznik 1
2011
Typ oświadczenia: Oświadczenia o stanie majątkowym
Kategoria osób zobowiązanych do złożenia oświadczenia: Kierownicy miejskich jednostek organizacyjnych
Pełniona funkcja w czasie składania oświadczenia: Kierownik Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pajecznie
Termin składania oświadczenia: 2012-04-30
Faktyczna data złożenia: 2012-04-24
Załączniki: Załącznik 1
2010
Typ oświadczenia: Oświadczenia o stanie majątkowym
Kategoria osób zobowiązanych do złożenia oświadczenia: Kierownicy miejskich jednostek organizacyjnych
Pełniona funkcja w czasie składania oświadczenia: Kierownik MGOPS Pajęczno
Termin składania oświadczenia: 2011-04-30
Faktyczna data złożenia: 2011-04-27
Załączniki: Załącznik 1
2009
Typ oświadczenia: Oświadczenia o stanie majątkowym
Kategoria osób zobowiązanych do złożenia oświadczenia: Kierownicy miejskich jednostek organizacyjnych
Pełniona funkcja w czasie składania oświadczenia: Kierownik Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pajęcznie
Termin składania oświadczenia: 2010-04-30
Faktyczna data złożenia: 2010-04-29
Załączniki: Załącznik 1
Załącznik 2
Załącznik 3
Załącznik 4
Załącznik 5
2008
Typ oświadczenia: Oświadczenia o stanie majątkowym
Kategoria osób zobowiązanych do złożenia oświadczenia: Kierownicy miejskich jednostek organizacyjnych
Pełniona funkcja w czasie składania oświadczenia: Kierownik Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pajęcznie
Termin składania oświadczenia: 2009-04-30
Faktyczna data złożenia: 2009-11-20
Załączniki: Załącznik 1
Załącznik 2
Załącznik 3
Załącznik 4
Załącznik 5
2008
Typ oświadczenia: Oświadczenia o stanie majątkowym
Kategoria osób zobowiązanych do złożenia oświadczenia: Kierownicy miejskich jednostek organizacyjnych
Pełniona funkcja w czasie składania oświadczenia: Kierownik Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pajęcznie
Termin składania oświadczenia: 2009-04-30
Faktyczna data złożenia: 2009-04-27
Załączniki: Załącznik 1
Załącznik 2
Załącznik 3
Załącznik 4
Załącznik 5
2007
Typ oświadczenia: Oświadczenia o stanie majątkowym
Kategoria osób zobowiązanych do złożenia oświadczenia: Kierownicy miejskich jednostek organizacyjnych
Pełniona funkcja w czasie składania oświadczenia: Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pajęcznie
Termin składania oświadczenia: 2008-04-30
Faktyczna data złożenia: 2008-04-23
Załączniki: Załącznik 1
Załącznik 2
Załącznik 3
Załącznik 4
Załącznik 5
2006
Typ oświadczenia: Oświadczenia o stanie majątkowym
Kategoria osób zobowiązanych do złożenia oświadczenia: Kierownicy miejskich jednostek organizacyjnych
Pełniona funkcja w czasie składania oświadczenia: Kierownik Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pajęcznie
Termin składania oświadczenia: 2007-04-30
Faktyczna data złożenia: 2007-04-23
Załączniki: Załącznik 1
Załącznik 2
Załącznik 3
Załącznik 4
2005
Typ oświadczenia: Oświadczenia o stanie majątkowym
Kategoria osób zobowiązanych do złożenia oświadczenia: Kierownicy miejskich jednostek organizacyjnych
Pełniona funkcja w czasie składania oświadczenia: Kierownik Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
Termin składania oświadczenia: 2006-04-30
Faktyczna data złożenia: 2006-04-24
Załączniki: Załącznik 1
Załącznik 2
Załącznik 3
Załącznik 4
2004
Typ oświadczenia: Oświadczenia o stanie majątkowym
Kategoria osób zobowiązanych do złożenia oświadczenia: Kierownicy miejskich jednostek organizacyjnych
Pełniona funkcja w czasie składania oświadczenia:
Termin składania oświadczenia: 2005-04-30
Faktyczna data złożenia: 2005-04-06
Załączniki: Załącznik 1
Załącznik 2
Załącznik 3
Załącznik 4
2003
Typ oświadczenia: Oświadczenia o stanie majątkowym
Kategoria osób zobowiązanych do złożenia oświadczenia: Kierownicy miejskich jednostek organizacyjnych
Pełniona funkcja w czasie składania oświadczenia: Kierownik Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pajęcznie
Termin składania oświadczenia: 2004-04-30
Faktyczna data złożenia: 2004-04-27
Załączniki: Załącznik 1
Załącznik 2
Załącznik 3
Załącznik 4
2002
Typ oświadczenia: Oświadczenia o stanie majątkowym
Kategoria osób zobowiązanych do złożenia oświadczenia: Kierownicy miejskich jednostek organizacyjnych
Pełniona funkcja w czasie składania oświadczenia: Kierownik Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pajęcznie
Termin składania oświadczenia: 2003-04-30
Faktyczna data złożenia: 2003-04-29
Załączniki: Załącznik 1
Załącznik 2
Załącznik 3
Załącznik 4

    Informacje systemowe

Osoba odpowiedzialna za udostępnienie informacji w BIP Rafał Szewczyk
Osoba odpowiedzialna za wytworzenie lub treść informacji
Data wytworzenia informacji 2004-05-28
Data udostępnienia informacji 2004-05-28