wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Szkoła Podstawowa w Ciechankach Łęczyńskich

Kierownictwo jednostki i pozostali pracownicy

Imię i Nazwisko 
Stanowisko 
Halina Bosak Dyrektor Szkoły (DYR)
Imię i Nazwisko 
Stanowisko 
Halina Bosak Dyrektor Szkoły (DYR)
Imię i Nazwisko 
Stanowisko 
Komórka organizacyjna 
Halina Bosak Dyrektor Szkoły (DYR)Dyrektor Szkoły
Rok (Malejąco)
 
Kategoria osób zobowiązanych (Rosnąco)
Osoba składająca oświadczenie 
Data złożenia oświadczenia (Malejąco)
  
Brak danych