wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Przedszkole Publiczne Nr 1

Kierownictwo jednostki i pozostali pracownicy

Imię i Nazwisko 
Stanowisko 
Katarzyna Sylwia Gańska Dyrektor (DYR)
Imię i Nazwisko 
Stanowisko 
Katarzyna Sylwia Gańska Dyrektor (DYR)
Imię i Nazwisko 
Stanowisko 
Komórka organizacyjna 
Katarzyna Sylwia Gańska Dyrektor (DYR)Dyrektor Przedszkola
Rok (Malejąco)
 
Kategoria osób zobowiązanych (Rosnąco)
Osoba składająca oświadczenie 
Data złożenia oświadczenia (Malejąco)
  
Brak danych