wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Łęczna Spółka z o.o.

Czym się zajmujemy

Wśród działalności podstawowej wykonywanej przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej spółka z o.o. w Łęcznej można wymienić:
- wywóz nieczystości stałych i płynnych
- segregacja odpadów komunalnych i składowanie ich na wysypisku
- ujmowanie wody podziemnej, uzdatnianie i dostarczanie odbiorcom
- przyjmowanie ścieków i ich oczyszczanie
- naprawy i przeglądy techniczne pojazdów
- zarządzanie Targowiskiem Miejskim i innymi obiektami
- wynajem i dzieżawa pomieszczeń