wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Łęczna Spółka z o.o.

Osoby redagujące podmiotowe strony biuletynu informacji publicznej

Nazwisko i Imie Funkcja w zespole BIP Telefon Fax Adres e-mail
Członek Zespołu BIP /81/ 752-10-44
Komar Anna Członek Zespołu BIP (081) 752-10-44 wew. 119
Krasowska Ewa Członek Zespołu BIP (081) 752-10-44 wew. 119 (081) 752-10-44