wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Łęczna Spółka z o.o.

Kierownictwo jednostki i pozostali pracownicy

Imię i Nazwisko 
Stanowisko 
Ewelina Daszkiewicz Kierownik Zakładu Odbioru Odpadów ()
Adam Gall Kierownik Zakładu Utylizacji Odpadów ()
Barbara Grzeluk Grzegorczyk Kierownik Działu Obsługi Organów Spółki ()
Piotr Hałas Główny Księgowy ()
Marek Martyn Prezes Zarządu ()
Anna Piłka Kierownik Zakładu Zarządu Nieruchomościami ()
Stefan Słowik Kierownik Zakładu Usług Technicznych ()
Przemysław Stępniak Kierownik Zakładu Wodociągów i Kanalizacji ()
Ewa Stolz Kierownik Działu Administracyjno -Gospodarczego ()
Imię i Nazwisko 
Stanowisko 
Ewelina Daszkiewicz Kierownik Zakładu Odbioru Odpadów ()
Adam Gall Kierownik Zakładu Utylizacji Odpadów ()
Barbara Grzeluk Grzegorczyk Kierownik Działu Obsługi Organów Spółki ()
Piotr Hałas Główny Księgowy ()
Marek Martyn Prezes Zarządu ()
Anna Piłka Kierownik Zakładu Zarządu Nieruchomościami ()
Stefan Słowik Kierownik Zakładu Usług Technicznych ()
Przemysław Stępniak Kierownik Zakładu Wodociągów i Kanalizacji ()
Ewa Stolz Kierownik Działu Administracyjno -Gospodarczego ()
Imię i Nazwisko 
Stanowisko 
Komórka organizacyjna 
Ewelina Daszkiewicz Kierownik Zakładu Odbioru Odpadów ()Zakład Odbioru Odpadów
Adam Gall Kierownik Zakładu Utylizacji Odpadów ()Zakład Utylizacji Odpadów
Barbara Grzeluk Grzegorczyk Kierownik Działu Obsługi Organów Spółki ()Dział Obsługi Organów Spółki
Piotr Hałas Główny Księgowy ()Główny Księgowy
Marek Martyn Prezes Zarządu ()Prezes Zarządu
Anna Piłka Kierownik Zakładu Zarządu Nieruchomościami ()Zakład Zarządu Nieruchomościami
Stefan Słowik Kierownik Zakładu Usług Technicznych ()Zakład Usług Technicznych
Przemysław Stępniak Kierownik Zakładu Wodociągów i Kanalizacji ()Zakład Wodociągów i Kanalizacji
Ewa Stolz Kierownik Działu Administracyjno -Gospodarczego ()Dział Administracyjno-Gospodarczy
Rok (Malejąco)
 
Kategoria osób zobowiązanych (Rosnąco)
Osoba składająca oświadczenie 
Data złożenia oświadczenia (Malejąco)
  
Brak danych