wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Łęczna Spółka z o.o.

Kierownictwo jednostki i pozostali pracownicy

Imię i Nazwisko 
Stanowisko 
Adam Gall Kierownik Zakładu Utylizacji Odpadów ()
Piotr Hałas Główny Księgowy ()
Marek Martyn Prezes Zarządu ()
Anna Piłka Kierownik Zakładu Zarządu Nieruchomościami ()
Imię i Nazwisko 
Stanowisko 
Adam Gall Kierownik Zakładu Utylizacji Odpadów ()
Piotr Hałas Główny Księgowy ()
Marek Martyn Prezes Zarządu ()
Anna Piłka Kierownik Zakładu Zarządu Nieruchomościami ()
Imię i Nazwisko 
Stanowisko 
Komórka organizacyjna 
Adam Gall Kierownik Zakładu Utylizacji Odpadów ()Dział Utylizacji Odpadów
Piotr Hałas Główny Księgowy ()Główny Księgowy
Marek Martyn Prezes Zarządu ()Prezes Zarządu
Anna Piłka Kierownik Zakładu Zarządu Nieruchomościami ()Zakład Zarządu Nieruchomościami
Rok (Malejąco)
 
Kategoria osób zobowiązanych (Rosnąco)
Osoba składająca oświadczenie 
Data złożenia oświadczenia (Malejąco)
  
Brak danych