wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Łęczna Spółka z o.o.

Bank Dobrych Praktyk - szczegóły

Tytuł: Zakup koparko - ładowarki
Rok wdrożenia: 2003
Jednostka wdrażająca: PGKiM sp. z o.o. w Łęcznej
Grupa zadań: Integracja z UE
Podgrupy zadań: Pozyskiwanie i rozliczanie środków pomocowych (pisanie grantów, itp.)
Osoba prowadząca sprawę: Pan Władysław Tatarczak - Kierownik ZWiK
E-mail:: (081) 752-10-44 wew. 50
Telefon / Fax:
Opis "Dobrej Praktyki"/Osiągnięcia:
Uzyskanie 25% dofinansowania z funduszu PHARE pozwoliło przedsiębiorstwu na zakup nowej koparko-ładowarki typu JCB 4Cx dla Zakładu Wodociągów i Kanalizacji.
Zakup ten przyniósł firmie następujące korzyści:
1)Skrócenie czasu usuwania awarii sieci wodociągowo-kanalizacyjnej.
2)Wzrost wydajności pracy.
3)Poprawa rentowności świadczonych usług.
4)Zmniejszenie kosztów remontu sprzętu.

    Informacje systemowe

Osoba odpowiedzialna za udostępnienie informacji w BIP
Osoba odpowiedzialna za wytworzenie lub treść informacji
Data wytworzenia informacji 2003-11-16
Data udostępnienia informacji 2003-11-16