wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Przedsiębiorstwo Komunalne SANIKOM Spółka z o.o. w Bełchatowie

Informacje systemowe o wybranej jednostce

Herb jednostki
Pełna nazwa jednostki: Przedsiębiorstwo Komunalne SANIKOM Spółka z o.o. w Bełchatowie
Adres jednostki: 97-400 Bełchatów, ul. Św. Faustyny Kowalskiej 9
Kod terytorialny GUS: 9002Z
NIP: 769-196-75-75
REGON: 592166006
Numer rachunku bankowego: BANK SPÓŁDZIELCZY W BEŁCHATOWIE
90 89650008 2001001175060001
Osoba odpowiedzialna za udostępnienie informacji w BIP:
Osoba odpowiedzialna za wytworzenie lub treść informacji:
Data wytworzenia informacji: 2008-09-19
Data udostępnienia informacji: 2008-09-19

Kierownik jednostki

Imię i Nazwisko: Miłosz Leszek Rudnicki
Od kiedy zatrudniony w jednostce: 2014-12-22
Czy pracownik jednostki: Tak
Poziom wykształcenia: Wyższe
Adres e-mail:
Szczegółowe informacjie o kierowniku jednostki: Pokaż

 Informacje ogólne o zatrudnieniu i wynagrodzeniu w jednostce

Stan na dzień: 2008-09-11
Zatrudnienie ogółem (osoby): 0
Zatrudnienie ogółem w przeliczeniu na pełne etaty: 0
Liczba stanowisk kierowniczych: 0
Średnie wynagrodzenie netto (miesięczne) na stanowiskach kierowniczych brak informacji
Średnie wynagrodzenie brutto (miesięczne) na stanowiskach kierowniczych: brak informacji
Średnie wynagrodzenie netto w jednostce: brak informacji
Średnie wynagrodzenie brutto w jednostce: brak informacji

 Pozostałe informacje o jednostce

StatusPrawny lub forma prawna: Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Nazwa organu tworzącego: Rada Miejska w Bełchatowie
Akt tworzący: Uchwała Nr 103/XII/2001 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 13 grudnia 2001r.

Akt Założycielski Spółki z dnia 17 grudnia 2001r. Rep.A Nr 3489/2001 z późniejszymi zmianami.
Przedmiot działania i kompetencje: Przedsiębiorstwo Komunalne SANIKOM prowadzi działalność gospodarczą od dnia 1 stycznia 2002 roku, jako spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, której właścicielem jest Miasto Bełchatów posiadające 100% jej udziałów. Przede wszystkim świadczymy usługi na rzecz samorządów lokalnych, a swoją uwagę skupiamy głównie na: letnim i zimowym utrzymaniu dróg, bieżącym utrzymaniu czystości i porządku na terenie miasta Bełchatowa w tym również: parków, placów i parkingów. prowadzeniu spraw z zakresu gospodarki wodami opadowymi i roztopowymi. prowadzeniu Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt.
Informacje o użytkownikach: Spółka świadczy usługi na rzecz mieszkańców oraz firm i przedsiębiorstw z terenu gminy miasta Bełchatów.

Tryb działania w zakresie gospodarki budżetowej i pozabudżetowej: Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ( patrz: Kodeks Spółek Handlowych), działalność pozabudżetowa.

Spółka działa na podstawie aktu założycielskiego z dn. 17.12.2001r. repertorium A NR 3489/2001
oraz musi korzystać z pełnej księgowości.

Informacje dodatkowe o działalności: 1. Spółka od 01.06.2003 prowadzi Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w Bełchatowie przy ulicy Zdzieszulickiej.
Struktura własnościowa: 100%- Miasto Bełchatów,>Kapitał Zakładowy wynosi 3 063 500,00 zł (trzy miliony sześćdziesiąt trzy tysiące pięćset zł.).

    Informacje systemowe

Osoba odpowiedzialna za udostępnienie informacji w BIP
Osoba odpowiedzialna za wytworzenie lub treść informacji
Osoba odpowiedzialna za wprowadzenie informacji Łukasz Marciniak
Data wytworzenia informacji 2008-09-19, 2013-06-18, 2014-09-22
Data udostępnienia informacji 2008-09-19, 2013-06-18, 2014-09-22