wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Przedsiębiorstwo Komunalne SANIKOM Spółka z o.o. w Bełchatowie

Dni i godziny pracy jednostki:

Siedziba Przedsiębiorstwa Komunalnego Sanikom Sp. z o.o. -

Od poniedziałku do piatku
w godz. od 7:00 do 15;00

Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt -

 

Godziny pracy komórek organizacyjnych jednostki

Komórka organizacyjna Dni i godziny pracy Dni i godziny załatwiania spraw w jednostce
Zarząd Od poniedziałku do piatku w godz. od 7:00 do 15;00