wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Zespół Szkolno-Gimnazjalny im. Marii Konopnickiej w Niechcicach

Kierownictwo jednostki i pozostali pracownicy

Imię i Nazwisko 
Stanowisko 
Iwona Bąkowska Kierownik świetlicy (K)
Bogusława Lewińska Dyrektor (D)
Jadwiga Wieczorek sekretarz (S)
Imię i Nazwisko 
Stanowisko 
Elżbieta Adamus pracownik niepedagogiczny (Pn)
Małgorzata Antoszczyk pracownik niepedagogiczny (Pn)
Katarzyna Bartosiewicz nauczyciel religii (N_R)
Iwona Bąkowska Kierownik świetlicy (K)
Teresa Cecotka pedagog (P)
Mieczysława Drozdowska pracownik niepedagogiczny (Pn)
Bogusława Dudzik nauczyciel geografii, plastyki, techniki (N_GPT)
Jolanta Gawłowska nauczyciel n-nia zintegrowanego (N_NZ)
Elżbieta Gąsior nauczyciel wychowania fizycznego (N_WF)
Barbara Elżbieta Gruszczyńska nauczyciel biologii (N_B)
Maciej Grzejszczak pracownik niepedagogiczny (Pn)
Dorota Grzejszczak pracownik niepedagogiczny (Pn)
Magdalena Jagiełło nauczyciel wychowania fizycznego (N_WF)
Jadwiga Kałużna pracownik niepedagogiczny (Pn)
Beata Katarzyna Kołacińska nauczyciel j. polskiego (N_JP)
Sylwia Kozłowska wychowawca świetlicy (Wychowawca świetlicy)
Katarzyna Leśniewska nauczyciel j. polskiego (NJ_P)
Bogusława Lewińska nauczyciel j. polskiego (N_JP)
Bogusława Lewińska Dyrektor (D)
Maja Beata Lewińska Smuga nauczyciel wychowania fizycznego (N_WF)
Elżbieta Listowska nauczyciel fizyki (N_F)
Aneta Magiera nauczyciel n-nia zintegrowanego (N_NZ)
Grażyna Merk nauczyciel j. rosyjskiego (N_JR)
Krystyna Mularczyk pracownik niepedagogiczny (Pn)
Elżbieta Nowakowska pracownik niepedagogiczny (Pn)
Strona 1 z 2 (41 pracowników)Poprzednia[1]2Następna
Imię i Nazwisko 
Stanowisko 
Komórka organizacyjna 
Elżbieta Adamus pracownik niepedagogiczny (Pn)Pracownik niepedagogiczny
Małgorzata Antoszczyk pracownik niepedagogiczny (Pn)Pracownik niepedagogiczny
Katarzyna Bartosiewicz nauczyciel religii (N_R)Nauczyciel
Iwona Bąkowska Kierownik świetlicy (K)Kierownik swietlicy szkolnej
Teresa Cecotka pedagog (P)Pedagog szkolny
Mieczysława Drozdowska pracownik niepedagogiczny (Pn)Pracownik niepedagogiczny
Bogusława Dudzik nauczyciel geografii, plastyki, techniki (N_GPT)Nauczyciel
Jolanta Gawłowska nauczyciel n-nia zintegrowanego (N_NZ)Nauczyciel
Elżbieta Gąsior nauczyciel wychowania fizycznego (N_WF)Nauczyciel
Barbara Elżbieta Gruszczyńska nauczyciel biologii (N_B)Nauczyciel
Maciej Grzejszczak pracownik niepedagogiczny (Pn)Pracownik niepedagogiczny
Dorota Grzejszczak pracownik niepedagogiczny (Pn)Pracownik niepedagogiczny
Magdalena Jagiełło nauczyciel wychowania fizycznego (N_WF)Nauczyciel
Jadwiga Kałużna pracownik niepedagogiczny (Pn)Pracownik niepedagogiczny
Beata Katarzyna Kołacińska nauczyciel j. polskiego (N_JP)Nauczyciel
Sylwia Kozłowska wychowawca świetlicy (Wychowawca świetlicy)Wychowawca świetlicy
Katarzyna Leśniewska nauczyciel j. polskiego (NJ_P)Nauczyciel
Bogusława Lewińska nauczyciel j. polskiego (N_JP)Nauczyciel
Bogusława Lewińska Dyrektor (D)Dyrektor szkoły
Maja Beata Lewińska Smuga nauczyciel wychowania fizycznego (N_WF)Nauczyciel
Elżbieta Listowska nauczyciel fizyki (N_F)Nauczyciel
Aneta Magiera nauczyciel n-nia zintegrowanego (N_NZ)Nauczyciel
Grażyna Merk nauczyciel j. rosyjskiego (N_JR)Nauczyciel
Krystyna Mularczyk pracownik niepedagogiczny (Pn)Pracownik niepedagogiczny
Elżbieta Nowakowska pracownik niepedagogiczny (Pn)Pracownik niepedagogiczny
Strona 1 z 2 (41 pracowników)Poprzednia[1]2Następna
Rok (Malejąco)
 
Kategoria osób zobowiązanych (Rosnąco)
Osoba składająca oświadczenie 
Data złożenia oświadczenia (Malejąco)
  
Brak danych