wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Zespół Szkolno-Gimnazjalny im. Marii Konopnickiej w Niechcicach

Dni i godziny pracy jednostki:

Zespół Szkolno - Gimnzajalny im. Marii Konopnickiej w Niechcicach -
od poniedziałku - do piątku
w godzinach 7.00 - 15.00

Godziny pracy komórek organizacyjnych jednostki

Komórka organizacyjna Dni i godziny pracy Dni i godziny załatwiania spraw w jednostce
Dyrektor szkoły od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 15:00 od poniedziałku do piątku w godzinach od 10:00 do 12:00
Wicedyrektor szkoły od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 15:00 codziennie od godziny 12:00 do godziny 14:00
Kierownik swietlicy szkolnej codziennie od godziny 8:25 do godziny 15:30 codziennie w godzinach od 9:00 do 12:00
Nauczyciel Zgodnie z tygodniowym rozkładem zajęć. W godzinach pracy - zgodnie z tygodniowym rozkładem zajęć.
Pedagog szkolny poniedziałek od godz.10:00 do 13:00
środa od 11:00 do 14:00
piatek od 9:00 do 13:30
poniedziałek, środa i piątek od godz 1: do godziny 13:00
Bibliotekarz codziennie w godzinach od 9:00 do 15:00 poniedziałek, środa i piątek w godzinach od 12:00 do 15:00
Wychowawca świetlicy od poniedziałku do czwartku w godzinach od 10:00 do 15:30, w piątek od 11:30 do 15:30 w godzinach pracy
Sekretarz Codziennie od godziny 7:00 do 15:00 Codziennie od 10:00 do 12:00
Pracownik niepedagogiczny Codziennie w wyznaczonych godzinach pracy.