wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Gmina Wilga

Uchwały w sprawie podatków i opłat lokalnych

Ilość wyników na stronie:
Numer Data podjęcia Tytuł Prawo Miejscowe Status aktu
XXXVII/194/17 2017-12-08 w sprawie zmian budżetu Gminy Wilga na rok 2017 NIE Uchwalony obowiązujący
XXXVII/193/17 2017-12-08 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2018 obowiązujących na terenie Gminy Wilga oraz zwolnień, w tym podatku. TAK Uchwalony obowiązujący
XXXVII/192/17 2017-12-08 w sprawie obniżenia ceny skupu żyta jako podstawy do wymiaru podatku rolnego TAK Uchwalony obowiązujący
XXIX/143/17 2017-03-31 w sprawie zmiany Uchwały Rady Gminy Wilga NR XXII/105/2004 z dnia 7 grudnia 2004 r. TAK Uchwalony obowiązujący
XXIX/142/17 2017-03-31 w sprawie zmiany Uchwały Rady Gminy Wilga Nr XXIV/132/13 z dnia 6 września 2013 r. zmienionej Uchwałą nr XXVIII/139/17 Rady Gminy Wilga z dnia 3 marca 2017 r. TAK Uchwalony obowiązujący
XXVIII.139/17 2017-03-29 zmiany Uchwały Rady Gminy Wilga Nr XXIV/132/13 z dnia 6 września 2013 r. NIE Uchwalony oczekujący
XXVIII/138/17 2017-03-03 w sprawie zmiany Uchwały Rady Gminy w Wildze NR XXII/105/2004 TAK Uchwalony oczekujący
XXIV/115/16 2016-11-17 w sprawie zmiany uchwały dotyczącej wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty od nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy TAK Uchwalony obowiązujący
XXIV/114/16 2016-11-17 w sprawie obniżenia ceny skupu żyta jako podstawy TAK Uchwalony obowiązujący
XXIV/113/16 2016-11-17 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2017 obowiązujących na terenie Gminy Wilga oraz zwolnień w tym podatku. TAK Uchwalony obowiązujący
XIII/72/15 2015-12-29 określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych TAK Uchwalony obowiązujący
XII/66/15 2015-11-30 w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych TAK Uchwalony oczekujący
XII/65/15 2015-11-30 w sprawie stawek podatku od nieruchomości TAK Uchwalony oczekujący
XI/60/15 2015-10-28 obniżenia ceny skupu żyta jako podstawy TAK Uchwalony oczekujący
XI/56/15 2015-10-28 sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości TAK Uchwalony oczekujący
Pierwsza 1 2 3 4 Ostatnia